Projeler

Hidayet Aydar, Türk-İslam Kültüründe Rüya, TÜBİTAK tarafından kabul edilip desteklenmiştir. (2006-2008) (Ortak Proje). [tamamlandı]   Necmettin Gökkır, “Ethics in Globalisation” IIIS-Trinity College of Dublin, Proje No: IIIS HEA PRTLI 6AA G03006   Necmettin Gökkır, (Diğer‎ elemanlar: Doç. Dr. Mehmet Dalkılıç – Doç. Dr. Aydar, Hidayet– Yard. Doç. Dr. Ahmet Hamdi Furat – Araş. Gör. Ayşe Zişan Furat), “Dream in Turkish – Islamic Culture” (Türk İslam Kültüründe Rüya), TÜBİTAK, Proje sayısı: 106K227. [tamamlandı]   Necmettin Gökkır, “Reconstruction of Traditional Islamic Hermeneutics for the Needs of Contemporary Society: A Revivalist Attitude Toward Maqasid in the Case of Yasar Nuri Ozturk”  İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Proje Numarası: UDP-763/23052006   Necmettin Gökkır, “Paradigm Changes of Qur’anic Studies in Modern Turkey” Türkiye Bilimler Akademisi Sosyal Bilimlerde Yurtdışı ve Yurtiçi Uluslararası Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı. Sayı: TÜBA/BEKD/2412   Ahmet Hamdi Furat, Tübitak, Türk- İslam Kültüründe Rüya Projesi. [tamamlandı]   Mehmet Dalkılıç, “Dream in Turkish – Islamic Cultur” (Türk İslam Kültüründe Rüya), TÜBİTAK, 2007. [tamamlandı]   Mehmet Dalkılıç, “Religious Fundamentalism and ethnical Peace on the Balkans”, TÜBİTAK-BAS ikili anlaşma projesi [devam ediyor]   Mehmet Dalkılıç, “Nusayriyah The Living Sect In Turkiye Exterior From Ahl al-Sunnah and Their Representation And Identity After Founded The Republic of Turkiye”, Renaissance, Representation and Identity Annual Conference, 12-16 September 2005, Durham/İNGİLTERE, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 27.06.2005 tarih ve 25/2005 sayılı toplantı ve Proje Numarası: UDP-565/30062005.   Mehmet Dalkılıç, “Relation Between Dream and Spirit (In the viewpoint of Proving the existence of the Human Spirit in Ibn al-Qayyim al-Jawziyah’s Work ‘Kitab al-Ruh’)”, 23rd Annual Conference of the International Association for the Study of Dreams, Bridgewater State College, Bridgewater, June 20 - 24th, MASSACHUSETTS/USA – 2006, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, 20.03.2006 tarihli ve 10/2006 sayılı toplantı ve UDP-699/24032006.   Ömer Mahir Alper, Al-Fārābī’s Interpretation of Aristotle as an Authority in the Philosophy. UDP-343/12072004.   Cafer Sadık Yaran, İstanbul Üniversitesi B.A.P. tarafından desteklenen “A Comparison of Religious and Spiritual Experience amongst Muslims in Turkey and the U.K” konulu proje. (2008) [tamamlandı]   Cafer Sadık Yaran, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından desteklenmiş ve tamamlanmış olan İ.029 nolu “Bilim-Din İlişkisi” adlı proje [tamamlandı]   Cafer Sadık Yaran, O.M.Ü. Araştırma Fonu tarafından desteklenmiş ve tamamlanmış olan İ.060 nolu “İslam Düşüncesinde Meşşailiğe Yöneltilen Eleştiriler” adlı proje [tamamlandı]   Cafer Sadık Yaran, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından desteklenmiş ve tamamlanmış olan İ.068 nolu “Kozmolojik Delil: Yeni Fizik Teorileri Işığında Felsefi bir Değerlendirme” adlı proje [tamamlandı]   Cafer Sadık Yaran, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından desteklenmiş ve tamamlanmış olan İ.045 nolu “Delilleri Açısından Ölümsüzlük Problemi” adlı proje [tamamlandı]   Cafer Sadık Yaran, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından desteklenmiş ve tamamlanmış olan “Din Felsefesinde Teleolojik Delil ve Tenkitleri” adlı proje [tamamlandı]   Tahsin Özcan, Osmanlı Mahkeme Kayıtları Işığında Bir Semt Monografisi: Hasköy Mahallelerinde Birlikte Yaşama Tecrübesi konulu TÜBİTAK Projesi. [devam ediyor]   Ahmet Kavas, Türkasya Stratejik Araştırmaları Merkezi (TASAM) tarafından birincisi 23-24 Kasım 2005’te düzenlenen Birinci Türk-Afrika Kongresi’nin Koordinatörlüğü.   Yavuz Yıldırım, İbn Haldun’un Mukaddime adlı eserinin Osmanlı döneminde Ahmet Cevdet Paşa (Mukaddime-i İbn Haldun’un Fasl-ı Sâdisinin Tercemesi) ve Pirizade Mehmet Sahip Efendi (Terceme-i Mukaddime-i İbn Haldun) tarafından yapılan Türkçe tercümesinin günümüz Türk harflerine aktarılması. [tamamlandı]
16 Şubat 2012
6933 defa okundu

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

İskenderpaşa Mahallesi Kavalalı Sokak

A Blok Horhor Fatih/İstanbul

Tel:(0212) 532 60 20-64 Fax:(0212) 532 62 07