Osmanlı ve Hindistan’da Fetva Nizamı ve Fetva Kitapları Çalıştayı

Osmanlı ve Hindistan’da Fetva Nizamı ve Fetva Kitapları

14-15 Ocak 2017

İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı (İSAR), İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Hindistan Fıkıh Akademisi’nin ortaklaşa düzenleyeceği “Osmanlı ve Hindistan’da Fetva Nizamı ve Fetva Kitapları” başlıklı uluslararası sempozyum 14-15 Ocak 2017 tarihinde Hindistan’ın Yeni Delhi kentinde  gerçekleştirilecektir.


Uzun ve köklü bir geçmişe sahip olan Osmanlı-Hindistan ilişkileri, özellikle de Mısır ve Hicaz’ın alınmasından sonra önemli ölçüde gelişme göstermiştir. Hilafetin Osmanlı’ya geçişiyle birlikte Hindistanlı Müslümanlar, Osmanlı Devleti’ni kendilerinin hamisi olarak görmüşlerdir. Bu bağlamda Osmanlı Devleti Portekizlilerin Hindistan’a yerleşmeleri üzerine bölgeye Piri Reis ve Seydi Ali Reis gibi kaptanların emrindeki donanmaları Portekiz varlığına karşı koymak üzere Hindistan’a göndermiştir. Aynı zamanda Babürler döneminde de Osmanlı-Hindistan ilişkileri düzenli diplomatik bağlantılar üzerinden sürdürülmüştür. Bu durum iki bölgenin ilim adamlarının ve ediplerinin etkileşimlerine zemin hazırlamıştır.


İki bölge arasındaki siyasi ilişkilerin neticesinde ilmi ve entelektüel ilişkiler de zengin bir içeriğe sahip olarak gelişme göstermiştir. Osmanlı-Hint uleması, mütefekkirleri ve edipleri arasında gerçekleşen fikir alışverişi birçok ilmin gelişmesine katkıda bulunmuştur. Fıkıh bu ilimlerin başında gelmektedir. Ancak iki bölge arasındaki etkileşimin bu alan üzerindeki etkisi henüz yeteri kadar incelenebilmiş değildir. Tespit edilen bu eksiklik üzerine İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı (İSAR), İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Hindistan Fıkıh Akademisi tarafından ilk olarak 27-28 Şubat 2016 tarihinde

“Matbu ve Mahtût Eserler Işığında Osmanlı ve Hindistan’da Fıkhî Miras”

başlıklı bir çalıştay düzenlendi. Bu çalıştay neticesinde ise bir sempozyum gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.Bu çabaların bir devamı olarak İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı (İSAR), İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Hindistan Fıkıh Akademisi’nin ortaklaşa düzenleyeceği

“Osmanlı ve Hindistan’da Fetva Nizamı ve Fetva Kitapları”

başlıklı uluslararası sempozyum 14-15 Ocak 2017 tarihinde Hindistan’ın Yeni Delhi kentinde gerçekleştirilecektir. Bu çerçevede Hint ve Osmanlı ulemasının oluşturduğu fetva nizamı ve kaleme aldıkları kitapları ışığında aşağıdaki konular üzerinde durulması hedeflenmekle beraber konular bunlarla sınırlı değildir: • Fetva kitapları ve müftiler

 • Fetva kitaplarının içerik analizi

 • Fetvaya konu olan meselelerin mukayesesi

 • Mahtut fetva kitapları

 • Fetva yöntemleri

 • Fetva-sosyal olgu ilişkisi

 • Fetvalarda sosyal hayat

 • Fetva-yönetim ilişkisi

 • Fetva-kazâ müesseseleri

 • İktisadi konulara yönelik fetva kitapları

 • Hindistan’da siyasi fetvalar

 • Değişik alanlara yönelik fetva eserleri


Yeni Delhi’de gerçekleştirilecek olan sempozyumun dili Arapça ve İngilizce olacaktır. Yol ücretleri katılımcıların kendileri tarafından, konaklama masrafları organizasyon heyeti tarafından karşılanacaktır. Bildiri özetleri 350 kelimeyi geçmeyecek şekilde

symposium@isar.org.tr

adresine gönderilmelidir. Bildiri sahipleri tebliğ özetleri ile beraber akademik çalışmalarını konu alan bir CV eklemelidirler.


Önemli Tarihler

Özetlerin Teslimi: 15 Eylül 2016

Kabul Edilen Tebliğlerin Açıklanması: 30 Eylül 2016

Tebliğlerin Tam Metninin Gönderilmesi: 15 Aralık 2016

Sempozyum Tarihi: 14-15 Ocak 2017İletişim

İSTANBUL ARAŞTIRMA VE EĞİTİM VAKFI (İSAR)

Adres: Selami Ali Mah. Selanikliler Mezarlık Sok. No: 44 Üsküdar İstanbul, Türkiye

Tel : + 90-216-3109920

Fax : + 90-216-3912633


Website:   

www.isar.org.tr

http://ilahiyat.istanbul.edu.tr

http://www.ifa-india.org/


The Fatwā System and Fatwā Books in the Ottoman Empire and India 14-15 January 2017


Istanbul Research and Education Foundation (ISAR), Istanbul University Theology Faculty, and the Indian Fiqh Academy will jointly organize an international symposium on “The Fatwā System and Fatwā Books in the Ottoman Empire and India,” to take place on January 14-15, 2017 in New Delhi.


The long-established history of Ottoman-Indian relations substantially developed peculiarly after the siege of Egypt and the Hijaz. The transference of the caliphate to the Ottomans led Indian Muslims to have recourse to the Ottoman state for their patronage. In this context, the Ottoman state in their effort to oppose the presence of the Portuguese in India sent forth naval fleets under the command of Ottoman captains, such as Piri Reis and Seydi Ali Reis, to regions where the Portuguese had settled. Ottoman-Indian relations meanwhile during the Mughal period had also maintained regular diplomatic ties. This situation laid the foundation for the interaction of scholars and men of letters from both regions.


Political relations between both regions showed considerable improvement while also having refined their scholarly and intellectual relations. The exchange in ideas which took place between Ottoman-Indian ulama , thinkers, and men of letters, contributed to the advancement of various sciences. At the forefront is the science of fiqh . The impact of fiqh , however, as a result of the interaction between the two regions has yet to be studied adequately. Having identified these shortcomings, Istanbul Research and Education Foundation (ISAR), Istanbul University Theology Faculty, and the Indian Fiqh Academy, organized for the first time a workshop on “The Fiqhi Heritage in the Ottoman Empire and India in light of Printed Works and Manuscripts” which took place on February 27-28, 2016. A decision was subsequently made as a result of this workshop to organize a symposium.

As a continuation of these efforts ISAR, Istanbul University Theology Faculty, and the Indian Fiqh Academy will jointly organize an international symposium on “The  Fatwā System and Fatwā Books in the Ottoman Empire and India,” to take place on January 14-15, 2017 in New Delhi. In this respect, the symposium aims to elaborate on the Fatwā system and Fatwā  books that were produced by Indian and Ottoman ulama . The subjects of the workshop include, but are not limited to, the following: -    Fatwā Books and Muftī-    Content Analysis of Fatwā Books-    Comparison of Issues on the Subject of Fatwā-    Manuscripts of Fatwā Books -  Methodology of Fatwā -    Relationship betweenatwā and Social Phenomena -    Social Life in Fatāwā-    Relationship between Fatāwā  and Government       -    Fatwā -Jurisdiction Establishments -    Works of Fatwā dedicated to Different Fields


Participants will be reimbursed for accommodation costs. Travel expenses will not be covered. Abstracts not exceeding 350 words should be sent with an academic CV to

symposium@isar.org.tr

.

 

Important Dates

Submission of Abstracts: 15 September 2016

Announcement of Accepted Papers: 30 September 2016

Submission of Completed Papers: 15 December 2016

Date of Symposium: 14-15 January 2017


Contact Information

İSTANBUL ARAŞTIRMA VE EĞİTİM VAKFI (İSAR)

Selami Ali Mah. Selanikliler Mezarlık Sok. No: 44 Üsküdar İstanbul, Türkiye Tel : + 90-216-3109920   Fax : + 90-216-3912633 

Website:    

www.isar.org.tr 

http://ilahiyat.istanbul.edu.tr

http://www.ifa-india.org/


                          نظام الإفتاء وكتب الفتاوى في الهند  و الدولة العثمانية                                            ١٤-١٥ يناير ٢٠١٧وسوف تُعقَد الندوة بتنظيم مشترك بين مؤسسة إسطنبول للتعليم والأبحاث (إيثار)، وكلية الإلهيات بجامعة إسطنبول، ومجمع الفقه الإسلامي (الهند)، المعنونة بـ"نظام الإفتاء وكتب الفتاوى في الهند و الدولة العثمانية " في تاريخ ١٤-١٥ يناير/كانون الثاني ٢٠١٧ في الهند، نيودلهي.تطورت العلاقات العثمانية الهندية ذات الماضي العريق والطويل تطوراً ملحوظاً خاصة بعد السيطرة على مصر والحجاز. وبعد انتقال الخلافة إلى الدولة العثمانية رأى المسلمون الهنود أن الدولة العثمانية حامية لهم. بهذا الخصوص بعد سيطرة البرتغال على الهند أرسلت الدولة العثمانية إلى هناك أساطيل بإمرة قادة كـ "بيري رئيس، وسيدي علي رئيس" لدحر الوجود البرتغالي في الهند. كذلك استمرت العلاقات العثمانية الهندية في عهد سلطنة مغول الهند عبر اتصالات سياسية منتظمة. وهذا الوضع أعد الأرضية المشتركة للتفاعل بين علماء الدولتين وأدبائهما.وإثرَ العلاقات السياسية بين الدولتين تطورت العلاقات العلمية والثقافية ذات المحتويات الغنية. تبادُل الآراء الذي جرى بين علماء الدولة العثمانية والهند وبين أدبائهما ومفكِّريهما أدَّى إلى تطورات علمية كثيرة على رأسها علم الفقه. ولكن تأثير هذا التفاعل بين الدولتين في مجال علم الفقه لم يأخذ حقَّه من الدراسة حتى اليوم.بناءً على هذا النقصان المقرَّر ترتَّبت لأول مرة الورشة العلمية المعنونة بـ "التراث الفقهي العثماني والهندي في ضوء المؤلفات المطبوعة والمخطوطة" من قِبل مؤسسة إسطنبول للتعليم والأبحاث (إيثار)، وكلية الإلهيات بجامعة إسطنبول، ومجمع الفقه الإسلامي (الهند)، في تاريخ ٢٧-٢٨ شباط ٢٠١٦. وقُرِّر أن تُنظَّم في نهاية هذه الورشة ندوة علمية.وسوف تُعقَد الندوة الثانية بتنظيم مشترك بين مؤسسة إسطنبول للتعليم والأبحاث (إيثار)، وكلية الإلهيات بجامعة إسطنبول، ومجمع الفقه الإسلامي (الهند)، في تاريخ ١٤-١٥ يناير/كانون الثاني ٢٠١٧ في الهند، نيودلهي.وهذه الندوة تهدف إلى التركيز على المواضع التالية، في ضوء نظام الفتاوى الذي أسَّسه علماء الدولة العثمانية والهند، والكتب التي ألَّفوها، مع أنها ليست محدودة بها:  - كتب الفتاوى و رجال الإفتاء - كتب الفتاوى المخطوطة  - تحليل محتويات كتب الفتاوى - مقارنة المسائل المعنيَّة بموضوع الفتوى - منهج الفتاوى  - علاقات الفتاوى مع الظواهر الاجتماعية  - الحياة الاجتماعية في الفتاوى   - علاقات الفتاوى مع الإدارة  -  المؤسسات القضائية والإفتائية (في ضوء التاريخ) -  كتب الفتاوى المتعلقة بالمجالات الاقتصادية  - الفتاوى السياسية بالهند - كتب الفتاوى المتعلقة بالمجالات المختلفة لغة الندوة (التي سوف تعقد في الهند، نيودلهي) العربية والإنجليزية.  تتحمَّل الجهة المنظِّمة للندوة أجور الإقامة، بينما يتحمَّل المشاركون في الندوة أجور المواصلات. تُرسل الملخصات إلى البريد الإلكتروني "

symposium@isar.org.tr

"  على ألا تتجاوز ٣٥٠ كلمة، مرفقة بالسيرة الذاتية المتضمِّنة للبحوث الأكاديمية.


تواريخ هامة:

تسليم الملخصات: ١٥/ سبتمبر ٢٠١٦

الإشعار بالقبول المبدئي: .۳/سبتمبر ٢٠١٦

الموعد النهائي لإرسال البحوث كاملةً: ١٥/ ديسمبر ٢٠١٦

تاريخ الندوة: ١٤-١٥ يناير ٢٠١٧


التواصل

:  مؤسسة إسطنبول للتعليم والأبحاث (إيثار)

Address: Selami Ali Mah. Selanikliler Mezarlık Sok. No: 44 Üsküdar İstanbul, Türkiye

Tel : + 90-216-3109920

Fax : + 90-216-3912633

Website:    

www.isar.org.tr

http://ilahiyat.istanbul.edu.tr

http://www.ifa-india.org/