İSLAM TE’LİF GELENEĞİNDE BİYOGRAFİ YAZICILIĞI

Fakültemiz Temel İslam Bilimleri Bölümü,  Saraybosna Şarkiyat Enstitüsü ile İSLAM TE’LİF GELENEĞİNDE BİYOGRAFİ YAZICILIĞI” çalıştayını düzenlemek için mutabakata varmış bulunmaktadır. İslam te’lif geleneğindeki tabakât-biyografi eserleri, bunların ortaya çıkışı, yazımı, gelişimi, özellikle Osmanlı döneminde tabakât literatürü ve ortaya konan eserlerin tartışılacağı çalıştay, 10-11 Kasım 2016 tarihleri arasında düzenlenecektir. Çalıştay Düzenleme Kurulu

calıştay 2016 WEB