TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ Prof.Dr. Hidayet AYDAR (Bölüm Başkanı) Tefsir Anabilim Dalı Prof.Dr. Bilal GÖKKIR (Başkan) İslam Hukuku Anabilim Dalı Prof.Dr.Mürteza BEDİR (Başkan) Tasavvuf Anabilim Dalı Prof.Dr. Ekrem DEMİRLİ (Başkan) Hadis Anabilim Dalı Prof.Dr. Hüseyin HANSU (Başkan) Kelam Anabilim Dalı Prof.Dr.Ömer AYDIN (Başkan) İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı Prof.Dr.H.İbrahim BULUT (Başkan) Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı Prof.Dr.Abdurrahman ÖZDEMİR (Başkan) Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı Prof.Dr. Abdullah Emin ÇİMEN (Başkan)
10 Haziran 2014
30353 defa okundu

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

İskenderpaşa Mahallesi Kavalalı Sokak

A Blok Horhor Fatih/İstanbul

Tel:(0212) 532 60 20-64 Fax:(0212) 532 62 07