I. Uluslararası İstanbul Hat ve Tezhip Yaz Okulu Sona Erdi

İstanbul Daru’l-Fünun İlahiyat Vakfı ve Kalem Enstitüsü tarafından düzenlenen I. Uluslararası İstanbul Hat ve Tezhip Yaz Okulu 02.08.2017-12.08.2017 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Rektör Yardımcımız Sayın Prof. Dr. Sedat Murat tarafından açılışı yapılan yaz okulunun ilk dersi Şeyhülhattatin Hasan Çelebi tarafından verildi. Yaz okulunda Ferhat Kurlu, Savaş Çevik, Mümtaz Durdu, Ahmet Kutluhan, Hanefi Dursun, Müzehhip Necati Sancaktutan, Hasan Türkmen de ders verdiler. Dr. Ziyad Alrawashdeh tarafından katılımcılara Osmanlı Dönemi'nde Mushaf-ı Şerif konusu anlatıldı. Ayrıca Hattat Zeki el-Hâşimî de katılımcılara Tarihten Günümüze Hat Sanatını anlattılar. Dekan Yardımcımız Yrd. Doç. Dr. Mahmut Salihoğlu, Arap Dili ve Belağati Ana Bilim Dalı Hocalarımızdan Dr. Ziyad Alrawashdeh ve Türk İslam Sanatları Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı Hattat Yrd. Doç. Dr. Hilal Kazan ve Kalem Enstitüsü Genel Müdürü Yakup Karataş'ın gayretleriyle gerçekleştirilen program büyük bir ilgiyle karşılandı.

12 Ağustos 2017 Cumartesi günü kapanış programı, fakültemiz büyük konferans salonunda yapıldı. Hattat Mümtaz Durdu ve Müzehhip Hanifi Dursun'un da iştirak ettiği kapanış programında fakültemiz adına Dr. Ziyad Alrawashdeh bir konuşma yaptılar. Kalem Enstitüsü yetkililerinden Mongeth Alrosan ve Zeki El-haşimi ile Akzirve Ceosu İbrahim Maasfeh yaptıkları konuşmada fakültemize teşekkür ettiler.

Konuşmaların ardından; Dr. Ziyad Alrawashdeh,  Mümtaz Durdu, Hanifi Dursun, Zeki El-Haşimi, İbrahim Maasfeh öğrencilere plaket ve katılım belgelerini sundular. Ardından katılımcıların ve Mümtaz Durdu, Hanifi Dursun, Ferhat Kurlu hocaların eserleri sergilendi.