Proje Etkinliği

AMAÇ

TÜBİTAK-BİDEB bünyesindeki “2237-B Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı” desteği ile düzenlenecek olan etkinlik, İlahiyat alanında toplam 45 araştırmacıya (doktora ve üstü ünvanlı) araştırma projesi hazırlama eğitimini vermeyi planlamaktadır. Eğitimim programının temel amacı İlahiyat Fakülteleri’ndeki proje yazım konusundaki eksikliğin giderilerek başarılı proje yazma ve kabul alma oranını artırmaktır. Yapılması düşünülen bu projeyle İlahiyat Fakülteleri ve İslami İlimler Fakültelerindeki, Temel İslam Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları, Felsefe ve Din Bilimleri alanlarında proje fikri olan en az doktora ünvanına sahip akademisyenlere eğitim verilecektir. Bu sayede her bir eğitim alan akademisyenin ARGE proje bileşenlerini içeren bir araştırma projesine başvuru yapması sağlanmış olacaktır.

KAPSAM

2237-B Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında 2 gün olarak planlanan eğitim İlahiyat alanında proje hazırlama ihtiyacı duyan en az doktora ünvanına sahip toplam 30 akademisyene yönelik tasarlanmıştır. Buna göre ArGe kapsamı net olarak katılımcılara anlatılacak ve Araştırma projelerinin sınırları çizilmiş olacaktır. Ayrıca katılımcıların araştırma projesi yazarken kullanılan terminolojiyi kavramalarını ve proje sunarken dikkat edilmesi gereken noktaları fark etmeleri sağlanacaktır. Bu kapsamda teorik eğitim seminerleri etkileşimli olarak verilecektir. Proje geliştirmeye yönelik olarak, çalıştay ve grup dinamiği uygulamaları yapılacaktır. Yaygın öğrenme teknikleri kullanılarak eksikliklerin giderilmesi temin edilecektir. Böylece katılımcılar eğitim süresi içerisinde anlatılan bilgiler ışığında, ortak prototip proje geliştirme ve kişisel proje önerilerini hazırlama uygulamalarını aktif rol alarak tamamlayacaklardır. Eğitmenlerin deneyim ve bilgi paylaşımından faydalanacak olan katılımcılar, proje süreçleri hakkında detaylı bilgi sahibi olacaktır. Bunların yanı sıra proje değerlendirme süreçleri ve panel işleyişleri konusunda bilgi edinilebilmesi sağlanacaktır. Proje önerilerinin neden reddedildiği noktalar net olarak katılımcılara örnekleri ile gösterilecektir.

KATILIMCI KRİTERLERİ

2237-B Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı eğitimine Türkiye’de bulunan üniversitelerdeki İlahiyat ve İslami İlimler Fakültelerinden aşağıda kriterlere uyan tüm akademisyenler katılabilirler:

 1. Doktorasını tamamlamış olmak
 2. Eğitim etkinliğine bir proje önerisi veya proje taslağı ile katılıyor olmak
 3. Daha önce Tübitak projelerine başvurmuş ve projesi kabul edilmemiş olmak.
 4. Tübitak projesi yürütmüyor/yürütmemiş olmak
 5. Daha önce bu program kapsamında desteklenen bir eğitim etkinliğine katılmamış olmak
 6. TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olmak

Proje eğitimine katılmak üzere başvuran kişiler arasından mümkün olduğunca farklı üniversitelerden ve fakültelerin farklı anabilim dallarından seçilerek katılma hakkı tanınacaktır. Bunun için fakülte internet adresi üzerinden projeyle alakalı bir web sayfası oluşturulacak ve Türkiye’de bulunan İlahiyat Fakültelerinde doktora eğitimini tamamlamış olan akademisyenlerin başvurusu alınacaktır. Başvuru kriteri olarak akademisyenlerin bir proje önerisinin olması ve özetini başvuruda sunması gerekmektedir Katılımcı kabulleri proje önerilerine göre seçilecektir.

SEMİNER BAŞLIKLARI

 • Tübitak Projeleri ve Başvuru Sistemi ARBİS'i tanıyalım.
 • AR-GE projeleri ve Proje Bileşenleri Nelerdir?
 • İlahiyat alanlarında Araştırma Projesi hazırlama
 • Frascati Klavuzuna Göre AR-GE tanımı
 • ARDEP tarafından neler AR-GE olarak kabul edilmez?
 • Özgün Değer nedir?
 • Araştırma sorusu, Hipotez, Amaç ve Hedef Yazımı
 • Özgün Değerin araştırma sorusu, literatür ile ilişkisi nasıl kurulur?
 • Literatür değerlendirmesi ve Yöntem belirlemesi
 • Yaygın etki ve Çıktılar
 • Proje Yönetim Düzeni, İş paketleri nasıl planlanır
 • Başarı ölçütleri ve risk yönetimi
 • Proje Bütçesi nasıl oluşturulur?

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Ramazan MUSLU-İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa SÖZBİLİR-Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Necmettin GÖKKIR- İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet DALKILIÇ-İstanbul Üniversitesi

Doç. Dr. İsmail DEMİREZEN-İstanbul Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin SARIKAYA-İstanbul Üniversitesi

Dr. Mustafa Celil ALTUNTAŞ-İstanbul Üniversitesi

ÖNEMLİ TARİHLER

Son Başvuru: 25 Aralık 2020

Başvuruların değerlendirilmesi ve ilanı: 8 Ocak 2021

Etkinlik Tarihi: 16-17 Ocak

Etkinlik programı ilan edilecektir.

Başvuru formu için tıklayınız.

Başvuru yapanların cv’lerini ilahiyat.projedestek@istanbul.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.