Eğitim

ARAPÇA HAZIRLIK KOORDİNATÖRLÜĞÜ

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesini yeni kazanan, yatay veya dikey geçiş için başvuran öğrencilerin dil yeterliliklerini ölçmek için muafiyet sınavı yapmak, dil yeterliliğine sahip olmayan öğrenciler için zorunlu hazırlık sınıflarında 832 saatlik Arapça dil öğretimi programını uygulamak. Arapça Hazırlık Koordinatörlüğü birimi sadece hazırlık sınıflarındaki Arapça dil öğretimi programından sorumludur.

Koordinatör:                           Doç. Dr. Sultan ŞİMŞEK

Koordinatör Yardımcıları:    Öğr. Gör. Dr. Mustafa YAVUZ

                                                  Öğr. Gör. Muhsin ÖZALPDEMİR

                                                  Öğr. Gör. Gamal Mohamed Yousef MOHAMED

Sekreter:                                  Arş. Gör. Alaaddin GÜNAY

                                                   Arş. Gör. Aziz ENÇAKAR   

                                                   Arş. Gör. Menekşe Filiz YILDIRIM


ARAPÇA İLAHİYAT KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Arapça İlahiyat Koordinatörlüğü, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arapça Bölümü ders hocalarıyla tanışmak, onları program hakkında bilgilendirmek, dönemlik müfredatın hazırlanması ve okutulacak kaynak kitapların belirlemesi için toplantı düzenlemek, öğrencilerin okuyacağı kitap listesini hazırlamak, aylık konferanslar düzenlemek ve bu konferansların duyurusunu yapmak ve öğrencileri daha iyi bir eğitim seviyesine çıkartma konusunda rehberlik etmek için kurulmuştur. Koordinatörlüğün en temel hedefi, Arapça İlahiyat Programını yakından takip etmektir.

Koordinatör: Prof. Dr. Abdurrahman ÖZDEMİR

Sekreter: Arş. Gör. Muhammed Ali DENİZ


ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

İ.Ü. İlahiyat Fakültesi’ndeki özel gereksinime sahip öğrencilerin akademik ve sosyal yaşamını kolaylaştırmaya ve bu doğrultuda eğitimde fırsat eşitliği sağlamaya yönelik faaliyet yürütür. Engelli öğrencilerin fakültede karşılaştıkları sorunların çözümüne dair girişimlerde bulunarak öğrencilerin eğitimleriyle ilgili ihtiyaçlarının giderilmesini sağlar ve bunun için engelli öğrencilerle akademisyen hocalar arasında köprü vazifesi görür. Ayrıca koordinatörlük engelli olma konusunda toplumsal bilinçlenme sağlamak toplumsal yaşamda karşılaşılan sorunlara dikkat çekmek amacıyla projeler üretir ve etkinlikler düzenler.

Koordinatör: Doç. Dr. Hilal KAZAN

Sekreter: Arş. Gör. Ülfer KARABULUT


İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) PROGRAM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

İLİTAM Koordinatörlüğü, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından, İlahiyat Lisans Tamamlama Programı ders içeriklerinin güncellenip zenginleştirilmesini sağlamak ve böylece öğrencilerin daha nitelikli yetişmelerine katkı sunmak amacıyla tesis edilmiştir.

Birim Koordinatörü:       Prof. Dr. Ramazan Muslu

Program Koordinatörü: Doç. Dr. Ümit Horozcu

Alan Bilim Uzmanları:    Doç. Dr. Ahmet Temel

                                           Doç. Dr. Bünyamin Ayçiçeği

                                           Dr. Öğr. Üyesi Sümeyye ParıldarİNGİLİZCE İLAHİYAT KOORDİNATÖRLÜĞÜ

İngilizce İlahiyat Koordinatörlüğü ders içerik ve materyallerinin güncellenip, zenginleştirilmesi, etkili ders sunum tekniklerinin kullanılması, ders programlarının hazırlanması ve program çıktılarının değerlendirme ve raporlanmasını üstlenmektedir.

Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Sümeyye Parıldar

Sekreter: Arş. Gör. Sevde Vatan


MESLEKİ EĞİTİM VE UYGULAMA KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Fakülte öğrencilerinin tecvit, talim ve kıraat bağlamında Kur’an eğitimlerini geliştirerek hitabet, vaaz ve irşad konularında mesleki deneyimlerini arttırmak. Öğretim elemanlarının ve öğrencilerin fakülte çevresindeki camilerde ve selatin camilerinde Cuma günleri olmak üzere önemli dini gün ve gecelerde görev almalarını koordine etmek

Koordinatör: Prof. Dr. Kerim Buladı

Sekreter:       Öğr.Gör. Dr. Süleyman Yıldız

                        Öğr.Gör. Selim Çakıroğlu


REHBERLİK VE DANIŞMANLIK KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Rehberlik ve Danışmanlık Koordinatörlüğü, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin eğitim-öğretim/araştırma faaliyetlerini yürüttükleri sırada, psiko-sosyal-manevi iyi oluş açısından istek ve ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için onlarla iletişim içinde olmak; öğrencilerin fakülte uyumu ve aidiyeti konusunda çalışmalar yapmak, bu bağlamda iyi oluşlarını yükseltebilmek adına bilinçlendirme görevlerini yerine getirmek; çeşitli nedenlerden dolayı psikolojik zorlanmalar yaşayan, yardım ve destek almak isteyen öğrencileri, üniversitenin uzman psikologlarından oluşan psikolojik danışmanlık birimine yönlendirmek üzere kurulmuştur.

Koordinatör: Doç. Dr. Gülüşan Göcen

Sekreter: Arş. Gör. Ahmet Celalettin Güneş


ULUSLARARASI İLAHİYAT PROGRAM (UİP) KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Uluslararası İlahiyat Program (UİP) Koordinatörlüğü Fakülte Yönetim Kurulu tarafından Uluslararası İlahiyat Programında öğrenim gören öğrencilerin ilmi, akademik, sosyal, mesleki, kültürel ve sanatsal alanlarda yetkin hale getirilebilmesi ve toplumsal ihtiyaçları karşılayabilecek düzeyde yetişebilmeleri için tesis edilmiştir.

Koordinatör: Dr. Halil İbrahim Hançabay

Koordinatör Yardımcısı: Arş. Gör. Sultan Gülşen

Sekreter: Arş. Gör. Muhammet Enes Midilli