Sosyal Kültürel

RESMİ KURUM, KURULUŞ VE STK’LARLA İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Resmi Kurum, Kuruluş ve STK’larla İlişkiler Koordinatörlüğü, fakülte tanıtımına katkı vermek üzere belli aralıklarla resmi kurum, kuruluş ve STK ziyaretleri yapmak, öğrencilere burs desteği sağlamak, paydaşlarla ortak faaliyet yapma imkânlarını araştırmak, İstanbul’daki İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri ile görüş alışverişinde bulunmak, fakültenin tanınırlığına katkıda bulunmak, her dönem başında planlama ve her dönem sonunda gerçekleştirilen faaliyetleri rapor olarak dekanlığa sunmak için kurulmuştur.

Koordinatör: Prof. Dr. Ramazan Muslu

Sekreter: Arş. Gör. Dr. M. Yuşa Yaşar


SOSYAL, KÜLTÜREL VE SANATSAL FAALİYETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Fakülte Yönetim Kurulu tarafından fakültemiz sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyet alanlarını koordine etmek, İlahiyat fakültesi öğrencileri, hocaları, idari görevli ve personelin sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerini desteklemek, İlahiyat fakültesinin topluma dönük faaliyetlerine fikri ve fiili destekte bulunmak ve bu hususlara yönelik çalışmaları belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek amacıyla Sosyal, Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler Koordinatörlüğü oluşturulmuştur.

Koordinatör: Doç. Dr. Abdullah Hikmet Atan

Koordinatör Yardımcısı: Doç Dr. Bünyamin Ayçiçeği

Sekreter: Arş. Gör. Merve Öztürk


SOSYAL YARDIM VE DESTEK FAALİYETLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

“Sosyal Yardım ve Destek Faaliyetleri Koordinatörlüğü”nün temel faaliyet alanı fakültemizde aktif öğrenci pozisyonunda olan öğrencilerimiz arasından herhangi bir yerden burs alamamış ya da alsa da ihtiyaçlarını karşılayamamış ihtiyaç sahibi öğrencilerin tespit edilerek onlara fakülte hocalarımızın bağışları ve dış kaynaklar ile bir yıl boyunca aylık burs vermeyi kapsamaktadır. Burslar öğrencilerimize Darulfunun İlahiyat Vakfımız aracılığıyla sadece bu fon için açılmış özel bir IBAN numarası üzerinden ulaştırılmaktadır.

Koordinatör: Doç. Dr. Sultan Şı̇mşek

Sekreter: Arş. Gör. Sultan Ümmügülsüm Gündüzalp