Dönem Sonu Akademik Kurul Toplantısı Yapıldı

27 Haziran 2016 Pazartesi günü saat 14.00'te büyük konferans salonunda eğitim-öğretimle ilgili konuların görüşüldüğü bir akademik toplantı yapıldı.


Dekanımız Prof. Dr. Mürteza Bedir'in başkanlığında gerçekleşen toplantıda fakültemizin sorunları, sorunlarla ilgili çözüm yolları ve diğer öneriler değerli öğretim üyelerimizin katkılarıyla görüşüldü.


Toplantı sonunda, görevlerini yeni dekan yardımcılarımız Doç. Dr. Ali Öztürk ve Yard. Doç. Dr. Mahmut Salihoğlu'na devreden Prof. Dr. Hidayet Aydar ve Yard. Doç. Dr. Abdullah Tırabzon'a teşekkür edilerek hediyeleri takdim edildi.