Modern dönemde aydınlanma din ve akıl ilişkisi

Modern dönemde aydınlanma din ve akıl ilişkisine dair Professor Paul C.H. Lim'in yayınlamış olduğu kitap çerçevesinde aydınlanma teorisi tartışılacaktır. Özellikle İngiliz aydınlanması bağlamında Hristiyanlığın temel doktrinleri olan teslis ve kutsal metin düşüncesi ele alınacaktır.

Konuşmacı: Professor Paul C.H. Lim , Vanderbilt University

Konu: "Reconfiguration of the Sacred in Enlightenment England"

Yer&Saat:  Küçük Konferans Salonu, 18.10.2016 Salı, 15:00

Konuşma dili İngilizcedir.