Dinsel Şiddet ve İslamofobi Konferansı Gerçekleştirildi

Dinler Tarihi Kulübü tarafından gerçekleştirilen "Dinsel Şiddet ve İslamofobi" konferans büyük bir katılımla gerçekleştirildi. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şinasi Gündüz tarafından gerçekleştirilen konferansa ilgi büyüktü. Konferanstan önce, Dinler Tarihi Kulübü'nün kuruluş amacı ve gerçekleştirmek istediği etkinliklerden bahseden kulüp başkanı Merve Kına'dan sonra söze başlayan Gündüz özetle şunları ifade etti:

Hemen hemen tüm dinlerin ortak mesajı ve özü esenlik ve kurtuluştur. Fakat dinsel şiddetin arkasında sosyo-kültürel, siyasi, ekonomik başka saikler mevcuttur. Bunlar:

-Ötekileştirme, ayrımcılık, nefret dili

-Dinsel bağnazlık, ırkçılık, yabancı düşmanlığı, ön yargılar

-Tarihsel motivasyon (Geçmişte yaşananların günümüze taşınması ve model olarak alınması)

-Küreşelleşmeci güçler ve dünyanın tek tipleşmesi

-Şiddeti meşrulaştıran dinsel ve teolojik yorumlar ve

-Parçacı kutsal metin okumaları

Batı'da ve Amerika'da İslamofobi'nin yaygınlaşması ve bunun sonucunda İslam'a ve Müslümanlara yönelik yapılan menfi propagandalar ve algı operasyonlarına değinen Gündüz İslam ve Müslümanların Batı tarafından politik, medeniyet tasavvuru ve demografik açılardan tehdit unsuru olarak görüldüğünü ve bunu önlemeye yönelik Batı ve Amerika'nın Müslümanlar aleyhinde yoğun faaliyetlerde bulunduğunu ifade etti. Gündüz, anlamı "Barış" olan bir dini öcü gibi gösteren Batı'yı haklı olarak akıl tutulması ve paranoya olmakla nitelerken İslam dünyasının ve Müslümanların da bu süreçte kendilerini özeleştiriye tabi tutması gerektiğini ifade etti.

img_1182 img_1186 img_1187 img_1189 img_1190