TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Prof.Dr. Hidayet AYDAR (Bölüm Başkanı)

Tefsir Anabilim Dalı
Prof.Dr. Bilal GÖKKIR (Başkan)

İslam Hukuku Anabilim Dalı
Prof.Dr.Mürteza BEDİR (Başkan)

Tasavvuf Anabilim Dalı
Prof.Dr. Ekrem DEMİRLİ (Başkan)

Hadis Anabilim Dalı
Prof.Dr. Hüseyin HANSU (Başkan)

Kelam Anabilim Dalı
Prof.Dr.Ömer AYDIN (Başkan)

İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı
Prof.Dr.H.İbrahim BULUT (Başkan)

Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı
Prof.Dr.Abdurrahman ÖZDEMİR (Başkan)

Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı
Prof.Dr. Abdullah Emin ÇİMEN (Başkan)

10 Haziran 2014
28538 defa okundu

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

İskenderpaşa Mahallesi Kavalalı Sokak

A Blok Horhor Fatih/İstanbul

Tel:(0212) 532 60 20-64 Fax:(0212) 532 62 07