İlitam Programı Ders Kayıtları2019-2020 eğitim öğretim yılı ders kayıtları 29 Eylül 2019 saat 23.59’a kadar yapılabilecektir.
Sadece yeni kayıtlı öğrencilerin dersleri bu döneme mahsus otomatik olarak seçilecektir. Bu öğrencilerin herhangi bir işlem yapmalarına gerek yoktur.
Bir dönemde alınabilecek AKTS 45’i geçemez.
AGNO’su 1.80’in altında kalan öğrenciler üst sınıftan ders alamazlar. FF, DD ve DC olan dersleri almak zorundadırlar.