Avrupa’da Avrupa için Yüksek İslam Eğitimi

Saraybosna Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi ile İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin işbirliğinde hazırlanan “Higher Islamic Education in / for Europe” (Avrupa’da / Avrupa için Yüksek İslam Eğitimi) başlıklı seminer 14-16 Ekim 2016 tarihleri arasında Saraybosna’da gerçekleştirildi.

İlahiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Murteza Bedir’in “Ilahiyat at Istanbul University and Other Universities in Turkey” başlıklı bir bildiri sunduğu seminerde Avrupa ülkelerinde yüksek İslam eğitimi çeşitli yönleriyle ele alındı.

Seminerde Türkiye, Rusya, Bosna-Hersek, Kosova, Makedonya, Bulgaristan, Avusturya, Almanya, İngiltere ve Fransa’dan katılan bilim adamları Avrupa’da üniversite seviyesinde İslam eğitiminin mevcut durumunu, geleceğini ve çeşitli alanlarda işbirliği imkânlarını tartıştı.