KURAN ve İndiği Tarih Çalıştayları-I

Kur’an metninin doğu anlaşılması, büyük oranda birçok noktanın gözetilmesine bağlıdır. Bu noktalardan önde gelenlerden üç tanesi, 1- Kur’an’ın tarihin belli bir döneminde o dönemde yaşayan bir insan unsuruna onların diliyle inmiş olması, 2- Sözlü bir hitap olarak gelmiş olması 3- Bir amaca mebni olarak inmiş olması, diye sıralanabilir. Böyle olunca, Kur’an’ın anlaşılması çabası için, Kur’an ayetlerini söz konusu dönemin tarihsel çerçevesi içerisinde doğru yerlere özenle yerleştirmeye odaklanmaktan başka yol kalmaz. Bu ise, Kur’an’ın nazil olduğu zaman aralığının orijinal tarihini yeniden inşa etmek anlamına geliyor. Yeniden inşa ifadesini özellikle kullanıyoruz; çünkü tarihi verilere dayanılırken tarih tenkidi hususuna ne kadar özen gösterilse de netice de yapılacak şey inşadan başka şey olmayacaktır. Fakat başka çare de yok.  Bu nedenle o dönemin tarih sahnesinin aydınlatılmasına yönelik ciddi projeksiyonlardan sonra ve bu sahnede sergilenecek senaryoların içerisinde olarak Kur’an ayetlerini sunmanın, Kur’an’ın anlaşılmasına iyi bir katkı sağlayacağı ileri sürülebilir. İşte bu amacın gerçekleştirilmesi için konuların özenle sıralanarak çalıştaylar halinde işlenmesi uygun olur. Söz konusu bu çalıştaylar silsilesiyle Kur’an’ın indiği dönemin, tefsirci ve tarihçi bilim adamlarının katılımıyla tartışılması uygun görülmüştür.
13 Eylül 2012
3289 defa okundu

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

İskenderpaşa Mahallesi Kavalalı Sokak

A Blok Horhor Fatih/İstanbul

Tel:(0212) 532 60 20-64 Fax:(0212) 532 62 07