Prof. Dr. Ömer Mahir Alper'in Yeni Çalışması Yayımlandı

Osmanlı’nın son dönem, Cumhuriyet'in ise ilk tefsir/tercüme faaliyeti olarak kabul edilen Hüseyin Kazım Kadri'nin Nurü'l Beyan'ı, Ömer Mahir Alper'in medhal ve transkripsiyonu ile çıktı.