Öğr. Gör. Abdulhalim Koçkuzu Hocamızın yeni kitabı çıktı: Fenn-i Terbiye, Mustafa Sâtı el-Husrî

Fenn-i Terbiye kitabı, TÜBA tarafından Türk-İslam Bilim Kültür Mirası Projesi kapsamında, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yayınlanan 20 eser içinde yer almaktadır.

Eser, Sâtı Bey (1880-1968) tarafından Türkçe yazılmış pedagojiye dair ilk eserdir. Sâtı Bey gerek eğitim gerekse siyaset alanında söz sahibi olmuş, döneminde eğitim reformu hakkında hem teorik metinler kaleme almış hem de idarecilik yaptığı kurumlarda bunu pratiğe aktarma imkânı bulmuştur. 1919 yılına kadar siyâsî olarak Osmanlıcılık taraftarı olan Sâtı Bey, bu tarihten sonra Osmanlı Devleti’nden ayrılmış ve Arap milliyetçiliğini felsefî ve siyasî olarak savunmuştur. 

Bu kitap, Fenn-i Terbiye’nin Abdulhalim Koçkuzu’nun hazırladığı çeviri yazının yanı sıra Cahid Şenel ve Abdessamed Taibi tarafından hazırlanan Sâtı Bey’in hayatı, eserleri ve siyâsî görüşlerine yer veren detaylı bir girişi de ihtiva etmektedir. Çalışmada Sâtı Bey’in Arapça ve Türkçe kitap ve makalelerini de içeren ayrıntılı bir kaynakça da yer almaktadır.

Bu değerli eseri günümüz okuyucusuna kazandıran Öğr. Gör. Abdulhalim Koçkuzu Hocamıza teşekkür ederiz.  

Türk-İslam Bilim Kültür Mirası Projesi  ve konu hakkında detaylı bilgi için TIKLAYINIZ