İslam Tarihi Alanında Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Başvuran Adayların Dikkatine

İslam Tarihi alanında yüksek lisans ve doktora programına başvuran adaylar için yazılı+sözlü sınav uygulaması yapılacaktır.  
Yüksek Lisans programına başvuran adaylar 2 Temmuz 2019 Salı saat 09.00'da, 
doktora programına başvuran adaylar ise 2 Temmuz 2019 Salı saat: 13.00'te 
İlahiyat Fakültesi'nde yazılı sınava gireceklerdir.  Sınav süresi 60 dakika olacaktır. 
Adayların sınavdan en az 15 dakika önce fakültede hazır olmaları gereklidir. 
Yazılı sınavın bitimini müteakip mülakat başlayacaktır.  
(Not: Türk-İslam Edebiyatı, İslam Sanatları ve Musiki sahasında sınava girecek adayların 
yazılı sınava girmelerine gerek yoktur)