Prof. Dr. Atilla Yayla “Liberalizm ve Din Özgürlüğü” başlıklı bir konferans verdi


Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü tarafından gerçekleştirilen ve Prof. Dr. Atilla Yayla’nın konuşmacı olarak katıldığı konferansta “Liberalizm ve Din Özgürlüğü” konuşuldu. Özgürlüğün ne olduğu sorusu ile başlayan konuşmada kavram, beşeri ilişkilerde insanların ‘keyfi’ davranabilme imkanı olarak tanımlandı. Özgürlük kavramının sınırlarının da net bir şekilde belirlenemediği ifade edildi. 

Prof. Dr. Atilla Yayla liberalizmin, diğer ideolojiler gibi bir ideoloji olmakla birlikte hakikati içeren bir düşünce akımı olmadığını söyledi. Modern bir olgu olarak liberalizmin, çeşitli eleştirilere rağmen diğer akımlarla karşılaştırıldığında hem zenginlik hem de özgürlük üretmede daha başarılı olduğu ifade edildi. Bununla birlikte beşerî oluşu nedeniyle dinî olandan, yegane düşünce dizgesi olmaması deneniyle de kamusal erkler tarafından çevrelenmiş halde bulunduğu ve çözülemeyen bazı ahlakî sorunlarla karşı karşıya olduğu gerçeği vurgulandı. “Liberalizm ve Din Özgürlüğü” konusunun etraflıca anlatıldığı konferans büyük bir ilgiyle takip edildi.