Prof. Dr. Sıtkı GÜLLE

 

Adı Soyadı: Sıtkı GÜLLE

Doğum Tarihi: 01 Ağustos 1953

Unvanı: Prof. Dr.

Öğrenim Durumu:

 

Derece Alan Üniversite Yıl

Lisans Arap Dil / Edb. Fak. İstanbul Üniversitesi 1987

Y. Lisans Arap Dil / Edb. Fak. İstanbul Üniversitesi 1990

Doktora Arap Dil / Edb. Fak. İstanbul Üniversitesi 1995

Akademik        Unvanlar
Okutman           İlahiyat Fakültesi                       İstanbul Üniv.                                1997-1999
Yrd.Doç             İlahiyat Fakültesi                       İstanbul Üniv.                                1999-2006
Doç.                  İlahiyat Fakültesi                       İstanbul Üniv.                                2006-2011
Prof.                 İlahiyat Fakültesi                        İstanbul Üniv.                                2011-

Doçent unvanını aldığı tarih: 1995
Profesör unvanını aldığı tarih: 2011

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1 Yüksek Lisans Tezleri

6.2 Doktora Tezleri

 7. Yayınlar

7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.2  Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan   bildiriler.

7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

Gülle, Sıtkı, “Kur’ân-i Kerîm’de Dua Kavramı”, Ekev Akademi Dergisi, yıl:8, Sayı 18, Kış, 2004

Gülle, Sıtkı, “Rivâyet ve Dirâyet Yöntemleri Açısından Taberî Tefsîri Hakkında Bir Değerlendirme”, Ekev Akademi Dergisi, yıl:8, Sayı 19, Bahar, 2004

Gülle, Sıtkı, “Taberî’nin Tefsîr’indeki Kırâat Değerlendirmeleri”, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 9, Yıl:  2004, İstanbul, 2004

Gülle, Sıtkı, “İlk Osmanlı Şeyhülislamı Şemseddin Muhammed b. Hamza Fenârî      ve Onun Aynü’l-A’yân Tefsiri”, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 1, İstanbul, 1999

Gülle, Sıtkı, “Arap Edebiyatında Makâme ve el-Harîrî’nin Osmanlı Medreselerinde Yüksek Arapça Öğretimi Çerçevesinde okutulan el-Makâmât’ı”, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 2, İstanbul, 2000.

Gülle, Sıtkı, “Velilik ve Kerâmet”, Kuran Mesajı, Sayı 3, İstanbul, Ocak, 1998

Gülle, Sıtkı, “Hatim ve Mukâbele.”, Kuran Mesajı, Sayı 19,İstanbul/Eylül, 1999

7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Gülle, Sıtkı, Yrd. Doç. Dr. Nihat TEMEL’in: “Şâz Kırâatlar” konulu tebliğinin müzakeresi: ‘Kırâatlar   Yeniden Değerlendirilmeli’, Kur’ân ve Tefsir Araştırmaları-III (Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi), İslâmî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV), Ensar Neşriyat, İst.,2002. S, 204-207

Gülle, Sıtkı, Prof. Dr. Said ŞİMŞEK’in: “Kırâatların Kaynağı Problemi” adlı tebliğinin müzakeresi: ‘Rasûlullah’ın Kırâatı Tektir’, Kur’ân ve Tefsir Araştırmaları-IV (Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi), İslâmî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV), Ensar Neşriyat, İst.,2002. S, 31-36

Gülle, Sıtkı,Yrd. Doç. Dr. Necati TETİK’in: “Türkiye’de Başlangıçtan Günümüze Kadar Kırâat İlminin Eğitim ve Öğreniminde takip edilen Usul ve Esaslar” konulu tebliğinin müzakeresi: ‘İndirâc’dan İnfirâd’a Dönülmeli’. (Abdurrahman Gürses Anısına I.Kur’ân ve Kırâatı Sempozyumu, 12 Kasım, 2000, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Sakarya, 2006

7.6 Diğer yayınlar

1. Kitap yazarlığı

Kelime Anlamlı Kur’an-ı Kerim Meâli, (3 cilt), Huzur Yayınevi, İstanbul,1999

Açıklamalı Örnekleri İle Tecvîd İlmi, Huzur Yayınevi, İstanbul, 2005.

Tecvîd Dersleri, Huzur Yayınevi, İstanbul, 2006

2. Çeviriler

 a) Hak Dini Kur’ân Dili adlı tefsirin Osmanlıca nüshasıyla karşılaştırılarak sadeleştirilmesi (10 cilt), Huzur Yayınevi, İst.2003

 b) İhyâu Ulûmi’d-Dîn (Arapçadan çeviri, 4 cilt), Huzur Yayınevi, İst. 1998

07 Şubat 2012
8027 defa okundu

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

İskenderpaşa Mahallesi Kavalalı Sokak

A Blok Horhor Fatih/İstanbul

Tel:(0212) 532 60 20-64 Fax:(0212) 532 62 07