VI. İslam Hukuku Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu Yapıldıİstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı’nın, Ensar Vakfı, İlim Yayma Vakfı ve İstanbul Daru’l-Fünun İlahiyat Vakfı’nın desteğiyle düzenlemiş olduğu VI. İslam Hukuku Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu 23-24 Ekim 2020 tarihlerinde gerçekleştirildi. Pandemi şartları gereği online olarak yapılan sempozyumun açılış ve selamlama konuşmalarını İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mürteza Bedir ve İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Muslu yaptı. Sempozyumun açılış konferansını ise Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hacı Mehmet Günay “Güncel Dini Meselelere Dair Fetva Vermenin Yöntem ve Sorunları” başlığıyla verdi.


Türkçe, Arapça ve İngilizce sunumların yapıldığı ve İslam hukuku alanında lisansüstü çalışmalar yapan genç araştırmacıları bir araya getirme platformu olan sempozyumun ilk gününde İslam hukuk usulü ve aile hukuku ile ilgili konulara yer verildi. İslam hukuk usulü ile ilgili ilk oturumda fıkıh usulünün işlevi üzerinde duruldu. Bu çerçevede şer‘î ilimlerin temel düşünme ve bilgi üretme yöntemleri üzerinde duran fıkıh usulünün bir ilim olarak sunmuş olduğu imkanlar irdelendi. Aile hukuku ile ilgili ilk oturumda kadının semavi olmayan din mensupları ile evliliği, boşanma iddeti ve hıdane hakkı gibi konular ele alındı. Aile hukuku ile ilgili ikinci oturumda İslam ülkelerindeki aile hukuku uygulamalarının bazı yönlerine işaret edildi. Bu çerçevede farklı bölgelerdeki aile hukuku sorunları ve bunlar ile ilgili geliştirilen çözümler ve İslam hukukunun bu noktada sunduğu imkanlar tartışıldı.


Sempozyumun ikinci gününe İslam iktisadı ile ilgili konuların ele alındığı oturumla başlandı. Bu oturumda İslam iktisadı ile ilgili konularda fıkıh ilminin sunmuş olduğu bazı imkanlar zekat ve fikri mülkiyet hakları bağlamında ele alındı. Sempozyumun İslam Hukuk tarihi ile ilgili oturumunda Memlük ve Osmanlı fıkıh düşüncesine dair konular üzerinde duruldu. Sempozyumun son oturumu olan ve ibadetler konusunu ele alan bölümde ikrahın ibadetlere etkisi ile köpek etinin helalliği ve satımı gibi meseleler üzerinde duruldu.


Sempozyum bir yandan genç araştırmacılara çalışmalarını sunma ve tartışma imkanı sağlarken diğer yandan İslam Hukuku alanında günümüzde ele alınan konuları takip etme ve tartışmalardan istifade etmek için önemli bir zemin sunmaktadır.


Haber: Rabia Salur-Süheyla Akçay Biçen