İLİTAM Öğrencilerine Duyurulur

İLİTAM Programı Kur’an Okuma ve Tecvid Dersi Muafiyeti

İLİTAM Programına kayıtlı öğrencilerden Kur’an-ı Kerim Okuma ve Tecvid dersi yüzüne okuma ve tecvid sınavında en az 90 puan alan öğrencilerden talep edenler bu dersten muaf tutulacaklardır. Bu öğrenciler mezun olana kadar bir daha Kur’an Okuma ve Tecvid dersi sınavlarına katılmak mecburiyetinde olmayacaklardır.

Muaf olmak için öğrencinin yüzüne okuma sınavında Kur’an-ı Kerim’i tahkik, tedvir ve hadr seyirlerinde, talim, tecvid ve tashîh-i hurufa riâyet ederek zorlanmadan akıcı bir şekilde okuması beklenir. Sınavda ayrıca öğrencinin tecvid kavramlarını tanımlama bilgisi ve tecvid kurallarını uygulama becerisi yoklanır. Ezber sınavında ise öğrenci 4 dönemin ezber müfredatından sorumlu tutulur.

Bu dersten muaf olan öğrencilerin Genel Not Ortalaması hesaplanırken Kur’an Okuma ve Tecvid dersi ortalamaya katılmayacaktır.

Kur’an Okuma ve Tecvid Dersinden muaf olmak, tamamen öğrencinin isteğine bağlı bir durumdur. Sadece talep eden öğrenciler yeterli görüldükleri takdirde bu dersten muaf tutulacaklardır.