İLİTAM MEZUNU ÖĞRENCİLERİMİZİN BASILI DİPLOMA TALEPLERİ HAKKINDA

İstanbul Üniversitesi Diploma Yönergesinin 12 nci maddesi 3 üncü fıkrasında yer alan:

"Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi diplomaları ile İLİTAM diplomaları elektronik ortamda hazırlanır ve imzalanır."

ibaresi gereğince diplomaların e-imzalı olarak elektronik ortamda hazırlanması gerekmekte, basılı olarak diploma hazırlanması bu şartlarda mümkün görünmemektedir.