II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİ OSMANLI COĞRAFYASINDA İSLÂMÎ İLİMLER SEMPOZYUMU SONA ERDİ

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı tarafından “II. Abdülhamid Dönemi Osmanlı Coğrafyasında İslâmî İlimler” başlıklı bir sempozyum düzenlendi.

İlahiyat Fakültesi Konferans Salonlarında 18-19 Ekim 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen sempozyuma İstanbul başta olmak üzere Bursa, Diyarbakır, İzmir, Sakarya, Şanlıurfa ve yurtdışında lisansüstü eğitimini sürdürmekte olan pek çok öğrenci ve onların tebliğlerini müzakere etmek üzere çeşitli şehir ve ülkelerden akademisyenler katıldı.

Temel İslam Bilimleri Başkanlığı tarafından genç araştırmacı ve akademisyenlerin tebliğ hazırlama, bildiri sunma kabiliyeti kazanmaları ve çalışmalarının niteliğini arttırmaları amacıyla düzenlenen ve bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen sempozyumun kapsamı, eğitime önem vermesi ve vefatının yüzüncü yılı olması hasebiyle Sultan II. Abdülhamid Han’ı anma vesilesi kılınarak “II. Abdülhamid Han Dönemi Osmanlı Coğrafyasında İslâmî İlimler” olarak belirlenmişti.

Sempozyumda dokuz oturum yapıldı ve bu oturumlarda “II. Abdülhamid Han'ın Hususi Kütüphanesi: Kütüphane-i Hümâyûn”, “II. Abdülhamid’in Kur’ân-ı Kerîm ve Hadis-i Şerîf Hassasiyeti”, “Sultan II. Abdülhamid Dönemi Hadis Çalışmaları” gibi birçok konuda lisansüstü öğrencileri tarafından yirmi dört tebliğ sunuldu ve alanında uzman akademisyenler tarafından bu çalışmaların müzakeresi yapıldı.

Sunulan tebliğler ve yapılan müzakerelerden başta katılımcılar olmak üzere sempozyuma iştirak eden tüm dinleyiciler faydalandı. Ayrıca 19 Ekim Cuma günü II. Abdülhamid’e ait eşyaların da içerisinde yer aldığı özel koleksiyon ve kütüphanesi İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi’nde ziyaret edildi.

Sempozyum kapsamında katılımcılar için 20 Ekim Cumartesi günü özel bir gezi de düzenlendi. Sultan II. Abdülhamid’in şehzadelik yıllarını geçirdiği Maslak Kasırları ziyaret edildi. Ardından Sultan II. Abdülhamid nezdinde özel bir yeri olanYıldız (Hamidiye) Camii ziyareti ile gezi son erdi.