Tezler

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  İLAHİYAT FAKÜLTESİ

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ                                                                                                       

 

Abudukelimu, Abulaiti

İslam  hukukunda cenin’e müdahalenin hükmü / haz. Abulaiti Abudukelimu.–

; 28 cm.

Tez (Yüksek Lisans).– İstanbul Üniversitesi Temel İslâm  Bilimleri Anabilim Dalı İslâm

Hukuku Bilim Dalı

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Servet Bayındır

 

Alakaş, Rukiye

Çağdaş felsefede bilgelik, bilge insan ve din  ile ilişkileri / haz. Rukiye Alakaş.–

; 28 cm.

Tez (Yüksek Lisans).– İstanbul Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim  Dalı Din

Felsefesi Bilim Dalı

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Cafer Sadık Yaran

 

Alas, Muhammed  Raşit

Cumhuriyet’ten günümüze kıraât alanında  yapılmış  çalışmalar  ve değerlendirmeleri  / haz. Muhammed  Raşit  Alas.–

; 28 cm.

Tez (Yüksek Lisans).– İstanbul Üniversitesi Temel İslâm  Bilimleri Anabilim Dalı Tefsir

Bilim Dalı

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Sıtkı Gülle

 

Albayrak , Feyza

Büyük dinler ve ahlak filozoflarında erdem  sınıflandırmaları / haz. Feyza Albayrak .–

; 28 cm.

Tez (Yüksek Lisans).– İstanbul Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim  Dalı Din

Felsefesi Bilim Dalı

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Cafer Sadık Yaran

 

Arıcı, Müstakim

Necmeddin El-Katibi’nin Metafizik Düşüncesi / haz. Müstakim  Arıcı.–

; 28 cm.

Tez (Doktora).–  İstanbul Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim  Dalı İslâm

Felsefesi Bilim Dalı

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ömer Mahir Alper

 

Arıkan, Adem

Büyük Selçuklular Döneminde  Şia  / haz. Adem  Arıkan.–

; 28 cm.

Tez (Doktora).–  İstanbul Üniversitesi Temel İslâm  Bilimleri Anabilim Dalı İslâm

Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mehmet DALKILIÇ

 

Arslan, Mehmet Fatih

TAMAMLADI    2008 / 120 Sayfa

Fahrettin Râzî’de  varlık ve mahiyet  / haz. Mehmet Fatih Arslan.–

; 28 cm.

Tez (Yüksek Lisans).– İstanbul Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim  Dalı İslâm

Felsefesi Bilim Dalı

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ömer Mahir Alper

 

 

Aşıkoğlu, Yücel

TAMAMLADI

Aziz  Bernard ve Hristiyanlık Tarihindeki Yeri / haz. Yücel Aşıkoğlu.–

; 28 cm.

Tez (Yüksek Lisans).– İstanbul Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim  Dalı Dinler

Tarihi Bilim Dalı

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Şinasi Gündüz

 

Bahçekapılı, Mehmet

Liselerde Din Kültür ve Ahlak Bilgisi Ders Müfredatının öğrencilerin Dini Duygu ve Sosyal

Gelişimine Etkisi (İstanbul – Avrupa  Yakası) / haz. Mehmet  Bahçekapılı.–

; 28 cm.

Tez (Doktora).–  İstanbul Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim  Dalı Din Eğitimi

Bilim Dalı

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Fahri Kayadibi

 

Başer, Hacı Bayram

Ebunasr Serrac et-Tusi’nin Tasavvuf Anlayışı / haz. Hacı Bayram Başer.–

; 28 cm.

Tez (Yüksek Lisans).– İstanbul Üniversitesi Temel İslâm  Bilimleri Anabilim Dalı Tasavvuf

Bilim Dalı

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ekrem Demirli

 

Baylarov, Fagani

Rusyada İslam  Felsefesi çalışmaları ve İslam  Felsefesinin Yorumu  / haz. Fagani Baylarov.-

; 28 cm.

Tez (Doktora).–  İstanbul Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim  Dalı İslâm

Felsefesi Bilim Dalı

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ömer Mahir Alper

 

Bilici, Muhammed  Veysel

TAMAMLADI    2008 / 187 Sayfa

Çağdaş erdem etiği bağlamında din ve ahlak ilişkisi / haz. Muhammed  Veysel Bilici.–

; 28 cm.

Tez (Yüksek Lisans).– İstanbul Üniversitesi : İlâhiyat  Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri

Anabilim  Dalı Din Felsefesi Bilim Dalı

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Cafer Sadık Yaran

 

Çakmak , Mustafa

Dinsel kapsayıcılık (inklusivizm) / haz. Mustafa Çakmak .–

; 28 cm.

Tez (Doktora).–  İstanbul Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim  Dalı Din Felsefesi

Bilim Dalı

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Cafer Sadık Yaran

 

Çetinkaya, Ahmet

Kütüb-i Tisa Hadisleri çerçevesinde Hz. İsa / haz. Ahmet  Çetinkaya.–

; 28 cm.

Tez (Doktora).–  İstanbul Üniversitesi Temel İslâm  Bilimleri Anabilim Dalı İslâm

Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mustafa ERTÜRK

 

 

Furat, Ayşe Zişan

TAMAMLADI    2008 / 406 sayfa

Yetişkinler Yaygın Din Eğitiminde Televizyonun Yeri ve Fonksiyonları (İstanbul örneği) – Sır Dizileri ve Dini Programlar – / haz. Ayşe Zişan Furat.–

; 28 cm.

Tez (Doktora).–  İstanbul Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim  Dalı Din Eğitimi

Bilim Dalı

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Fahri Kayadibi

 

Gören, Emine

İnsanın arınma  ve gelişim ihtiyacına dini ahlakın katkısı / haz. Emine Gören.–

; 28 cm.

Tez (Yüksek Lisans).– İstanbul Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim  Dalı Din

Felsefesi Bilim Dalı

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Cafer Sadık Yaran

 

Horozcu, Ümit

Din Psikolojisi Açısından Dua / haz. Ümit Horozcu.–

; 28 cm.

Tez (Doktora).–  İstanbul Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim  Dalı Din Psikolojisi

Bilim Dalı

Tez Danışmanı: Doç. Dr. İrfan Başkurt

 

Işık, Zehra

TAMAMLADI    2008 / 124 sayfa

Yezidiliğin Teolojisi / haz. Zehra Işık.–

; 28 cm.

Tez (Yüksek Lisans).– İstanbul Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim  Dalı Dinler

Tarihi Bilim Dalı

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Şinasi Gündüz

 

İmamoğlu, Abdullah Taha

Hadis Edebiyatında  Kitabu’l-İmareler  ve Müslim örneği / haz. Abdullah  Taha İmamoğlu.– Tez (Doktora).–  İstanbul Üniversitesi Temel İslâm  Bilimleri Anabilim Dalı Hadis Bilim Dalı Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mustafa Ertürk

 

İnan, Mesut

KAYDI  SİLİNDİ

Montessori’nin Din Eğitimi Konusundaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi  / haz. Mesut

İnan.–

; 28 cm.

Tez (Doktora).–  İstanbul Üniversitesi : İlâhiyat  Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim

Dalı Din Eğitimi Bilim Dalı

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Fahri Kayadibi

 

 

İnanır, Ahmet

TAMAMLANDI 2008 / 353 Sayfa

İbn Kemal’in fetvaları ışığında Osmanlı İslam hukuku / haz. Ahmet İnanır.–

; 28 cm.

Tez (Doktora).–  İstanbul Üniversitesi Temel İslâm  Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Hukuku

Bilim Dalı

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Abdüsselam  Arı

 

 

Kalkan, Mehmet

Socianizmin Temel inanç  Sistemi / haz. Mehmet  Kalkan.– ; 28 cm.

Tez (Yüksek Lisans).– İstanbul Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim  Dalı Dinler

Tarihi Bilim Dalı

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Şinasi Gündüz

 

Kurban, Nur Ahmet

TAMAMLANDI 2008 / 248 Sayfa

Kuran Tefsirinde Mekke Ekolü / haz. Nur Ahmet  Kurban.–

; 28 cm.

Tez (Doktora).–  İstanbul Üniversitesi Temel İslâm  Bilimleri Anabilim Dalı Tefsir Bilim Dalı

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mevlüt  GÜNGÖR

 

Narin, İsmail

Kuran ve Sünnet Açısından Kurban ibadeti / haz. İsmail Narin.–

; 28 cm.

Tez (Doktora).–  İstanbul Üniversitesi Temel İslâm  Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Hukuku

Bilim Dalı

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır

 

Okumuş, Selman

TAMAMLANDI

Kıratlarda Tarikler ve Meslekler / haz. Selman  Okumuş.–

; 28 cm.

Tez (Yüksek Lisans).– İstanbul Üniversitesi Temel İslâm  Bilimleri Anabilim Dalı Tefsir

Bilim Dalı

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Sıtkı Gülle

 

Rajabov, Eldeniz

TAMAMLANDI 2008 / 217 Sayfa

Karl Popper’in eleştirel akılcılığı ve din felsefesine yansımaları / haz. Eldeniz Rajabov.–

; 28 cm.

Tez (Doktora).–  İstanbul Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim  Dalı Din Felsefesi

Bilim Dalı

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Cafer Sadık Yaran

 

Soyal, Fikret

İlk dönem İslam  kelamcılarına göre Teslis / haz. Fikret  Soyal.–

; 28 cm.

Tez (Doktora).–  İstanbul Üniversitesi Temel İslâm  Bilimleri Anabilim Dalı Kelam  Bilim

Dalı

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ömer Aydın

 

Taşgetiren, Ömer

KAYDI  SİLİNDİ

Yeni Dini Hareketler içerisinde “İslam Ulusu” Hareketi ve Amerikan Toplumsal

Yapılanmasındaki Yeri / haz. Ömer Taşgetiren.–

; 28 cm.

Tez (Yüksek Lisans).– İstanbul Üniversitesi : İlâhiyat  Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri

Anabilim  Dalı Dinler Tarihi Bilim Dalı

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Şinasi Gündüz

 

 

Trabzon, Abdullah

TAMAMLANDI 2008 / 219 Sayfa

Hac ibadetinde Yasak Davranışlar / haz. Abdullah Trabzon.–

; 28 cm.

Tez (Doktora).–  İstanbul Üniversitesi Temel İslâm  Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Hukuku

Bilim Dalı

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır

 

Uçar, İlyas

Yolculukta Namazın Kısaltılması / haz. İlyas Uçar.–

; 28 cm.

Tez (Yüksek Lisans).– İstanbul Üniversitesi Temel İslâm  Bilimleri Anabilim Dalı İslâm

Hukuku Bilim Dalı

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır

 

Ünsal, Ali

İnfakla  ilgili Ayetlerin Makro  Ekonomik Etkileri / haz. Ali Ünsal.–

; 28 cm.

Tez (Doktora).–  İstanbul Üniversitesi Temel İslâm  Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Hukuku

Bilim Dalı

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır

 

Yazıcı, Abdurrahman

İslam Miras  Hukuku’nda  Asabe Yoluyla Mirasçılık / haz. Abdurrahman Yazıcı.–

Tez (Doktora).–  İstanbul Üniversitesi Temel İslâm  Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Hukuku

Bilim Dalı

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır

 

Yıldırım, Adem

TAMAMLANDI 2007 / 110 Sayfa

İslam ceza hukukunda misliyle mukabele  prensibi / haz. Adem Yıldırım.–

; 28 cm.

Tez (Yüksek Lisans).– İstanbul Üniversitesi Temel İslâm  Bilimleri Anabilim Dalı İslâm

Hukuku Bilim Dalı

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Abdüsselam  Arı

 

Ersan, Esad

Dini Gün ve Gecelerin Davranışlara  Etkisi: Sosyal Profiller Bağlamında Psiko-Sosyolojik

Bir Araştırma-İstanbul Örneği / haz. Esad Ersan.–

; 28 cm.

Tez (Yüksek Lisans).– İstanbul Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim  Dalı Din

Psikolojisi Bilim Dalı

Tez Danışmanı: Doç. Dr. İrfan Başkurt

 

Aksoy, Duygu

Çağdaş Din Felsefesinde Sanat  ve Etkinlik / haz. Duygu Aksoy.–

; 28 cm.

Tez (Yüksek Lisans).– İstanbul Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim  Dalı Din

Felsefesi Bilim Dalı

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Cafer Sadık Yaran

 

 

Fazla, Zeynep

Kant Etiğinin Çağdaş İslam Ahlakı Üzerine Etkileri:  Ahmet  hamdi Akseki Örneği/ haz. Zeynep Fazla.–

; 28 cm.

Tez (Yüksek Lisans).– İstanbul Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim  Dalı Din

Felsefesi Bilim Dalı

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Cafer Sadık Yaran

 

Şahiner, Muharrem

İbn Sina’da  Kemal Kavramı / haz. Muharrem  Şahiner.–

; 28 cm.

Tez (Doktora).–  İstanbul Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim  Dalı Din Felsefesi

Bilim Dalı

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Cafer Sadık Yaran

 

Özalp, Hasan

Bilim ve Din İlişkisinde Uzlaşmacı Yaklaşımlar / haz. Hasan Özalp.–

; 28 cm.

Tez (Doktora).–  İstanbul Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim  Dalı Din Felsefesi

Bilim Dalı

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Cafer Sadık Yaran

 

Yıldırım Ömer Ali

Şehristani’nin İbn Sina  Eleştirisi / haz. Ömer Ali Yıldırım.–

; 28 cm.

Tez (Doktora).–  İstanbul Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim  Dalı Din Felsefesi

Bilim Dalı

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Cafer Sadık Yaran

 

Güven Burcu

Çağdaş Erdem Etiği Kuramı ve Mevlana’nın Ahlak Sistemi: Karşılaştırmalı Felsefi Bir

Değerlendirme / haz. Burcu Güven.–

; 28 cm.

Tez (Doktora).–  İstanbul Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim  Dalı Din Felsefesi

Bilim Dalı

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Cafer Sadık Yaran

 

Yüksel Ayşe Şule

Mevlana’nın Mesnevisi’nin Erickson’un Psikoterapisindeki Hikaye ile Tedavi Yöntemi

Bağlamında  Din Psikolojisi Açısından  İnceleme   / haz. Ayşe Şule Yüksel.–

; 28 cm.

Tez (Yüksek Lisans).– İstanbul Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim  Dalı Din

Eğitimi Bilim Dalı

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Fahri Kayadibi

 

Ayazoğlu Süleyman

ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak  Bilgisi Müfredatlarında  kalitenin Geliştirilmesi-Trabzon

Örneği   / haz. Süleyman Ayazoğlu.–

; 28 cm.

Tez (Yüksek Lisans).– İstanbul Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim  Dalı Din

Eğitimi Bilim Dalı

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Fahri Kayadibi

 

 

Gündoğdu Yusuf Bahri

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Öğrenci Başarısını Değerlendirme

Yeterlilikleri  / haz. Yusuf  Bahri Gündoğdu.–

; 28 cm.

Tez (Doktora).–  İstanbul Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim  Dalı Din Eğitimi

Bilim Dalı

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Fahri Kayadibi

 

Bayındır Hatice

Hıristiyan Teolojisinde Meryem  ve Marioloji / haz. Hatice Bayındır.—

; 28 cm.

Tez (Yüksek Lisans).– İstanbul Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim  Dalı Dinler

Tarihi Bilim Dalı

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Şinasi Gündüz

 

Alıcı Mehmet

Mecusi Geleneğinde Tek Tanrıcılık ve Düalizm / haz. Mehmet  Alıcı.—

; 28 cm.

Tez (Doktora).–  İstanbul Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim  Dalı Dinler Tarihi

Bilim Dalı

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Şinasi Gündüz

 

Tarakçı Betül

Hıristiyan ilahiyatında  Kutsal Ruh Konusunda Yaşanan Tartışmalar: Kutsal Ruh-Kilise

İlişkisi / haz. Betül Tarakçı.—

; 28 cm.

Tez (Doktora).–  İstanbul Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim  Dalı Dinler Tarihi

Bilim Dalı

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Şinasi Gündüz

 

Dvalidze Shirmahammad

20. Yüzyıl Rusya’sı Sosyo-Politik yapısında  Rus Ortodoks Kilisesinin Rolü / haz. Shirmahammad  Dvalidze.—

; 28 cm.

Tez (Doktora).–  İstanbul Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim  Dalı Dinler Tarihi

Bilim Dalı

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Şinasi Gündüz

 

Buran Yasemin

Hıristiyan Reformasyon Döneminde  Radikal Reformist Eğilimler / haz. Yasemin Buran.—

; 28 cm.

Tez (Yüksek Lisans).– İstanbul Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim  Dalı Dinler

Tarihi Bilim Dalı

Tez Danışmanı: Yrd.  Doç. Dr. Hakan Olgun

 

Apaydın  Yasin

Fahreddin Er Razi’de Külliler Sorunu / haz. Yasin Apaydın.—

; 28 cm.

Tez (Yüksek Lisans).– İstanbul Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim  Dalı Din

Felsefesi Bilim Dalı

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Recep Alpyağıl

 

 

Korkut Sevgi

Mevlana’nın Mesnevisi’nde Mutluluk Kavramı / haz. Sevgi Korkut.—

; 28 cm.

Tez (Yüksek Lisans).– İstanbul Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim  Dalı Din

Felsefesi Bilim Dalı

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Recep Alpyağıl

 

Yardım Ayşe Vildan

Ebu Muhammed’in Akaidu’s-Selase ve SEb’ine Firak İsimli Eserine Göre İslam

Mezheplerinin tasnifi ve Batini Fırkalar / haz. Ayşe Vildan Yardım.–

; 28 cm.

Tez (Yüksek Lisans).– İstanbul Üniversitesi Temel İslâm  Bilimleri Anabilim Dalı İslâm

Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mehmet DALKILIÇ

 

Gürbüz Tuğba

Muhammed  Nuri B.Alieş- Şirvani’nin Mukaddime  Fi Beyani’l-Muhtelife / haz. Tuğba

Gürbüz.–

; 28 cm.

Tez (Yüksek Lisans).– İstanbul Üniversitesi Temel İslâm  Bilimleri Anabilim Dalı İslâm

Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mehmet DALKILIÇ

 

Omer Abdullah Abdul Karem

Osmanlı Muhaddisi Kemahlı Osman b.Yakup ve El mUhayya Adlı Muvatta Şerhi / haz. Abdullah Abdul Karem  Omer .–

;28 cm

Tez (Doktora).–  İstanbul Üniversitesi Temel İslâm  Bilimleri Anabilim Dalı Hadis Bilim Dalı

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mustafa Ertürk

 

Güney  Merve

Lanet Hadisleri Çerçevesinde Kınanan Kadın Tipolojisi / haz. Merve Güney .–

;28 cm

Tez (Yüksek Lisans).– İstanbul Üniversitesi Temel İslâm  Bilimleri Anabilim Dalı Hadis

Bilim Dalı

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mustafa  Karataş

 

Coşkun Cüneyt

Kufe Ekolünün Bir Temsilcisi Olarak İbrahim  En-Nehai ve Hadisçiliği / haz. Cüneyt Coşkun

.–

;28 cm

Tez (Doktora).–  İstanbul Üniversitesi Temel İslâm  Bilimleri Anabilim Dalı Hadis Bilim Dalı

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mustafa  Karataş

 

Temiz Rabia Zahide

İbn Huzeyme’nin Kitabu’t Tevhidi Çerçevesinde Ehl-i Hadisin İtikadi Görüşleri / haz. Rabia

Zahide Temiz .–

;28 cm

Tez (Doktora).–  İstanbul Üniversitesi Temel İslâm  Bilimleri Anabilim Dalı Hadis Bilim Dalı

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mustafa  Karataş

 

 

Okcu Fatma

Cehennemin Ebedi Olup Olmadığına  Dair Bir Tartışma: Rızaeddin b. Fahrettin ve

Muhammed  b.Sadık el-Osmani / haz. Fatma  Okcu .–

;28 cm

Tez (Yüksek Lisans).– İstanbul Üniversitesi Temel İslâm  Bilimleri Anabilim Dalı Kelam

Bilim Dalı

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ömer Aydın

 

Soyal Fikret

İlk Dönem İslam  Kelamcılarına  Göre Teslis / haz. Fikret  Soyal .–

;28 cm

Tez (Doktora).–  İstanbul Üniversitesi Temel İslâm  Bilimleri Anabilim Dalı Kelam  Bilim

Dalı

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ömer Aydın

 

Yüksek Muhammed İsa

İstanbul Süleymaniye Kütüphanesindeki Arapça ve Osmanlıca  Kıraat  Yazmaları / haz. Muhammed  İsa Yüksek.–

; 28 cm.

Tez (Yüksek Lisans).– İstanbul Üniversitesi Temel İslâm  Bilimleri Anabilim Dalı Tefsir

Bilim Dalı

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Sıtkı Gülle

 

Uçar ilyas

Yolculukta Namazın Kısaltılması / haz. İlyas Uçar.–

; 28 cm.

Tez (Yüksek Lisans).– İstanbul Üniversitesi Temel İslâm  Bilimleri Anabilim Dalı İslam

Hukuku Bilim Dalı

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır

 

Özsoy Naci

Kur’an’da Levhi Mahfuz Kavramı / haz. Naci Özsoy.–

; 28 cm.

Tez (Yüksek Lisans).– İstanbul Üniversitesi Temel İslâm  Bilimleri Anabilim Dalı Tefsir

Bilim Dalı

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mevlüt  GÜNGÖR

 

Arvas Abdullah

Sümbül  Sinan Efendinin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufi Görüşleri / haz. Abdullah Arvas.–

; 28 cm.

Tez (Yüksek Lisans).– İstanbul Üniversitesi Temel İslâm  Bilimleri Anabilim Dalı Tasavvuf

Bilim Dalı

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Reşat Öngören

 

Arı Osman Sacid

Konyalı Mehmed  Vehbi’nin  Şerhi  Çerçevesinde  Hafız Divanında  Tasavvufi Unsurlar / haz. Osman Sacid  Arı.–

; 28 cm.

Tez (Doktora).–  İstanbul Üniversitesi Temel İslâm  Bilimleri Anabilim Dalı Tasavvuf Bilim

Dalı

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Reşat Öngören

14 Şubat 2012
25375 defa okundu

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

İskenderpaşa Mahallesi Kavalalı Sokak

A Blok Horhor Fatih/İstanbul

Tel:(0212) 532 60 20-64 Fax:(0212) 532 62 07