Düzenlenen Sempozyumlar

Din ve Dünya Barışı Sempozyumu


26-28 Nisan 2007

_______________________________________________________________________________________

Çevre ve Din Uluslararası Sempozyumu

International Symposium on Environment and Religion


15-16 Mayıs 2008

_______________________________________________________________________________________

Dârülfünûn İlahiyat Sempozyumu

18-19 Kasım 2009


_______________________________________________________________________________________

Dinsel ve Kültürel Farklılıkların Bir Arada Yaşaması: İstanbul Tecrübesi Uluslararası Sempozyum

Coexistence Of Religious And Cultural Diversities: The Experience Of Istanbul International Symposium


15-16 Nisan 2010

 

______________________________________________________________

Doğu Batı İki Dünyanın buluştuğu noktada Düşünce Günleri Sempozyum
DÜŞÜNCE GÜNLERİ (23-25 MAYIS 2011)

 

______________________________________________________________

image001

Din ve Müzik Sempozyumu


26-27 Nisan 2012

______________________________________________________________

AFİŞ (1)

Halkın Sorunları Bağlamında Günümüz İnanç Problemleri


24-25 Mayıs 2013

______________________________________________________________

tr-a41A

Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası: Âlimler, Müesseseler ve Fikri Eserler İstanbul’un Fethinden Süleymaniye Medreselerinin Kuruluşuna Kadar


19-21 Aralık 2014

______________________________________________________________

afisss

I. İslam Hukuku Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu

24-25 Ekim 2015

____________________________________________________________

İslam Tarihi ve Sanatları Afiş

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Öğrenci Sempozyumu I


29 Mayıs 2015

______________________________________________________________

 

Islam Hukuku Ogrenci Sempozyumu

I. İslam Hukuku Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu


24-25 Ekim 2015

______________________________________________________________

arap yarım ada sempezyum afis-KOYU

Osmanlı Yönetiminde Arap Coğrafyası “İdari, Siyasi, ve Sosyal Yapı”


04-06 Aralık 2015

_________________________________________________________

adsiz

Temel İslam Bilimleri Öğrenci Sempozyumu


15-16 Ekim 2016

______________________________________________________________

 

ogrenci-sempozyumu-ii-2016-program-afisi

II. İslam Hukuku Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu


29-30 Ekim 2016

______________________________________________________________

kirlangic2016

Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası: Âlimler, Müesseseler ve Fikri Eserler


22-23 Aralık 2016

______________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

16 Şubat 2012
5740 defa okundu

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

İskenderpaşa Mahallesi Kavalalı Sokak

A Blok Horhor Fatih/İstanbul

Tel:(0212) 532 60 20-64 Fax:(0212) 532 62 07