Kütüphane

Fakülte Kütüphanesi

Kütüphanemizin Mahiyeti

Genç ve dinamik bir yapıya sahip olan kütüphanemiz günden güne kitap, dergi, ansiklopedi, sözlük vb. akademik mahiyetteki kaynak ve eserler ile güçlenmektedir. Kütüphanemizde 2000 civarında Osmanlı dönemi basma eserlerin yanında 13.700 kitap, 3775 tez, 2000 cilt dergi, 700 ansiklopedi ve sözlük mevcuttur. Kütüphanemiz araştırmacıların destekleri, satın alımlar ve bağışlar yoluyla mevcut halini üç katına çıkarmayı hedeflemektedir.

Kalite Politikamız

Zengin kitap ve dergi koleksiyonumuzu her geçen gün çoğaltacak, güçlü teknik donanımımızla teknolojik değişime uyum sağlama becerimizi sürdürecek, verdiğimiz hizmetin kalitesini, her zaman daha iyisi olacağı inancı ile sürekli iyileştirecek, örgütsel ve yönetsel becerilerimizi işbirliği ve dayanışma kültürümüzle çoğaltacak, çalışanlarımızın nitel ve nicel olarak yeterli olması için gerekli her türlü çabayı harcayacak, çalışanlarımızın sürekli eğitimini destekleyecek eğitim programları ile çalışanların etkinliğini artıracak, fiziksel ortamımızın güvenli, emniyetli ve yeterli olması için gerekli kaynakların ayrılmasını sağlayacak biçimde hizmet vermektir.

Kütüphane Kuralları

- Kütüphanemiz araştırma merkezi olarak hizmet vermektedir. Bu amacının dışında (Ders Çalışma, Grup Toplantıları, Seminer Sunumları, Vize-Final Hazırlıkları vb.) kullanılması yasaktır.

- Kütüphanede cep telefonu kullanılmamalıdır.

- Kütüphaneye şişelenmiş su dışında içecek ve yiyecek getirilmemelidir.

- Sessiz olunmalı ve diğer kullanıcıları rahatsız edecek davranışlardan kaçınılmalıdır.

- Özel eşyalarınızın kütüphanede kaybolması ya da çalınmasının sorumluluğu kütüphaneye ait değildir.

- Ödünç alınan kitaplar belirlenen süreler içerisinde kütüphaneye iade edilmelidir.

- Kitap ve diğer materyallerin izinsiz olarak fotoğrafları çekilmemeli ve bu konuda ısrarcı olunmamalıdır

Kütüphane Klavuzu

İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi, öğrencilere, akademik personele ve araştırmacılara hizmet vermektedir. Kütüphaneye internet ortamında ulaşım mümkündür. Kitap, tez ve dergilerin veri girişinde “İÜ Kütüphane Otomasyon Yazılımı” (SirsiDynix) kullanılmaktadır.

İstanbul Üniversitesi’nin Katalog Sisteminin Kullanılması

SirsiDynix olarak adlandırılan kütüphanedeki elektronik katalog sistemi, gerek kampüs içinden gerekse dünyanın herhangi bir köşesinden kütüphane kataloğuna erişim sağlar. Bu katalog sayesinde kütüphanede bulunan kitap ve diğer yayınların detayları görülebilir. Araştırılan konuyla ilgili elde edilmiş verilerin azlığına veya çokluğuna göre yalnızca konu başlıkları doğrultusunda genel bir araştırma yapılabilir

Katalog Üzerinden Araştırma Yürütmek

Kütüphanedeyseniz, kullanıcılar için ayrılmış tüm bilgisayarlardan, kütüphane dışındaysanız internet bağlantısı olan her yerden kataloğa erişilebilirsiniz.

SirsiDynix kütüphane yazılımı, kullanıcıların özellikle yazarın adının ve eserin başlığının bilindiği durumlarda aranılan kaynağa doğrudan erişimlerini sağlar. Diğer taraftan yazar adı veya eser başlığı gibi yeterli bilgilerin bulunmadığı durumlarda herhangi bir konu başlığı altında genel bir tarama imkanı sağlayarak aranılan esere ulaşmayı kolaylaştırır. Aşağıdaki sayfada hangi başlıklar altında tarama yapılabileceği görülmektedir.

https://kutuphane.istanbul.edu.tr/tr/_

Açık Erişimli Dergilerimiz

Dergi Adı

Araştırma Sahası

Link

Oksident Dergisi

Dinler Tarihi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/oksident

İslam Tarihi Araştırmaları Dergisi

İslam Tarihi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/itad

İslami İlimler Dergisi

İlahiyat

https://dergipark.org.tr/tr/pub/islamiilimler

Darulfunun İlahiyat

İlahiyat

https://dergipark.org.tr/tr/pub/darulfunun

İslam Tetkikleri Dergisi

İlahiyat

https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuislamtd

Milel ve Nihal

Dinler Tarihi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/milel

http://www.milelvenihal.org

Okuyucu Hizmetleri

Kütüphanemiz açık raf sistemi ile hizmet sunulmaktadır. Kütüphanedeki eserlerden yararlanmak için gelen okuyucu aradığı eserin kütüphanede olup olmadığını, internet ortamında katalog taraması yaparak tespit eder. Eserin varsa yeri tespit edildikten ilgili raftan çalışmayı alıp faydalanabilir. Aldığı eserleri tekrar kitap rafına koymamalı, çalışma masasında bırakmalıdır. Okuyucu kütüphanede mevcut kitap ve dergilerden olan eserlerden 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde yararlandırılır.

Ödünç verme hizmetleri

Kütüphane dışı hizmet sadece Fakülte akademik personeline 15 gün süreyle, en fazla 5 eser olmak üzere ödünç verilebilir. Öğrenciler ve diğer okuyucular ödünç kitap alamazlar. Eserlerden mesai saatleri içinde yararlanabilirler.

Oryantasyon

Fakültemize yeni katılan öğrencileri kütüphane hizmetleri, kuralları ve olanakları hakkında bilgilendirilir. Ayrıca çeşitli eğitim kurumlarından Kütüphanemizi tanımak amacıyla gelen tur talepleri de değerlendirilmektedir. 

Kütüphane kaynaklarından etkin biçimde yararlanılmasını sağlamak amacı ile lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki öğrenci gruplarına kullanıcı eğitimleri verilmektedir.

İnternet

Kütüphanemizde öğrencilerimizin kullanımı için kesintisiz Wireless bağlantısı mevcut olup öğrencilerimiz kendi kullanıcı adreslerini ve şifrelerini alarak faydalanabilirler. Ayrıca öğrencilerimiz kendi bilgisayarlarında  kablosuz internetten de yararlanabilirler.

Eser Bağışı

Kütüphaneye bağışlanan materyaller (kitap, dergi, CD-ROM vb.) koleksiyon geliştirme politikası kapsamında değerlendirilerek kabul edilmektedir. Kütüphane'nin koleksiyon geliştirme politikası Fakülte'nin eğitim, öğretim, araştırma alanları ve kültürel ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmektedir.

Bağış yapılan materyallerin koleksiyon geliştirme ilkelerine uygunluğuna, Bağış ve Değişim Komisyonu tarafından, gerekli durumlarda ilgili uzmanlardan görüş alınarak karar verilmektedir. Kütüphane, bağış yapılan materyallerin koleksiyona eklenip eklenmeyeceği ve hangi bölümde yer alacağı konusunda karar verme sorumluluğu ve yetkisine sahiptir.

Kütüphane koleksiyonu için uygunluğuna karar verilen materyal teknik işlemleri yapıldıktan sonra koleksiyona eklenir, listesi tutulur ve bağış yapan kişiye ya da kuruma Fakültemiz adına teşekkür mektubu gönderilir.

Çalışma Saatleri

•    Eğitim ve öğretim döneminde saat: 08:30-20:00, Diğer dönemde saat: 08:30-17:00 arasında.
•    Danışma hizmeti Eğitim ve öğretim döneminde saat 08:30-20:00 Diğer dönemde saat: 08:30-17:00 arasında.
•    Kütüphanemizde öğrencilerimizin kullanımı için kablosuz internet bağlantısı mevcuttur.
•    Öğrencilerimiz kendi kullanıcı adresleri ve şifreleri ile ağa bağlanabilirler.


Milli Kütüphane'nin erişime açtığı elektronik kaynaklar hizmetidir. Bu hizmeti alabilmek için elektronik imzanız varsa e-devlet üzerinden e-üyelik yapabilir ve sisteme girebilirsiniz. Elektronik imzası olmayan araştırmacılar ise "Online Önkayıt" kısmından üyelik oluşturabilir ve daha sonra şifre edinebilirler.

http://www.millikutuphane.gov.tr/electronicresource1. İSAM İlahiyat Makaleler Veri Tabanı: http://ktp.isam.org.tr/?url=makaleilh/findrecords.php

2. İSAM Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleler Veri Tabanı: http://ktp.isam.org.tr/?url=makaleilh/findrecords.php

3. İSAM Osmanlıca Makaleler Veri Tabanı: http://ktp.isam.org.tr/?url=makaleosm/findrecords.php

4. DergiPark: https://dergipark.org.tr/tr/

5. Türkiye Akademik Arşivi: https://arsiv.ulakbim.gov.tr/index

6. Türkiye Makaleler Bibliyografyası: https://makaleler.mkutup.gov.tr/

7. Sobiad: http://atif.sobiad.com/

8. Tr Dizin: https://trdizin.gov.tr/

9. TDK Süreli Yayınlar Veri Tabanı: http://www.tdk.gov.tr/sureli-yayinlar-veri-tabani/

10. IRCICA Farabi Dijital Kütüphanesi: https://library.ircica.org/

11. İdealonline Süreli Yayın Veritabanı: http://www.idealonline.com.tr/

12. Osmanlı Kitabeleri Projesi: http://info.ottomaninscriptions.com/

13. SALT Online: http://saltresearch.org/primo_library/libweb/action/search.do?vid=salt

14. Sinan’a Saygı Projesi: https://sinanasaygi.org/

15. Osmanlı Devleti Brüksel Elçiliği Arşivi: http://dighum.uantwerpen.be/ottomandiplomats/

16. İslamcı Dergiler Projesi: http://katalog.idp.org.tr/

17. Hadislerle İslam Ansiklopedisi: https://hadislerleislam.diyanet.gov.tr/index.php

18. Türk Psikiyatri Dizini: http://psikiyatridizini.net/

19. Gazeteden Tarihe Bakış Projesi: http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/GAZETE/index.php

20. Ulusal Toplu Katolog: http://www.toplukatalog.gov.tr/index.php?cwid=2

21. CB Millet Kütüphanesi: https://mk.gov.tr/

22. Koç Üniversitesi Dijital Koleksiyonu: https://librarydigitalcollections.ku.edu.tr/

23. Vakıflar Genel Müdürlüğü Dergi Arşivi: https://www.vgm.gov.tr/yayinlar/dergi-arsivi?Page=1

24. Devlet Arşivleri: http://www.devletarsivleri.gov.tr/

Muhtelif Alanlarda Kaynak Siteleri

 •  http://wqf.me/ : Siteye girildiği zaman sağ tarafında yazılan kütüphanelerin ekserisinin pdfsinin bulunduğu bu site yıllardan beri kapanmadan kendisinden istifade edilen bir kaynaktır. Bu sitenin ayrıca el yazma eser arama veri tabanı şu linktir: http://k-tb.com/manuscrits
 • https://www.al-mostafa.com/ : İçerisinden yurt dışında bulunan kütüphanelerden on binlerce yazma eserin bulunduğu bu site de uzun zamandan beri kapanmadan kendisinden istifade edilen dijital bir platformdur.
 •  https://www.al-furqan.com/manuscripts : Merkezi Londra’da bulunan Müessetü’l-furkan’a ait olan bu sitede yazma eserlerin pdfsi pek bulunmamaktadır. Lakin bu müessesenin yaptırmış olduğu dünyanın farklı bölgelerinde bulunan yüzlerce kütüphanenin kataloğu arasında arama yapma imkânı vermektedir. Aradığımız yazmanın yurt dışında başka kütüphanelerin birinde bulunup bulunmadığı hakkında araştırma yaparken bu siteye bakılması gerekmektedir.


Eserlerin Tamamen Dijital Nüshalarının Bulunduğu Siteler

 • https://www.noor-book.com/ : Yaklaşık 120.000’in üzerinde Arapça eseri barındıran bir çevrimiçi kütüphanedir. İçerisinde İslam dünyasının klasik eserlerinin yanı sıra modern dönem İslâmî ilimlerin hemen her alanından birçok eseri içerisinde barındırmakta ve bu eserler çevrimiçi olarak hem okunup hem de indirilebilmektedir. Hatta bazı eserin yazmalarına bile ulaşmak mümkündür.
 • https://archive.org/ : Hemen her alandan birçok eserin okunup, indirilebildiği bir sitedir.
 • https://waqfeya.com : Eserler içerisinde çevrimiçi ve uygulama programı aracılığıyla arama “shamela” (https://shamela.ws) programının içerisinde yer alan Hadis, Tefsir, Fıkıh, Kelam, İslam Tarihi, İslam Mezhepleri Tarihi vd. alanlardaki eserlerin indirildiği internet sitesidir.

Şiî Kaynak Siteleri


 • http://ar.lib.eshia.ir/ - Mektebetü Medreseti’l-Fakâha: Özellikle Şiî-İmâmiyye’nin klasiklerinin hemen hepsinin bulunduğu ve eserlerin içerisinde kelime ve cümle bazlı arama yapılabilen, basılı nüshadaki sayfa numaraları ile uyumlu dijital kaynak sitesidir. Bu site eserleri indirmek için değil, okuma ve arama yapmaya uygundur.
 • http://fazellankarani.com/persian/ - Ayetullah Muhammed Cevâd Fâzıl Lenkerânî’nin İnternet Sitesi: Şîa’nın klasik ve modern dönem birçok eserinin dijital nüshalarının bulunduğu bir sitedir.
 • http://shiaonlinelibrary.com/ - Şiî eserlerinin çevrimiçi okunup indirilebileceği bir sitedir.
 • http://alfeker.net/ : Şîa’nın İslamî ilimlerin hemen her alanında yazılmış klasik birçok eserin indirilebildiği bir sitedir.
 • http://shiabooks.net: hadis, fıkıh, tefsir, akaid, siyer, lügat, edebiyat vd. klasik ve modern dönem bir Şîi eserin indirilebildiği bir sitedir.
 • http://librarsaduq.blogspot.com : Şîa’ya ait klasik dönem birçok dinî eserin indirilebildiği internet sitesidir.
 • http://alshia-school.blogspot.com/ : Şîa’ya ait klasik dönem birçok dinî eserin indirilebildiği internet sitesidir.

Bazı Türkçe Siteler 

 • https://kurandanhayatayansimalar.tr.gg : Türkçe veya Türkçeye tercüme edilmiş hadis, tefsir, kelam, fıkıh, siyer, İslam tarihi, mezhepler tarihi, dinler tarihi, edebiyat, çocuk kitapları vd. birçok alanda eserin dijital nüshalarının indirilebildiği internet sitesidir.
 • http://mezheplertarihi.blogspot.com : İslam mezhepleri tarihi alanındaki klasik ve güncel bir çok eserin mezheplere göre tasnifinin yapıldığı, varsa dijitalinin yer aldığı, mezhepler tarihi alanında güncel eserlerin hem mezhebe hem de hocaya göre takibinin yapılabildiği bir sitedir.
 • Tarih ve Medeniyet Dergisi E-Kaynakları: https://tarihvemedeniyet.org/e-kutuphane/osmanlica-basma-eserler