Öğrencilerimize Ara Sınavlar ile İlgili Duyuru

Öğrencilerimize Duyuru

2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı ara sınavları, "Örgün Öğretimlerin Çevrim İçi (Online) Sınavlarına Yönelik İlke ve Kurallar"da belirtilen esaslara uygun şekil ve şartlarda icra edilecektir.

Bilgilerinize sunulur.

Dekanlık