2016-2017 Eğitim-Öğretim Dönemi Açılış Dersi

"2016-2017 Eğitim-Öğretim Dönemi Açılış Dersi", 21 Eylül Çarşamba günü Arap Dili ve Belağati Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Özdemir tarafından yapıldı. Prof. Dr. Abdurrahman Özdemir açılış dersinde, dilde ifadeyi çeşitlendirme ve duruma en uygun seçeneği tercih hüneri olarak "Belağat"i anlattı. Sayın Özdemir'in belîğ ifadelerle, "efrâdını câmi' ağyârını mâni'" bir şekilde anlattığı belağat dersini, başta fakültemizin dekanı Prof. Dr. Mürteza Bedir olmak üzere değerli öğretim üyeleri ve öğrenciler ilgiyle dinlediler.http://youtu.be/2uKxFblwU90