III. İslam Tarihi ve Sanatları Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu Sona Erdi

19-20 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilen III. İslam Tarihi ve Sanatları Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu yedi oturum halinde düzenlendi. Açılış konuşması, Dekan Yardımcımız Doç. Dr. Ali ÖZTÜRK tarafından yapıldı ve ilk oturum kendisi tarafından yönetildi. Her oturumda dört lisansüstü öğrencimiz belirledikleri konuları sundular. Oldukça faydalı geçen sunumlarda öğrencilerimiz; İslam tarihi, edebiyatı, musikîsi ve sanatları ile ilgili farklı konularda dinleyicileri bilgilendirdiler.

1

2

3

4

5

6

7-2

7

8