Prof.Dr. Yaşar DÜZENLİ

 

Prof. Dr. Yaşar DÜZENLİ

 

1964 yılında Erzurum/Tortum’da doğdu. İlköğrenimini köyünde, orta-lise öğrenimini İskenderun İmam-Hatip Lisesinden 1980’de mezun olarak tamamladı. Bu dönem yaz tatillerinde hafızlığını ikmal etti. Üniversite öğrenimini 1984 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde, lisansüstü çalışmalarını aynı Üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Tefsir Anabilim Dalı’nda, “İmam Birgivî ve Tefsirdeki Metodu” isimli teziyle 1987’de Yüksek Lisansını, “Şihâbuddin Sühreverdi ve Nuğbetu’l-Beyân fî Tefsîri’l-Kur’ân İsimli Eserinin Tevbe Suresine Kadar Tahkiki” isimli teziyle 1994’de Doktorasını tamamladı.

Doktora döneminde Diyanet İşleri Başkanlığı Haseki Eğitim Merkezi I. Dönem İhtisas Kursuna katıldı. Aynı dönem içinde askerlik görevini yerine getirdi. Bu dönemde Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde çalıştı, 1988-1989 yılında İstanbul Müftülüğü Fetva komisyonunda görevlendirildi.

1995 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Rize İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dalında yardımcı doçent olarak atandı. Burada Dekan Yardımcısı oldu. (1995-1998) Yeni kurulan Fakültenin kuruluş aşamasında, gerek akademik ve gerekse fiziki ve kültürel zeminin oluşmasında fiili görevler ifa etti. Eşinin rahatsızlığı nedeniyle 1998 yılı sonunda Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesine aynı bölüm ve kadroyla geçiş yaptı. Yeni oluşumunu gerçekleştiren Fakültenin Dekan Yardımcılığı görevini üstlendi. Uzun süre eğitim-öğretim faaliyetlerine başlatılmayan fakültenin geleceğini kurtarma adına orada bulundu. Akademik çalışmalarını ve Üniversitenin Eğitim ve Fen Edebiyat Fakültelerinde alanına yakın dersler çerçevesinde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürdü. Bu arada gerek yurt içi ve gerekse yurt dışında alanıyla ilgili 200’ü aşkın konferans, panel, söyleşi gibi aktivitelere katıldı, organize etti.

2000 Kasımında Doçent 2007 Martında Profesör oldu. Nihayet görev yaptığı Fakülte, 2008-2009 öğretim yılında öğrenci kabulüyle aktif hale gelerek fiziki ve akademik zemininin oluşmasında önemli sorumluluklar üstlendi. Fakültenin Dekan Yardımcılığı ve Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanlığı görevini sürdürdü. (2007-2010)  Evli ve üç çocuk babasıdır. 04-02-2010 tarihinde İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dalına naklen Profesör olarak atandı.

 

 1.Kimlik Bilgileri

Adı Soyadı                   : Yaşar DÜZENLİ

Doğum Tarihi               : 09.02.1964

Unvanı                        : Prof. Dr.

 

 

1.1. Öğrenim Durumu

 


DERECE

ALAN

OKUL

YIL

Lisans

İlahiyat              

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

1984

Yüksek Lisans

Temel İslam Bilimleri (Tefsir)

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

1987

Doktora

Temel İslam Bilimleri (Tefsir)

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

1994

 

1.2. Akademik Unvanlar

 

ÜNVAN

ALAN

KURUM

YIL

Yrd. Doç. Dr.

Temel İslam Bilimleri (Tefsir)

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rize İlâhiyat Fakültesi 

1995-1998

Yrd. Doç. Dr.

Temel İslam Bilimleri (Tefsir)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi 

1998-2000

Doç. Dr.

Temel İslam Bilimleri (Tefsir)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi 

2000-2007

Prof. Dr.

Temel İslam Bilimleri (Tefsir)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi 

28.03.2007

Prof. Dr.

Temel İslam Bilimleri (Tefsir)

İstanbul Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi 

04.02.2010

 

 

1.3. İdari Görevleri

 

İDARİ GÖREV

KURUM

YIL

Dekan Yardımcılığı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rize İlâhiyat Fakültesi

1995–1998

Dekan Yardımcılığı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi

1998–2001

Anabilim Dalı Bşk

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi

2001 -2010

Temel İslam Bilimleri Bölüm Bşk

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi

2006 -2010

Dekan Yardımcılığı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi

2006 -2010

Fakülte Kurulu Üyeliği

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi

2007 -2010

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi

2007 -2010

Fakülte Kurulu Üyeliği

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi

2007 -2010

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi

2007 -2010

 

 

1.4. Diğer Görevleri

1. ATAM (Osmangazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi) Genel Kurul Üyeliği:  2003 --

2. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yayın Destek Komisyon Üyeliği 2001–2004.

3. Devlet Planlama Teşkilatı VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı KÜLTÜR VE SANAT Özel İhtisas Komisyon Üyeliği 1999.

4. DEVA Dayanışma ve Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığı: 2008 –

5. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Akademik Etkinlik Komisyonu Üyeliği 2008 - 2010

 

                               

2. Yayınlar

 

2.1. Yüksek Lisans Tezi:

İmam Birgivî ve Tefsirdeki Metodu, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Emin Işık, İstanbul, 1987.

 

2.2. Doktora Tezi:

Şihâbuddin Sühreverdi ve Nuğbetü’l-Beyân fî Tefsîri’l-Kur'ân İsimli Eserinin Tevbe Suresine Kadar Tahkiki, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Danışman: Prof. Dr. İsmail Karaçam, İstanbul, 1994.

2. 3. Doçentlik Çalışması:

Kur'ân Işığında Evrensel Dengeler ve İnsan, İFAV Yayınları, İstanbul, 2000. I-XII-1-346.

2.4. Profesörlük Çalışması:

Üslup ve Semantik Açıdan Kur’an ve Şefaat, Pınar Yayınları, İstanbul, 2006, 320s.

 

A. Makaleler

 

(Uluslararası Hakemli Dergide)

 

1. Düzenli, Y., “Lime ve Keyfe Yecibu en Nefheme’l-Kur’ân”, An Internatıonal Refereed   Research Jourmal Dirâsât, University of Jordan, Cilt:32 Sayı:2, 2005, s., 289-300.

 

(Ulusal Hakemli Dergide)

 

1. Düzenli, Y, “Sembolizm Açısından İsra ve Mirac’a yeni Bir Yaklaşım Denemesi”, Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:2001, Sayı: 1, s.31-48.

2. Düzenli, Y, “İslâmî Kaynaklar Açısından Organ Nakli”,Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi, Cilt:13, Sayı:2, 2005, s.125–130.

3. Düzenli, Y., “Sa’lebe Kıssası ve Kaynakları”, Diyanet İlmi Dergi, Cilt:30, Sayı:4, Ankara, 1994, s.11-29.

4. Düzenli, Y., “Balıkesir’li Bir Osmanlı Aydını: İmam Birgivî”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (SOBED), Cilt:3, Sayı:4, Mayıs, 2000, s.228-247.

 

(Ulusal Dergide)

1.    Düzenli, Y., “Kur'ân-ı Kerim Niçin ve Nasıl Anlaşılmalıdır? ”, İslami Edebiyat, Sayı:32, Ocak-Şubat-Mart, 2001, s.51-56; Nisan-Mayıs-Haziran, 2001, sayı, 33, s.,49-54.

2.    Düzenli, Y., "O'na Neden Hayranım?" Rahmet Dergisi Kocaeli Müftülüğü Kutlu Doğum Özel Sayısı Nisan 2008.

3.    Düzenli, Y., "Yeni Bir Diriliş İçin Tanıma-Tanışma" Çoruh Dergisi, (Yahya İsmailoğlu ismiyle) Mayıs 2005.

4.    Düzenli, Y., "Vahiy, Varlığı İlahi Bir Gözle Okuma Biçimidir" Çoruh Dergisi(Yahya İsmailoğlu ismiyle), Eylül 2005.

5.    Düzenli, Y., "Kuran Sorusu Olanlar İçin Verilmiş İlahi Bir Cevaptır" Çoruh Dergisi (Yahya İsmailoğlu ismiyle)Mart 2006.

 

B. Bildiriler 

 

(Uluslararası Sempozyumda Sunulan ve Özet Metin Olarak Yayımlanan Bildiri.)

1. Düzenli, Y., “Dini Boyutuyla Organ Nakli”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, II. Ulusal Transplantasyon Öğrenci Kongresi, 27-29. Eylül 2002, Eskişehir.

2. Düzenli, Y. “Yunus Emre'nin Düşünce Dünyasında Kur'an'ın Yeri, IX. Uluslar arası Türk Halk Kültürü ve Yunus Emre sevgi Sempozyumu, 6-10 Mayıs 2007, Eskişehir.

3. Düzenli, Y., İslam Düşüncesi'nde İnsan Doğası, İnsan Doğası Sempozyumu Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, 3 Mayıs 2007.

4. Düzenli, Y., IV Kur’ân ve Kıraati Sempozyumu Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi-Düzce İl Müftülüğü , 10 Ekim 2009. (Müzakereci)

 

C. Kitaplar

 

(Alanında Yurtiçinde, Türkçe Ya Da Yabancı Dilde Yayımlanan Kitap)

1. Düzenli, Y., Üslub ve Semantik Açıdan Kur'ân ve Şefaat, Pınar, İstanbul, 2006 (1–320).

2. Düzenli, Y.,, Kur'ân Işığında Evrensel Dengeler ve İnsan, İFAV, İstanbul, 2000 (I- XII- 1- 346)

3. Düzenli, Y.,, Merkez Çevre İlişkisi Açısından Kur’ân-ı Kerim, Araştırma ve Kültür Vakfı, İstanbul, 2007

 (Alanında Yurtiçinde Türkçe Ya Da Yabancı Dilde Yayımlanmış Kitap Bölümü Yazarlığı)

1. Düzenli, Y., “Dini Hayatımız ve Önündeki Engeller” Kitap Bölümü, Araştırma ve Kültür Vakfı yayınları, İstanbul, 2005.

 

D. Atıflar

 

(Hakemli Dergilerde Adayın Yazar Olarak Yer Almadığı Yayınlarda, Adayın Eserlerine Yapılan Atıf)

 

1. Yavuz, Ö.F.,Kur’an’da Kutsal Mekân, Zaman ve Eşya Kavramlarının Sembolik Değeri” Milel ve Nihal, Cilt,3, Sayı.,1, 2005, s. 82.

2. Müftüoğlu, Ö., “İntihar Olayları Üzerine Bir Değerlendirme”, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Cilt:2, Sayı:4, Ekim-Kasım-Aralık 2002, s.156.

3. Müftüoğlu, Ö., “Sevgi Perspektifinden İnsan-Allah Diyalogu”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:2000, Sayı:1, Eskişehir 2001, s.75.

4. Yüksel, E., “Birgivî” Maddesi. TDV İslam Ansiklopedisi, İstanbul 1992,

 

 (Yurtiçinde Yayınlanan, Adayın Yazar Olarak Yer Almadığı Kitaplarda, Adayın Eserlerine Yapılan Atıf)

 

1. Yavuz, Ö.F., “Kur’an’da Sembolik Dil”, Ankara Okulu Yay., Ankara, 2006, s. 301.

2 Müftüoğlu, Ö., “Vahiy Kaynaklı Metinler Bağlamında Dinin Bağlayıcılığı, İnsanın Özgürlüğü”, Ankara Okulu Yay. Ankara, 2006, s. 46, 50, 55, 65, 68, 70, 79, 80, 88, 96, 98, 114, 136, 145, 151, 152, 172.

3. Demirci, M., “Kur’an’da Toplumsal Düzen”, İst. 2005, s. 162.

4. Sert, H.E.,“Kur’an’da İnsan Tipleri ve Davranışları”, İst., 2004, s. 39, 174, 207, 213, 349.

5. Torlak, Ö., “Pazarlama Ahlakı, Sosyal Sorumluluklar Ekseninde Pazarlama Kararları ve Tüketici Davranışlarının Analizi”, İst., 2001, s. 20, 91.

6. Gönül, Z., “Esmâü’l-Hüsnâ’da Sevgi” (Yüksek Lisans Tezi), İst., 2003, s. 33,63, 69, 95, 106.

 

E. Diğer Etkinlikler

 

(Ulusal sanat ve tasarım yarışma jürilerinde görev)

 

1. Eskişehir İl Müftülüğü, Eskişehir İl Merkezi Hafızlık Yarışması Jüri Üyeliği, 01 Haziran 2005

2. Eskişehir İl Müftülüğü, Eskişehir Bölgesi Hafızlık Yarışması Jüri Üyeliği, 06 Haziran 2005

3. Eskişehir İl Müftülüğü, Eskişehir İl Merkezi Ezanı Güzel Okuma Yarışması Jüri Üyeliği, 08 Haziran 2005

4. Eskişehir İl Müftülüğü, Eskişehir Bölgesi Ezanı Güzel Okuma Yarışması Jüri Üyeliği, 20 Haziran 2005

5. Eskişehir İl Müftülüğü, Hafızlık ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması Bölge Seçici Kurul Üyeliği, 25 Haziran 2005

6. Eskişehir İl Müftülüğü, Eskişehir İl Merkezi Hafızlık Yarışması Jüri Üyeliği, 24 Nisan 2006

7. Eskişehir İl Müftülüğü, Eskişehir İl Merkezi Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Jüri Üyeliği, 08 Mayıs 2006.

8. Eskişehir İl Müftülüğü, Eskişehir Bölgesi Hafızlık Yarışması Jüri Üyeliği, 24 Nisan 2006, 29 Mayıs 2006.

9. Eskişehir İl Müftülüğü, Eskişehir Bölgesi Ezanı Güzel Okuma Yarışması Jüri Üyeliği, 30 Mayıs 2006.

10. Ankara Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Doktora Tez Jüri Üyeliği, 14.01.2003.

11. Ankara Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Doktora Tez Jüri Üyeliği, 12.02.2002.

12. Ankara Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Doktora Tez Jüri Üyeliği, 04.09.2001

13. Ankara Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Doktora Tez Jüri Üyeliği, 21.05.2002.

14. Dokuz Eylül Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Doktora Tez Jüri Üyeliği, 03.04.2009.

15. Sakarya Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Doktora Yeterlik Jüri Üyeliği (Öğrenci: Nurdan Menteş) , 24.10.2009.

16. Sakarya Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Doktora Yeterlik Jüri Üyeliği (Öğrenci: Esma Çetin) , 24.10.2009.

17. Sakarya Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Doktora Yeterlik Jüri Üyeliği (Öğrenci: Reyhan Çağlayan) , 24.10.2009.

 

(Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.)

 

Yurt İçinde

1. Düzenli, Y., “Kur'ân-ı Kerim Niçin ve Nasıl Anlaşılmalıdır?”, (Konferans), 18 Nisan 2001, Belediye Kültür Salonu, Kütahya

2. Düzenli, Y., “Kur'ân-ı Kerim Niçin ve Nasıl Anlaşılmalıdır?”, (Konferans), 19 Nisan 2001, Belediye Nikah Salonu, Emet.

3. Düzenli, Y., “Toplumda Güven Duygusunun Önemi ve Muhammedu’l-Emin Olarak Hz. Peygamber” (Konferans), 3 Haziran 2001, Belediye Düğün Salonu, Domaniç.

4. Düzenli, Y., “Sevgi ve Barış Dini Olarak İslam” (Konferans), 4 Haziran 2001, Vehbi Koç İlköğretim Okulu Konferans Salonu, İnönü.

5. Düzenli, Y., “Sevgi ve Barış Dini Olarak İslam” (Konferans), 5 Haziran 2001, Belediye Düğün Salonu, Gediz.

6. Düzenli, Y., “Toplumda Güven Duygusunun Önemi ve Muhammedu’l-Emin Olarak Hz. Peygamber” (Konferans), 7 Haziran 2001, Belediye Düğün Salonu, Pazarlar.

7. Düzenli, Y., “Sevgi ve Barış Dini Olarak İslam” (Konferans), 8 Haziran 2001, Belediye Düğün Salonu, Şaphane.

8. Düzenli, Y., “Bid’at ve Hurafeler”, (Konferans), 13 Eylül 2001, Altı Eylül Kültür Merkezi, Bilecik.

9. Düzenli, Y., “Yolların Ayrılış Noktasında İslâm”, (Konferans), 15 Kasım 2001, Yunus Emre Kültür Merkezi, Eskişehir.

10. Düzenli, Y., “Hz. Peygamber ve İnsan Sevgisi”, (Konferans), 25 Mayıs 2002, Belediye Kültür Salonu, Kütahya .

11. Düzenli, Y., “Hz. Peygamber ve İnsan Sevgisi”, (Konferans), 25 Mayıs 2002, Belediye Kültür Salonu, Emet .

12. Düzenli, Y., “Hz. Peygamber ve İnsan Sevgisi”, (Konferans), 26 Mayıs 2002, Belediye Kültür Salonu, Tavşanlı.

13. Düzenli, Y., “Sosyal Dayanışmanın Önemi ve Sosyal Dayanışma Müesseseleri”, (Konferans), 29 Mayıs 2002, Belediye Kültür Salonu, Pazaryeri.

14. Düzenli, Y., “Allah-İnsan Münasebeti ve Kur'ân-ı Kerim”, (Konferans), 3 Ekim 2002, 6 Eylül Kültür Merkezi, Bilecik.

15. Düzenli, Y., “Kur'ân-ı Kerim’e Göre Hz. Peygamber”, (Konferans), 15 Mayıs 2003, Ticaret Odası Konferans Salonu, Eskişehir.

16. Düzenli, Y., “Camilerin Toplum Hayatımızdaki Önemi ve Dini Hassasiyetlerimiz”, (Konferans), 1 Ekim 2003, Kütahya.

17. Düzenli, Y., “Örnek ve Önder İnsan Hz. Muhammed”, (Konferans), 09 Nisan 2004, Araştırma Kültür Vakfı, İstanbul.

18. Düzenli, Y., “Çağımızda Aile ve Gençliğin Problemleri”, (Konferans), 21 Nisan 2005, Belediye Konferans Salonu, Meriç, Edirne.

19. Düzenli, Y., “Çağımızda Aile ve Gençliğin Problemleri”, (Konferans), 22 Nisan 2005, Valilik Çok Katlı Otopark Konferans Salonu, Batman.

20. Düzenli, Y., “Dinin Lüzumu ve Din Eğitimi Nasıl Verilmelidir?”, (Seminer), 25 Nisan 2005, Atatürk Endüstri Meslek Lisesi Konferans Salonu, Eskişehir.

21. Düzenli, Y., “Bir Hayat Tarzı Olarak Ramazan”, (Açık Oturum), Ekim 2005, Umran Dergisi, İstanbul.

22. Düzenli, Y., “Nass ile Yorum Arasında Dini Anlayışımız”, (Seminer), 09 Şubat 2006, Türk Ocağı, Eskişehir.

23. Düzenli, Y., “İnsan Sevgisi”, (Konferans), 08 Mart 2006, Eskişehir Anadolu Lisesi Konferans Salonu, Eskişehir.

24. Düzenli, Y., “İnsan Sevgisi”, (Konferans), 17 Mart 2006, SEV Anadolu Lisesi Konferans Salonu, Sivrihisar, Eskişehir.

25. Düzenli, Y., “İnsan Sevgisi”, (Konferans), 21 Mart 2006, Çifteler Sami Ariel Anadolu Lisesi Konferans Salonu, Eskişehir.

26. Düzenli, Y., “Hz. Peygamber’in İnşa Ettiği İnsan”, (Konferans), 02 Nisan 2006, İlim Yayma Cemiyeti, Van.

27. Düzenli, Y., “Allah, Peygamber ve Ehl-i Beyt Sevgisi”, (Panel), 11 Nisan 2006, Yunus Emre Kültür Merkezi, Eskişehir.

28. Düzenli, Y., “İnsanların Peygamberlerin Rehberliğine Olan İhtiyacı”, (Konferans), 11 Nisan 2006, Günyüzü Belediye Parkı, Eskişehir.

29. Düzenli, Y., “İnsanların Peygamberlerin Rehberliğine Olan İhtiyacı”, (Konferans), 15 Nisan 2006, Halkalı Kültür Merkezi, Küçükçekmece, İstanbul.

31. Düzenli, Y., “Dini Hayatın İçinde Anlamlandırma”, (Seminer), 19-23 Haziran 2006, Atatürk Endüstri Meslek Lisesi, Eskişehir.

32. Düzenli, Y., “Ramazan: Ayakta Olmak Ayakta Kalmak”, (Konferans), 12 Ekim 2006, Türk Ocağı, Eskişehir.

33. Düzenli, Y., “Ahlaki Boyutları İle İnsan-Allah İlişkisi ve Kur’an-ı Kerim”, (Konferans), 15 Ekim 2006, Ticaret ve Sanayi Odası, Trabzon.

34. Düzenli, Y., “Din ve Hayat”, 20 Nisan 2006, TRT 1-TRT INT Televizyonu.

35. Düzenli, Y., “Ramazan’ı Uğurlarken”, 10 Ekim 2005, Kanal 7 Televizyonu.

36. Düzenli, Y., “Ramazan’ı Karşılarken”, 05 Ekim 2006, Kanal 7 Televizyonu.

37. Düzenli, Y., “Kur’an Kitaplığı ‘Kur’an ve Şefaat’”, 12 Ekim 2006, Hilal TV Televizyonu.

38. Düzenli, Y., “Kur'ân-ı Kerim’e Göre Hz. Peygamber”, (Konferans), 15 Mayıs 2003, Ticaret Odası Konferans Salonu, Eskişehir.

39. Düzenli, Y., "Bir İnsan Olarak Hz. Muhammed" (Konferans), 19 Nisan 2007, Bozüyük.

40. Düzenli, Y., "Bunalım Çağında Ramazan Çağrısı", (Konferans), 23 Ağustos 2009, Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi, Eskişehir.

41. Düzenli, Y., "Sosyal Dünyamızın Şekillenmesi" (Panel), 13 Mayıs 2009, İnsani Haklar ve Sosyal Araştırmalar Merkezi, İstanbul.

42. Düzenli, Y., "Varoluşun Anlamı ve Kur'an" (Konferans), 15 Mart 2007, Cemil Meriç Kültür ve Eğitim Merkezi, Ümraniye, İstanbul.

43. Düzenli, Y., "Çağın Bunalımı ve Kur'an-ı Kerim"  (Konferans) 5 Mart 2009, Dursunbey, Balıkesir.

44. Düzenli, Y., "İnsan Doğası ve Kur'ân" (Konferans) 7 Ekim 2007, Ticaret Odası Konferans Salonu, Trabzon.

45. Düzenli, Y., "Merkez ve Çevre İlişkisi Açısından Kur'ân", (Konferans) 4 Mart 2009, DEU:İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu, İzmir.

46. Düzenli, Y., "Bir İnsan Olarak Hz. Muhammed"  (Konferans) 19 Nisan 2007, Bozöyük.

47. Düzenli, Y. "Vahiyle  İlk Buluşma ve İslami Şahsiyetin İnşası", (Panel) 6 Eylül 2009, İLKAV Konferans salonu, Ankara.

48. Düzenli, Y. "İslam Medeniyetinde Bir Arada Yaşama Tecrübesi", (Konferans) 18 Nisan 2008, Kocaeli.

49. Düzenli, Y. "Kur’an’da Şefaat", (Konferans) 21 Mayıs 2007, Süleymaniye Vakfı, İstanbul.

50. Düzenli, Y. "İnsan-Din İlişkisi (Din Algısı)", (TV Programı) 17 Ocak 2008, Kanal 26 TV, Eskişehir.

51. Düzenli, Y. "İnsan-Din İlişkisi (Allah Algısı)", (TV Programı) 21 Şubat 2008, Kanal 26 TV, Eskişehir.

52. Düzenli, Y. "İnsan-Din İlişkisi (Ahiret Algısı)", (TV Programı) 12 Haziran 2008, Kanal 26 TV, Eskişehir.

53. Düzenli, Y. "Kur’an-ı Kerim’de İnsan Tasavvuru", (Konferans) 03 Mart 2008, Susurluk, Balıkesir.

 

Yurt Dışında

1.    Düzenli, Y. “İslam Medeniyetinde Bir Arada Yaşama Tecrübesi", (Konferans) 19 Nisan 2007, Diusburg, Almanya.

2.    Düzenli, Y. “İslam Medeniyetinde Bir Arada Yaşama Tecrübesi", (Konferans) 09 Nisan 2008, Fransa.

3.    Düzenli, Y. “İslam Medeniyetinde Bir Arada Yaşama Tecrübesi", (Konferans) 10 Nisan 2008, Fransa.

4.    Düzenli, Y. “İslam Medeniyetinde Bir Arada Yaşama Tecrübesi", (Konferans) 11 Nisan 2008, Fransa.

5.    Düzenli, Y. “İslam Medeniyetinde Bir Arada Yaşama Tecrübesi", (Konferans) 12 Nisan 2008, Fransa.

6.    Düzenli, Y. “İslam Medeniyetinde Bir Arada Yaşama Tecrübesi", (Konferans) 13 Nisan 2008, Fransa.

7.    Düzenli, Y. “İslam Medeniyetinde Bir Arada Yaşama Tecrübesi", (Konferans) 14 Nisan 2008, Fransa.

8.    Düzenli, Y. “İslam Medeniyetinde Bir Arada Yaşama Tecrübesi", (Konferans) 15 Nisan 2008, Fransa.

9.    Düzenli, Y. “İslam Medeniyetinde Bir Arada Yaşama Tecrübesi", (Konferans) 16 Nisan 2008, Fransa.

 

F. VERDİĞİ DERSLER

Lisans Dersleri

 1. Kur’ân’nın Ana Konuları
 2. Tefsir Usulü
 3. Tefsir Metinleri
 4. Günümüz Tefsir Problemleri
 5. Dini Hayatın Psiko-Sosyal Temelleri
 6. Din Birey ve Toplum
 7. Kur’an-ı Kerim ve Tecvid I, II, III.
 8. Temel Dini Bilgiler (Eğitim Fak.)
 9. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (Eğitim Fak.)

 

Lisans Üstü Dersleri

 1. Klasik Tefsir Metinleri
 2. Çağdaş Tefsir Problemleri

 

G. PROJELER

1. 2001 yılından bu yana İstanbul'da bulunan DEVA DAYANIŞMA VE EĞİTİM VAKFI bünyesinde devam etmekte olan Nüzul Sürecine Göre Kur'an Tefsiri çalışması bağlamında, Kur'an'ın Mekkî Dönemine ait surelerinde söz konusu edilen ayetlerini İslam Dünya Görüşünün kurucu ilkeleri, Medeni döneme ait olan sure ve ayetlerde yer alan hükümlerini ise, bu kurucu ilkeler doğrultusunda Medine ölçeğinde aktüelleştirme faaliyeti olarak gören bir yaklaşımla,  Mekkî sureler merkezinde Kur'anın Tefsiri adıyla başlayan ve devam eden bir çalışmayı sürdürmektedir.

27 Ocak 2012
3498 defa okundu

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

İskenderpaşa Mahallesi Kavalalı Sokak

A Blok Horhor Fatih/İstanbul

Tel:(0212) 532 60 20-64 Fax:(0212) 532 62 07