Uluslararası Modernleşme, Protestanlaşma ve Selefilik Sempozyumu 22-24 Eylül Tarihlerinde Gerçekleştirildi

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı (İSAR) tarafından düzenlenen “Uluslararası Modernleşme, Protestanlaşma ve Selefilik” sempozyumu 22-24 Eylül tarihlerinde İslam Araştırmaları Merkezi’nin (İSAM) konferans salonunda gerçekleştirildi. Açılış konuşmaları İbn Haldun Üniversitesi Rektörü ve İSAR Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Şentürk ve İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mürteza Bedir tarafından yapılan sempozyuma yurt içinden ve yurt dışından alanının uzmanı çok sayıda akademisyen katıldı.

Selefi-modernist düşüncenin İslam dünyasında yol açtığı problemlere değinilen sempozyumda dinin kutsal metin üzerinden belirli bir yöntem olmadan anlaşılmasına dair metodolojik tartışmalara yer verildi. Bu bağlamda Yahudi ve Hristiyan dünyanın metin merkezli anlayışlarına dair tecrübeler üzerinde duruldu.

Tarihsel süreçte İslam dünyasında Selefiliğin ve modernizmin ortaya çıkış sürecinin de anlatıldığı sempozyumda, ön plana çıkmış isimlerden günümüze literalist anlayışların nasıl bir evrim geçirdiği incelendi. Modern dönemde bu yaklaşımın İslami ilimlere yansıması masaya yatırıldı.