Islamic Legal Theory: Intellectual History and Usul al-Fiqh

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Exeter Üniversitesi Arap ve İslam Araştırmaları Enstitüsü iş birliğinde düzenlenen “Islamic Legal Theory: Intellectual History and Usul al-Fiqh” başlıklı uluslararası çalıştay 15-17 Ekim 2019 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. İÜ Rektörlük Doktora Salonunda gerçekleştirilen çalıştay, 15 Ekim Salı günü İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mürteza Bedir ve Exeter Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Robert Gleave’in açılış konuşmalarıyla başladı. TÜBİTAK ve European Research Council tarafından desteklenen çalıştay süresince Fıkıh Usûlü alanının muhtelif konuları hakkında dünyanın farklı ülkelerinden alanın önde gelen araştırmacıları tarafından tebliğler sunuldu ve tartışıldı. Çalıştayda İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Mürteza Bedir, Prof. Dr. Şükrü Özen, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Temel ve Arş. Gör. Hatice Kübra Kahya da birer tebliğ sundular.