İslam Hukuku Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu

 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İSLAM HUKUKU LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU

 İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı tarafından 24-25 Ekim 2015 tarihleri arasında I. İslam Hukuku Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu İlim Yayma Vakfı ve Ensar Vakfı’nın desteğiyle düzenlenecektir. İslam hukukuyla ilgili araştırma yapan lisansüstü öğrencilerinin katılabileceği bu sempozyumla, genç araştırmacıların bulgu ve fikirlerini diğer araştırmacılarla doğrudan paylaşmasına imkân sağlanacaktır. Sempozyum süresince yapılacak tartışmalar ve geribildirimlerle İslam hukuku alanındaki çalışmaların nitelikçe zenginleştirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, bu alanda araştırma yapan lisansüstü öğrencileri arasındaki etkileşim ve entegrasyonun artırılmasıyla alan içi bilgi-tecrübe aktarımı ve işbirliğine zemin hazırlanması hedeflenmektedir. Bunlara ilaveten, katılımcıların, sınıf ortamı dışında gerek İslam hukuku alanından gerekse farklı alanlardan dinleyicilerin oluşturduğu nitelikli gruplara fikirlerini ifade etmek üzere tebliğ hazırlama ve sunma becerilerinin geliştirilmesi de bu sempozyumun amaçları arasındadır. Aşağıdaki konular üzerinde durulması planlanmakla beraber fıkıh ile ilişkili başka tebliğler de kabul edilecektir.
 • Fıkıh Tarihi
 • Fıkıh Usûlü
 • Fıkha Çağdaş Yaklaşımlar
 • Osmanlı Hukuku
 • Modern Fıkhî Meseleler
 • Memluk Dönemi Fıkıh Çalışmaları
 • Fıkhî Yazım Türleri
 • Fıkıh ve Diğer İslami İlimler
 • Fıkıh ve Sosyal Bilimler
 • Çağdaş Fıkhî Kurumlar
 • İslam Dünyası ve Batıda Fıkıh Çalışmaları
 • Yaşam Bilimleri ve Ahlakî/Fıkhî Meseleler
 • Fıkıh ve Günümüz İktisadî Meseleler
Önemli Tarihler Özet Gönderme: 15 Haziran 2015 Ön Kabullerin İlanı: 15 Temmuz 2015 Tam Metin Gönderimi: 30 Eylül 2015 Kesin Kabullerin ve Sempozyum Programının İlanı: 10 Ekim 2015 Sempozyum Tarihi: 24-25 Ekim 2015 Sempozyum Yeri: İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi    İletişim: Web: www.ilahiyat.istanbul.edu.tr E-mail: fikih.ogrencikongresi@gmail.com Tel: 0212 532 6064 afisss    
04 Mayıs 2015
3319 defa okundu

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

İskenderpaşa Mahallesi Kavalalı Sokak

A Blok Horhor Fatih/İstanbul

Tel:(0212) 532 60 20-64 Fax:(0212) 532 62 07