İslam Hukuku Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu II

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı tarafından düzenlenen İslam Hukuku Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu’nun birincisi geçen yıl başarı ile tamamlandı. Sempozyum dizisinin ikincisi, 29-30 Ekim 2016 tarihleri arasında İlim Yayma Vakfı ve Ensar Vakfı’nın desteğiyle düzenlenecektir. İslam Hukuku Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu, farklı disiplinlerden yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin, İslam hukukuyla ilgili araştırma ve fikirlerini diğer araştırmacılarla doğrudan paylaşmasına ve tartışmasına imkân sağlamaktadır. Böylece, söz konusu araştırma ve fikirlerin daha nitelikli hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, genç İslam hukuku araştırmacıları arasındaki etkileşim ve entegrasyonun artırılmasıyla alan içi bilgi-tecrübe aktarımı ve işbirliğine zemin hazırlanması da sempozyumun hedefleri arasındadır.  Sempozyuma yüksek lisans veya doktora öğrencileri katılabilirler.

Bildiri Konuları Sempozyumda üzerinde durulacak bazı konular şunlardır: - İktisadî meseleler başta olmak üzere modern fıkhî problemler - Çağdaş Fıkhî Kurumlar - İslam Dünyası ve Batıda Fıkıh Çalışmaları - Fıkha Çağdaş Yaklaşımlar - Fıkıh Tarihi - Osmanlı Hukuku - Memluk Dönemi Fıkıh Çalışmaları - Fıkhî Yazım Türleri - Fıkıh Usûlü - Fıkıh ve Diğer İslami İlimler - Fıkıh ve Sosyal Bilimler - Yaşam Bilimleri ve Ahlakî/Fıkhî Meseleler Not: Sempozyum konuları yukarıdakilerle sınırlı değildir. İslam hukukuna dair, zikredilen başlıkların dışında kalan tebliğler de değerlendirmeye alınacaktır. Önemli Tarihler Özet Gönderme: 1 Haziran 2016 Ön Kabullerin İlanı: 15 Haziran 2016 Tam Metin Gönderimi: 30 Eylül 2016 Kesin Kabullerin ve Sempozyum Programının İlanı: 10 Ekim 2016 Sempozyum Tarihi: 29-30 Ekim 2016 Sempozyum Yeri: İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi Düzenleme Kurulu: Prof. Dr. Murteza BEDİR Doç. Dr. Necmettin KIZILKAYA Yrd. Doç. Dr. Abdullah TIRABZON Dr. Ahmet TEMEL Ar. Gör. Murat SARITAŞ Arş. Gör. Muharrem MİDİLLİ Arş. Gör. Yasir BEYATLI Arş. Gör. Serdar ÖZALP Arş. Gör. Şaban KÜTÜK Arş. Gör. Muhammet Selman TÜFEKÇİOĞLU Danışma ve Bilim Kurulu: Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR Prof. Dr. Şükrü ÖZEN Prof. Dr. Servet BAYINDIR Doç. Dr. Abdüsselam ARI Doç. Dr. Ahmet Hamdi FURAT Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ İletişim: Web: www.ilahiyat.istanbul.edu.tr E-mail: fikih.ogrencikongresi@gmail.com Tel: 0212 532 6064
25 Nisan 2016
1882 defa okundu

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

İskenderpaşa Mahallesi Kavalalı Sokak

A Blok Horhor Fatih/İstanbul

Tel:(0212) 532 60 20-64 Fax:(0212) 532 62 07