Arapça Öğreniminde Yol Haritası


Arapça Hazırlık sınıfları fakültemizdeki eğitimin ilk ve önemli merhalesini teşkil etmektedir. Yoğun bir dil eğitiminin uygulandığı bu süreçte öğrencilerimize dil öğreniminde doğru yöntemleri takip etme hususunda rehberlik etmek ve dil öğrenme motivasyonlarını güçlü tutmak amacıyla Arapça Hazırlık Sınıfları Koordinatörlüğü tarafından konferans serisi planlanmıştır. Bu konferansların ilki 20 Kasım 2020 Cuma günü Prof. Dr. Ali BULUT tarafından "Arapça Öğreniminde Yol Haritası" başlığıyla gerçekleştirilecektir.