Tidef ve Darü’l-Fünun Vakfı Balkanlara Gezi Düzenledi

Farklı Coğrafyaların Kardeş Çocuklarını Aynı İklimin Muhabbet Halkasında Buluşturuyoruz    Tidef (Türkiye İlahiyat Tedrisatına Yardım Eden Dernekler Federasyonu) ve Darü'l-Fünun Vakfı başarılı öğrencilerimizle Balkanlara bir gezi düzenledi. Bosna Hersek, Karadağ, Aranavutluk, Kosova ve Makedonya'yı kapsayan Balkan gezisiyle alakalı, Yrd.Doç. Dr. Abdullah Tırabzon hocamızın moderatörlüğünde yapılan panelde öğrenciler, gittikleri ülkeleri ve şehirleri anlatıp anılarını bizlerle paylaştılar. Ayrıca programda bir konuşma yapan Dekanımız Prof. Dr. Mürteza Bedir, yapılan faaliyetin öneminden bahsederek katılımcıları tebrik ettiler. 1 2 3 4 5 6 7    
14 Mayıs 2017
329 defa okundu

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

İskenderpaşa Mahallesi Kavalalı Sokak

A Blok Horhor Fatih/İstanbul

Tel:(0212) 532 60 20-64 Fax:(0212) 532 62 07