Tezler

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  İLAHİYAT FAKÜLTESİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ                                                                                                          Abudukelimu, Abulaiti İslam  hukukunda cenin’e müdahalenin hükmü / haz. Abulaiti Abudukelimu.-- ; 28 cm. Tez (Yüksek Lisans).-- İstanbul Üniversitesi Temel İslâm  Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Hukuku Bilim Dalı Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Servet Bayındır   Alakaş, Rukiye Çağdaş felsefede bilgelik, bilge insan ve din  ile ilişkileri / haz. Rukiye Alakaş.-- ; 28 cm. Tez (Yüksek Lisans).-- İstanbul Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim  Dalı Din Felsefesi Bilim Dalı Tez Danışmanı: Prof. Dr. Cafer Sadık Yaran   Alas, Muhammed  Raşit Cumhuriyet’ten günümüze kıraât alanında  yapılmış  çalışmalar  ve değerlendirmeleri  / haz. Muhammed  Raşit  Alas.-- ; 28 cm. Tez (Yüksek Lisans).-- İstanbul Üniversitesi Temel İslâm  Bilimleri Anabilim Dalı Tefsir Bilim Dalı Tez Danışmanı: Doç. Dr. Sıtkı Gülle   Albayrak , Feyza Büyük dinler ve ahlak filozoflarında erdem  sınıflandırmaları / haz. Feyza Albayrak .-- ; 28 cm. Tez (Yüksek Lisans).-- İstanbul Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim  Dalı Din Felsefesi Bilim Dalı Tez Danışmanı: Prof. Dr. Cafer Sadık Yaran   Arıcı, Müstakim Necmeddin El-Katibi’nin Metafizik Düşüncesi / haz. Müstakim  Arıcı.-- ; 28 cm. Tez (Doktora).--  İstanbul Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim  Dalı İslâm Felsefesi Bilim Dalı Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ömer Mahir Alper   Arıkan, Adem Büyük Selçuklular Döneminde  Şia  / haz. Adem  Arıkan.-- ; 28 cm. Tez (Doktora).--  İstanbul Üniversitesi Temel İslâm  Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mehmet DALKILIÇ   Arslan, Mehmet Fatih TAMAMLADI    2008 / 120 Sayfa Fahrettin Râzî’de  varlık ve mahiyet  / haz. Mehmet Fatih Arslan.-- ; 28 cm. Tez (Yüksek Lisans).-- İstanbul Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim  Dalı İslâm Felsefesi Bilim Dalı Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ömer Mahir Alper
 
  Aşıkoğlu, Yücel TAMAMLADI Aziz  Bernard ve Hristiyanlık Tarihindeki Yeri / haz. Yücel Aşıkoğlu.-- ; 28 cm. Tez (Yüksek Lisans).-- İstanbul Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim  Dalı Dinler Tarihi Bilim Dalı Tez Danışmanı: Prof. Dr. Şinasi Gündüz   Bahçekapılı, Mehmet Liselerde Din Kültür ve Ahlak Bilgisi Ders Müfredatının öğrencilerin Dini Duygu ve Sosyal Gelişimine Etkisi (İstanbul - Avrupa  Yakası) / haz. Mehmet  Bahçekapılı.-- ; 28 cm. Tez (Doktora).--  İstanbul Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim  Dalı Din Eğitimi Bilim Dalı Tez Danışmanı: Prof. Dr. Fahri Kayadibi   Başer, Hacı Bayram Ebunasr Serrac et-Tusi’nin Tasavvuf Anlayışı / haz. Hacı Bayram Başer.-- ; 28 cm. Tez (Yüksek Lisans).-- İstanbul Üniversitesi Temel İslâm  Bilimleri Anabilim Dalı Tasavvuf Bilim Dalı Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ekrem Demirli   Baylarov, Fagani Rusyada İslam  Felsefesi çalışmaları ve İslam  Felsefesinin Yorumu  / haz. Fagani Baylarov.- - ; 28 cm. Tez (Doktora).--  İstanbul Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim  Dalı İslâm Felsefesi Bilim Dalı Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ömer Mahir Alper   Bilici, Muhammed  Veysel TAMAMLADI    2008 / 187 Sayfa Çağdaş erdem etiği bağlamında din ve ahlak ilişkisi / haz. Muhammed  Veysel Bilici.-- ; 28 cm. Tez (Yüksek Lisans).-- İstanbul Üniversitesi : İlâhiyat  Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim  Dalı Din Felsefesi Bilim Dalı Tez Danışmanı: Prof. Dr. Cafer Sadık Yaran   Çakmak , Mustafa Dinsel kapsayıcılık (inklusivizm) / haz. Mustafa Çakmak .-- ; 28 cm. Tez (Doktora).--  İstanbul Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim  Dalı Din Felsefesi Bilim Dalı Tez Danışmanı: Prof. Dr. Cafer Sadık Yaran   Çetinkaya, Ahmet Kütüb-i Tisa Hadisleri çerçevesinde Hz. İsa / haz. Ahmet  Çetinkaya.-- ; 28 cm. Tez (Doktora).--  İstanbul Üniversitesi Temel İslâm  Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mustafa ERTÜRK
 
  Furat, Ayşe Zişan TAMAMLADI    2008 / 406 sayfa Yetişkinler Yaygın Din Eğitiminde Televizyonun Yeri ve Fonksiyonları (İstanbul örneği) - Sır Dizileri ve Dini Programlar - / haz. Ayşe Zişan Furat.-- ; 28 cm. Tez (Doktora).--  İstanbul Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim  Dalı Din Eğitimi Bilim Dalı Tez Danışmanı: Prof. Dr. Fahri Kayadibi   Gören, Emine İnsanın arınma  ve gelişim ihtiyacına dini ahlakın katkısı / haz. Emine Gören.-- ; 28 cm. Tez (Yüksek Lisans).-- İstanbul Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim  Dalı Din Felsefesi Bilim Dalı Tez Danışmanı: Prof. Dr. Cafer Sadık Yaran   Horozcu, Ümit Din Psikolojisi Açısından Dua / haz. Ümit Horozcu.-- ; 28 cm. Tez (Doktora).--  İstanbul Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim  Dalı Din Psikolojisi Bilim Dalı Tez Danışmanı: Doç. Dr. İrfan Başkurt   Işık, Zehra TAMAMLADI    2008 / 124 sayfa Yezidiliğin Teolojisi / haz. Zehra Işık.-- ; 28 cm. Tez (Yüksek Lisans).-- İstanbul Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim  Dalı Dinler Tarihi Bilim Dalı Tez Danışmanı: Prof. Dr. Şinasi Gündüz   İmamoğlu, Abdullah Taha Hadis Edebiyatında  Kitabu’l-İmareler  ve Müslim örneği / haz. Abdullah  Taha İmamoğlu.-- Tez (Doktora).--  İstanbul Üniversitesi Temel İslâm  Bilimleri Anabilim Dalı Hadis Bilim Dalı Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mustafa Ertürk   İnan, Mesut KAYDI  SİLİNDİ Montessori’nin Din Eğitimi Konusundaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi  / haz. Mesut İnan.-- ; 28 cm. Tez (Doktora).--  İstanbul Üniversitesi : İlâhiyat  Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Din Eğitimi Bilim Dalı Tez Danışmanı: Prof. Dr. Fahri Kayadibi     İnanır, Ahmet TAMAMLANDI 2008 / 353 Sayfa İbn Kemal’in fetvaları ışığında Osmanlı İslam hukuku / haz. Ahmet İnanır.-- ; 28 cm. Tez (Doktora).--  İstanbul Üniversitesi Temel İslâm  Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Hukuku Bilim Dalı Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Abdüsselam  Arı
 
  Kalkan, Mehmet Socianizmin Temel inanç  Sistemi / haz. Mehmet  Kalkan.-- ; 28 cm. Tez (Yüksek Lisans).-- İstanbul Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim  Dalı Dinler Tarihi Bilim Dalı Tez Danışmanı: Prof. Dr. Şinasi Gündüz   Kurban, Nur Ahmet TAMAMLANDI 2008 / 248 Sayfa Kuran Tefsirinde Mekke Ekolü / haz. Nur Ahmet  Kurban.-- ; 28 cm. Tez (Doktora).--  İstanbul Üniversitesi Temel İslâm  Bilimleri Anabilim Dalı Tefsir Bilim Dalı Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mevlüt  GÜNGÖR   Narin, İsmail Kuran ve Sünnet Açısından Kurban ibadeti / haz. İsmail Narin.-- ; 28 cm. Tez (Doktora).--  İstanbul Üniversitesi Temel İslâm  Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Hukuku Bilim Dalı Tez Danışmanı: Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır   Okumuş, Selman TAMAMLANDI Kıratlarda Tarikler ve Meslekler / haz. Selman  Okumuş.-- ; 28 cm. Tez (Yüksek Lisans).-- İstanbul Üniversitesi Temel İslâm  Bilimleri Anabilim Dalı Tefsir Bilim Dalı Tez Danışmanı: Doç. Dr. Sıtkı Gülle   Rajabov, Eldeniz TAMAMLANDI 2008 / 217 Sayfa Karl Popper’in eleştirel akılcılığı ve din felsefesine yansımaları / haz. Eldeniz Rajabov.-- ; 28 cm. Tez (Doktora).--  İstanbul Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim  Dalı Din Felsefesi Bilim Dalı Tez Danışmanı: Prof. Dr. Cafer Sadık Yaran   Soyal, Fikret İlk dönem İslam  kelamcılarına göre Teslis / haz. Fikret  Soyal.-- ; 28 cm. Tez (Doktora).--  İstanbul Üniversitesi Temel İslâm  Bilimleri Anabilim Dalı Kelam  Bilim Dalı Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ömer Aydın   Taşgetiren, Ömer KAYDI  SİLİNDİ Yeni Dini Hareketler içerisinde “İslam Ulusu” Hareketi ve Amerikan Toplumsal Yapılanmasındaki Yeri / haz. Ömer Taşgetiren.-- ; 28 cm. Tez (Yüksek Lisans).-- İstanbul Üniversitesi : İlâhiyat  Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim  Dalı Dinler Tarihi Bilim Dalı Tez Danışmanı: Prof. Dr. Şinasi Gündüz
 
  Trabzon, Abdullah TAMAMLANDI 2008 / 219 Sayfa Hac ibadetinde Yasak Davranışlar / haz. Abdullah Trabzon.-- ; 28 cm. Tez (Doktora).--  İstanbul Üniversitesi Temel İslâm  Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Hukuku Bilim Dalı Tez Danışmanı: Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır   Uçar, İlyas Yolculukta Namazın Kısaltılması / haz. İlyas Uçar.-- ; 28 cm. Tez (Yüksek Lisans).-- İstanbul Üniversitesi Temel İslâm  Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Hukuku Bilim Dalı Tez Danışmanı: Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır   Ünsal, Ali İnfakla  ilgili Ayetlerin Makro  Ekonomik Etkileri / haz. Ali Ünsal.-- ; 28 cm. Tez (Doktora).--  İstanbul Üniversitesi Temel İslâm  Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Hukuku Bilim Dalı Tez Danışmanı: Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır   Yazıcı, Abdurrahman İslam Miras  Hukuku’nda  Asabe Yoluyla Mirasçılık / haz. Abdurrahman Yazıcı.-- Tez (Doktora).--  İstanbul Üniversitesi Temel İslâm  Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Hukuku Bilim Dalı Tez Danışmanı: Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır   Yıldırım, Adem TAMAMLANDI 2007 / 110 Sayfa İslam ceza hukukunda misliyle mukabele  prensibi / haz. Adem Yıldırım.-- ; 28 cm. Tez (Yüksek Lisans).-- İstanbul Üniversitesi Temel İslâm  Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Hukuku Bilim Dalı Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Abdüsselam  Arı   Ersan, Esad Dini Gün ve Gecelerin Davranışlara  Etkisi: Sosyal Profiller Bağlamında Psiko-Sosyolojik Bir Araştırma-İstanbul Örneği / haz. Esad Ersan.-- ; 28 cm. Tez (Yüksek Lisans).-- İstanbul Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim  Dalı Din Psikolojisi Bilim Dalı Tez Danışmanı: Doç. Dr. İrfan Başkurt   Aksoy, Duygu Çağdaş Din Felsefesinde Sanat  ve Etkinlik / haz. Duygu Aksoy.-- ; 28 cm. Tez (Yüksek Lisans).-- İstanbul Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim  Dalı Din Felsefesi Bilim Dalı Tez Danışmanı: Prof. Dr. Cafer Sadık Yaran
 
  Fazla, Zeynep Kant Etiğinin Çağdaş İslam Ahlakı Üzerine Etkileri:  Ahmet  hamdi Akseki Örneği/ haz. Zeynep Fazla.-- ; 28 cm. Tez (Yüksek Lisans).-- İstanbul Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim  Dalı Din Felsefesi Bilim Dalı Tez Danışmanı: Prof. Dr. Cafer Sadık Yaran   Şahiner, Muharrem İbn Sina’da  Kemal Kavramı / haz. Muharrem  Şahiner.-- ; 28 cm. Tez (Doktora).--  İstanbul Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim  Dalı Din Felsefesi Bilim Dalı Tez Danışmanı: Prof. Dr. Cafer Sadık Yaran   Özalp, Hasan Bilim ve Din İlişkisinde Uzlaşmacı Yaklaşımlar / haz. Hasan Özalp.-- ; 28 cm. Tez (Doktora).--  İstanbul Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim  Dalı Din Felsefesi Bilim Dalı Tez Danışmanı: Prof. Dr. Cafer Sadık Yaran   Yıldırım Ömer Ali Şehristani’nin İbn Sina  Eleştirisi / haz. Ömer Ali Yıldırım.-- ; 28 cm. Tez (Doktora).--  İstanbul Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim  Dalı Din Felsefesi Bilim Dalı Tez Danışmanı: Prof. Dr. Cafer Sadık Yaran   Güven Burcu Çağdaş Erdem Etiği Kuramı ve Mevlana’nın Ahlak Sistemi: Karşılaştırmalı Felsefi Bir Değerlendirme / haz. Burcu Güven.-- ; 28 cm. Tez (Doktora).--  İstanbul Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim  Dalı Din Felsefesi Bilim Dalı Tez Danışmanı: Prof. Dr. Cafer Sadık Yaran   Yüksel Ayşe Şule Mevlana’nın Mesnevisi’nin Erickson’un Psikoterapisindeki Hikaye ile Tedavi Yöntemi Bağlamında  Din Psikolojisi Açısından  İnceleme   / haz. Ayşe Şule Yüksel.-- ; 28 cm. Tez (Yüksek Lisans).-- İstanbul Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim  Dalı Din Eğitimi Bilim Dalı Tez Danışmanı: Prof. Dr. Fahri Kayadibi   Ayazoğlu Süleyman ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak  Bilgisi Müfredatlarında  kalitenin Geliştirilmesi-Trabzon Örneği   / haz. Süleyman Ayazoğlu.-- ; 28 cm. Tez (Yüksek Lisans).-- İstanbul Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim  Dalı Din Eğitimi Bilim Dalı Tez Danışmanı: Prof. Dr. Fahri Kayadibi
 
  Gündoğdu Yusuf Bahri İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Öğrenci Başarısını Değerlendirme Yeterlilikleri  / haz. Yusuf  Bahri Gündoğdu.-- ; 28 cm. Tez (Doktora).--  İstanbul Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim  Dalı Din Eğitimi Bilim Dalı Tez Danışmanı: Prof. Dr. Fahri Kayadibi   Bayındır Hatice Hıristiyan Teolojisinde Meryem  ve Marioloji / haz. Hatice Bayındır.— ; 28 cm. Tez (Yüksek Lisans).-- İstanbul Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim  Dalı Dinler Tarihi Bilim Dalı Tez Danışmanı: Prof. Dr. Şinasi Gündüz   Alıcı Mehmet Mecusi Geleneğinde Tek Tanrıcılık ve Düalizm / haz. Mehmet  Alıcı.— ; 28 cm. Tez (Doktora).--  İstanbul Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim  Dalı Dinler Tarihi Bilim Dalı Tez Danışmanı: Prof. Dr. Şinasi Gündüz   Tarakçı Betül Hıristiyan ilahiyatında  Kutsal Ruh Konusunda Yaşanan Tartışmalar: Kutsal Ruh-Kilise İlişkisi / haz. Betül Tarakçı.— ; 28 cm. Tez (Doktora).--  İstanbul Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim  Dalı Dinler Tarihi Bilim Dalı Tez Danışmanı: Prof. Dr. Şinasi Gündüz   Dvalidze Shirmahammad 20. Yüzyıl Rusya’sı Sosyo-Politik yapısında  Rus Ortodoks Kilisesinin Rolü / haz. Shirmahammad  Dvalidze.— ; 28 cm. Tez (Doktora).--  İstanbul Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim  Dalı Dinler Tarihi Bilim Dalı Tez Danışmanı: Prof. Dr. Şinasi Gündüz   Buran Yasemin Hıristiyan Reformasyon Döneminde  Radikal Reformist Eğilimler / haz. Yasemin Buran.— ; 28 cm. Tez (Yüksek Lisans).-- İstanbul Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim  Dalı Dinler Tarihi Bilim Dalı Tez Danışmanı: Yrd.  Doç. Dr. Hakan Olgun   Apaydın  Yasin Fahreddin Er Razi’de Külliler Sorunu / haz. Yasin Apaydın.— ; 28 cm. Tez (Yüksek Lisans).-- İstanbul Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim  Dalı Din Felsefesi Bilim Dalı Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Recep Alpyağıl
 
  Korkut Sevgi Mevlana’nın Mesnevisi’nde Mutluluk Kavramı / haz. Sevgi Korkut.— ; 28 cm. Tez (Yüksek Lisans).-- İstanbul Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim  Dalı Din Felsefesi Bilim Dalı Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Recep Alpyağıl   Yardım Ayşe Vildan Ebu Muhammed’in Akaidu’s-Selase ve SEb’ine Firak İsimli Eserine Göre İslam Mezheplerinin tasnifi ve Batini Fırkalar / haz. Ayşe Vildan Yardım.-- ; 28 cm. Tez (Yüksek Lisans).-- İstanbul Üniversitesi Temel İslâm  Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mehmet DALKILIÇ   Gürbüz Tuğba Muhammed  Nuri B.Alieş- Şirvani’nin Mukaddime  Fi Beyani’l-Muhtelife / haz. Tuğba Gürbüz.-- ; 28 cm. Tez (Yüksek Lisans).-- İstanbul Üniversitesi Temel İslâm  Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mehmet DALKILIÇ   Omer Abdullah Abdul Karem Osmanlı Muhaddisi Kemahlı Osman b.Yakup ve El mUhayya Adlı Muvatta Şerhi / haz. Abdullah Abdul Karem  Omer .-- ;28 cm Tez (Doktora).--  İstanbul Üniversitesi Temel İslâm  Bilimleri Anabilim Dalı Hadis Bilim Dalı Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mustafa Ertürk   Güney  Merve Lanet Hadisleri Çerçevesinde Kınanan Kadın Tipolojisi / haz. Merve Güney .-- ;28 cm Tez (Yüksek Lisans).-- İstanbul Üniversitesi Temel İslâm  Bilimleri Anabilim Dalı Hadis Bilim Dalı Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mustafa  Karataş   Coşkun Cüneyt Kufe Ekolünün Bir Temsilcisi Olarak İbrahim  En-Nehai ve Hadisçiliği / haz. Cüneyt Coşkun .-- ;28 cm Tez (Doktora).--  İstanbul Üniversitesi Temel İslâm  Bilimleri Anabilim Dalı Hadis Bilim Dalı Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mustafa  Karataş   Temiz Rabia Zahide İbn Huzeyme’nin Kitabu’t Tevhidi Çerçevesinde Ehl-i Hadisin İtikadi Görüşleri / haz. Rabia Zahide Temiz .-- ;28 cm Tez (Doktora).--  İstanbul Üniversitesi Temel İslâm  Bilimleri Anabilim Dalı Hadis Bilim Dalı Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mustafa  Karataş
    Okcu Fatma Cehennemin Ebedi Olup Olmadığına  Dair Bir Tartışma: Rızaeddin b. Fahrettin ve Muhammed  b.Sadık el-Osmani / haz. Fatma  Okcu .-- ;28 cm Tez (Yüksek Lisans).-- İstanbul Üniversitesi Temel İslâm  Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ömer Aydın   Soyal Fikret İlk Dönem İslam  Kelamcılarına  Göre Teslis / haz. Fikret  Soyal .-- ;28 cm Tez (Doktora).--  İstanbul Üniversitesi Temel İslâm  Bilimleri Anabilim Dalı Kelam  Bilim Dalı Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ömer Aydın   Yüksek Muhammed İsa İstanbul Süleymaniye Kütüphanesindeki Arapça ve Osmanlıca  Kıraat  Yazmaları / haz. Muhammed  İsa Yüksek.-- ; 28 cm. Tez (Yüksek Lisans).-- İstanbul Üniversitesi Temel İslâm  Bilimleri Anabilim Dalı Tefsir Bilim Dalı Tez Danışmanı: Doç. Dr. Sıtkı Gülle   Uçar ilyas Yolculukta Namazın Kısaltılması / haz. İlyas Uçar.-- ; 28 cm. Tez (Yüksek Lisans).-- İstanbul Üniversitesi Temel İslâm  Bilimleri Anabilim Dalı İslam Hukuku Bilim Dalı Tez Danışmanı: Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır   Özsoy Naci Kur’an’da Levhi Mahfuz Kavramı / haz. Naci Özsoy.-- ; 28 cm. Tez (Yüksek Lisans).-- İstanbul Üniversitesi Temel İslâm  Bilimleri Anabilim Dalı Tefsir Bilim Dalı Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mevlüt  GÜNGÖR   Arvas Abdullah Sümbül  Sinan Efendinin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufi Görüşleri / haz. Abdullah Arvas.-- ; 28 cm. Tez (Yüksek Lisans).-- İstanbul Üniversitesi Temel İslâm  Bilimleri Anabilim Dalı Tasavvuf Bilim Dalı Tez Danışmanı: Prof. Dr. Reşat Öngören   Arı Osman Sacid Konyalı Mehmed  Vehbi’nin  Şerhi  Çerçevesinde  Hafız Divanında  Tasavvufi Unsurlar / haz. Osman Sacid  Arı.-- ; 28 cm. Tez (Doktora).--  İstanbul Üniversitesi Temel İslâm  Bilimleri Anabilim Dalı Tasavvuf Bilim Dalı Tez Danışmanı: Prof. Dr. Reşat Öngören
14 Şubat 2012
26428 defa okundu

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

İskenderpaşa Mahallesi Kavalalı Sokak

A Blok Horhor Fatih/İstanbul

Tel:(0212) 532 60 20-64 Fax:(0212) 532 62 07