DİPLOMALAR HAKKINDA

2018 yılında mezun olan Örgün ve İkinci Öğretim öğrencilerimizin diplomaları hazırlanmıştır. Diplomalarını almak isteyen mezun öğrenciler nüfus cüzdanı ile şahsen  Öğrenci İşleri Bürosundan temin edebilirler. Şahıs haricinde Diploma alım işlemi mezun öğrencinin ilgili kişiye noterden  vekalet vermesi halinde teslim edilebilir.