Fakültemiz dekanı Prof. Dr. Şinasi Gündüz’ün yeni kayıt olan öğrencilere mesajı

Dekanın Mesajı Değerli arkadaşlar, Türkiye’nin en köklü üniversitesi olan İstanbul Üniversitesine ve bu üniversitenin en köklü fakültelerinden birisi olan İlahiyat Fakültesine hoş geldiniz. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi kökleri Darülfünun’a kadar uzanan geleneği ve bulunduğu mekan itibarıyla geçmişten geleceğe bir köprü vazifesi görmekte, zengin eğitim öğretim kadrosu yanında sahip olduğu sosyal ve fiziksel imkanlarla öğrencilerine en yetkin eğitim öğretim hizmeti vermeye çalışmaktadır. Eğitim öğretim yılının ilk haftasında yer alan oryantasyon programıyla aramıza yeni katılan öğrencilerimiz hem İstanbul’un tarihsel ve kültürel ortamıyla tanışma fırsatı bulmakta hem de bu programda kendilerine rehberlik eden öğretim elemanlarıyla yakından tanışma fırsatı bulmaktadırlar. Öğrenciliklerinin ilk günlerinden başlayarak mezun olacakları son haftaya kadar öğrencilerimizle yakın ilişkilerimiz devam etmekte, mezuniyet sonrası da mezunlarımız bu kurumun birer üyesi olarak Fakültemizle ilişkilerini devam ettirmektedirler. Eğitim öğretim faaliyetlerinin yanı sıra Fakültemizde yoğun bir akademik etkinlik yaşanmakta, gerek öğretim elemanlarımızın gerekse lisans ve lisansüstü düzeyde öğrencilerimizin aktif katılımıyla bu etkinlikler sürdürülmektedir. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrenci merkezliliği esas alan ve eğitim öğretim, sosyal ve akademik etkinliklerin geliştirilmesi bağlamında her tür olumlu katkıya açık bir kurumdur. Bu kurumun gelişiminde sizlerin de önemli katkılarınızın olacağına inancım tamdır. Bu temenniyle 2012-2013 eğitim öğretim yılında Fakültemize yeni kayıt yaptıran siz değerli öğrencilerimize tekrar hoş geldiniz diyor, başarılar diliyorum. Prof. Dr. Şinasi GÜNDÜZ
11 Eylül 2012
5942 defa okundu

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

İskenderpaşa Mahallesi Kavalalı Sokak

A Blok Horhor Fatih/İstanbul

Tel:(0212) 532 60 20-64 Fax:(0212) 532 62 07