Prof. Dr. Teoman Duralı, “Tek Tanrılı Vahiy Dini ile Felsefe-Bilim” Konulu Bir Konferans Verdi

Türkiye’nin önemli mütefekkirlerinden biri olan Prof. Dr. Teoman Duralı, Dinler Tarihi Kulübünün daveti üzerine fakültemizde bir konferans verdi.

“Tek Tanrılı Vahiy Dini ile Felsefe-Bilim”  konulu konferans büyük ilgiyle karşılandı. İnsanın her zaman bir merak, öğrenme ve araştırma çabası içinde olduğunu söyleyen Duralı konuşmasının başında ‘ne’ ve ‘nasıl’ soruları üzerinde durdu. ‘İnsan olmak anlam vermektir’ diyerek insanın doğuşundan itibaren bir anlamlandırma sürecine girdiğini önemle vurguladı. Konuşmalarının devamında felsefe, din ve bilim arasında bir tezatlık olmadığını tam aksine bu üç alanın iç içe bir ilişkide olduğunu belirtti. Konuşmalarının bitiminde kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Program sonunda fakültemizin kıymetli hocalarından Prof. Dr. Aydın Topaloğlu Bey tarafından konuk Teoman Duralı Beyefendi’ye hediyeleri takdim edildi.