Prof. Dr. Paul Lim “Reconfiguration of the Sacred in Enlightenment England” başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi

“Reconfiguration of the Sacred in Enlightenment England” başlıklı konuşmasında Prof. Dr. Paul Lim temel olarak üç kavram üzerinde yoğunlaştı: Gizem (mystery), Teslis ve İncil. Bu üç kavram çerçevesinde İngiliz Aydınlanması’nı inceleyen Lim, söz konusu kavramların reformasyon öncesi tabu kabul edildiğine değindi. Özellikle teslis düşüncesinin eleştirel bir yaklaşımla ele alınmasına rağmen konuyu inceleyen eserlerin anonim şekilde yayınlandığı gözlemlenmektedir. Ancak reformasyon sonrası dönemde Protestanlığın bu üç kavrama eleştirel bir yaklaşım geliştirdiği ve özellikle İncil’de teslisin bulunmadığı tezini öne sürmüştür. Bunun temel saiklerinin İnci'in çevrilmesi ve ruhban sınıfın din konusundaki mutlak otoritesinin sorgulanması olduğu söylenebilir. Protestan düşüncenin özellikle İznik Konsili’nde dogma haline getirilen teslis düşüncesi kararını sorguladığı ve metinlere yeniden müracaat ile bu kararın kabul edilmesini imkansız gördüklerine değinen Lim, ayrıca Protestanlık akımının üç temel kavramdan Hristiyanlık’ı kurtarmayı hedeflediğini ifade etti. Teslis, aracılık düşüncesi ve gelenek kavramlarının Hristiyanlık’a zarar verdiğini iddiasında olan dönemin İngiliz düşünürleri, bu üç kavramın dini düşünceden çıkarılması gerektiğine işaret etmişlerdir.

Mehmet Fatih Arslan

image1 image3 image4 image5