Prof. Dr. Beşşar Avvâd Ma‘rûf, “Sünnetin Hukuki Bağlayıcılığı ve Karşı Çıkanların İtirazlarına Cevaplar” Başlıklı Bir Konferans Verdi


320 cildi aşkın tarih ve tabakat kitabının tahkikini yapmış olan Iraklı meşhur âlim Prof. Dr. Beşşâr Avvâd Ma‘rûf fakültemizde “Sünnetin Hukuki Bağlayıcılığı ve Karşı Çıkanların İtirazlarına Cevaplar” başlıklı bir konferans verdi. Sünnetin dindeki yerine değinerek konuşmasına başlayan Dr. Beşşar, Buhârî ve Müslim’deki hadislerin tamamının sahih olduğu üzerinde durarak bu iki kitapta bulunan zayıf râvilerin güvenilir bir tarîkle desteklendiği için sorun teşkil etmediğini belirtti. Kütüb-i Sitte’deki bazı râvilerin durumu hakkında da bilgi veren Dr. Beşşar, hadis ulemâsının hadislerin sahih ve zayıf olarak değerlendirilmesinde akideye değil hadis zabtına önem verdiklerini belirtti. 

Prof. Dr. Beşşar konuşmasında Buhârî’nin diğer kitaplar arasındaki yerini, Hz. Peygamber’e hiç muhalefet etmemesi sebebiyle Hz. Ebû Bekir’in ashab arasındaki yerine benzetti. Uzun yıllar boyunca hadis ve tarih kitaplarını tahkik ederek sünnete hizmet ettiğini söyleyen Beşşar, bu konuda yaşadığı tecrübeleri de dinleyicilere aktardı.