Dekanlık Binamızın Açılışı Yapıldı

15 Mayıs 2018 tarihinde Fakültemiz Dekanlık Binası Açılışı ve Dârülfünun İlahiyat’ın İlmi Birikimi Sempozyumu gerçekleştirildi. Törende açılış konuşmaları Rektörümüz  Prof. Dr. Mahmut Ak ve Dekanımız Prof. Dr. Mürteza Bedir tarafından yapıldı. Açılış konuşmalarında İlahiyat Fakültesinin her geçen yıl büyüyen yapısından ve öğrenci kalitesinden bahsedildi. Ayrıca birçok ülkeden fakültemize gelen öğrencilerle sağlanan uyum ve her geçen gün kalitesiyle beraber büyüyen yapısı anlatıldı.

Program öğleden sonra iki farklı oturum ile devam etti. İÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Reşat Öngören’in başkanlığında gerçekleştirilen ilk oturumda Dr. Hüseyin Sarıkaya “Dârülfünun İlahiyat Fakültesi Merkez Hususi Evrakı ve Eğitim Tarihi Açısından Önemi”, Dr. Metin Ünver “Dârülfünun İlahiyat Fakültesi’nin İlk Yıllarındaki Öğrenci Profili Üzerine Bir İstatistik Deneme”, Dr. Muhammed Selman Çalışkan, “Dârülfünûn İlahiyat Tefsir Dersi Notları”, Doç. Dr. Ali Öztürk, “Dârülfunun İlahiyat Hocalarından Abdülbâki Baykara” başlıklı çalışmalarını sundular.

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mürteza Bedir başkanlığındaki ikinci oturumda ise Doç. Dr. Ahmet Hamdi Furat tarafından “Dârülfünun İlahiyatta Okutulan Fıkıh Tarihi Dersleri”, Dr. Nilüfer Kalkan Yorulmaz tarafından “Dârülfunun İlahiyat’ta Okutulan Hadis Tarihi Dersleri”, Tuba Yıldız tarafından “Dârülfünun İlahiyat’ta Okutulan İslam Tarihi Dersleri”, Dr. Osman Sacid Arı tarafından “Dârülfünun İlahiyat’ta Tasavvuf Tarihi Dersi” ve Muhammed Yuşa Yaşar tarafından “Dârülfunun İlahiyat’ta Kelam Tarihi Dersi” konularında sunumlar yapıldı.