Kütüphane

Fakülte Kütüphanesi

Kütüphanemizin Mahiyeti

Genç ve dinamik bir yapıya sahip olan kütüphanemiz günden güne kitap, dergi, ansiklopedi, sözlük vb. akademik mahiyetteki kaynak ve eserler ile güçlenmektedir. Kütüphanemizde 2000 civarında Osmanlı dönemi basma eserlerin yanında 13.700 kitap, 3775 tez, 2000 cilt dergi, 700 ansiklopedi ve sözlük mevcuttur. Kütüphanemiz araştırmacıların destekleri, satın alımlar ve bağışlar yoluyla mevcut halini üç katına çıkarmayı hedeflemektedir.

Kalite Politikamız

Zengin kitap ve dergi koleksiyonumuzu her geçen gün çoğaltacak, güçlü teknik donanımımızla teknolojik değişime uyum sağlama becerimizi sürdürecek, verdiğimiz hizmetin kalitesini, her zaman daha iyisi olacağı inancı ile sürekli iyileştirecek, örgütsel ve yönetsel becerilerimizi işbirliği ve dayanışma kültürümüzle çoğaltacak, çalışanlarımızın nitel ve nicel olarak yeterli olması için gerekli her türlü çabayı harcayacak, çalışanlarımızın sürekli eğitimini destekleyecek eğitim programları ile çalışanların etkinliğini artıracak, fiziksel ortamımızın güvenli, emniyetli ve yeterli olması için gerekli kaynakların ayrılmasını sağlayacak biçimde hizmet vermektir.

Kütüphane Kuralları

- Kütüphanemiz araştırma merkezi olarak hizmet vermektedir. Bu amacının dışında (Ders Çalışma, Grup Toplantıları, Seminer Sunumları, Vize-Final Hazırlıkları vb.) kullanılması yasaktır.

- Kütüphanede cep telefonu kullanılmamalıdır.

- Kütüphaneye şişelenmiş su dışında içecek ve yiyecek getirilmemelidir.

- Sessiz olunmalı ve diğer kullanıcıları rahatsız edecek davranışlardan kaçınılmalıdır.

- Özel eşyalarınızın kütüphanede kaybolması ya da çalınmasının sorumluluğu kütüphaneye ait değildir.

- Ödünç alınan kitaplar belirlenen süreler içerisinde kütüphaneye iade edilmelidir.

- Kitap ve diğer materyallerin izinsiz olarak fotoğrafları çekilmemeli ve bu konuda ısrarcı olunmamalıdır

Kütüphane Klavuzu

İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi, öğrencilere, akademik personele ve araştırmacılara hizmet vermektedir. Kütüphaneye internet ortamında ulaşım mümkündür. Kitap, tez ve dergilerin veri girişinde “İÜ Kütüphane Otomasyon Yazılımı” (SirsiDynix) kullanılmaktadır.

İstanbul Üniversitesi’nin Katalog Sisteminin Kullanılması

SirsiDynix olarak adlandırılan kütüphanedeki elektronik katalog sistemi, gerek kampüs içinden gerekse dünyanın herhangi bir köşesinden kütüphane kataloğuna erişim sağlar. Bu katalog sayesinde kütüphanede bulunan kitap ve diğer yayınların detayları görülebilir. Araştırılan konuyla ilgili elde edilmiş verilerin azlığına veya çokluğuna göre yalnızca konu başlıkları doğrultusunda genel bir araştırma yapılabilir

Katalog Üzerinden Araştırma Yürütmek

Kütüphanedeyseniz, kullanıcılar için ayrılmış tüm bilgisayarlardan, kütüphane dışındaysanız internet bağlantısı olan her yerden kataloğa erişilebilirsiniz.

SirsiDynix kütüphane yazılımı, kullanıcıların özellikle yazarın adının ve eserin başlığının bilindiği durumlarda aranılan kaynağa doğrudan erişimlerini sağlar. Diğer taraftan yazar adı veya eser başlığı gibi yeterli bilgilerin bulunmadığı durumlarda herhangi bir konu başlığı altında genel bir tarama imkanı sağlayarak aranılan esere ulaşmayı kolaylaştırır. Aşağıdaki sayfada hangi başlıklar altında tarama yapılabileceği görülmektedir.

https://kutuphane.istanbul.edu.tr/tr/_

Açık Erişimli Dergilerimiz

Dergi Adı

Araştırma Sahası

Link

Oksident Dergisi

Dinler Tarihi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/oksident

İslam Tarihi Araştırmaları Dergisi

İslam Tarihi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/itad

İslami İlimler Dergisi

İlahiyat

https://dergipark.org.tr/tr/pub/islamiilimler

Darulfunun İlahiyat

İlahiyat

https://dergipark.org.tr/tr/pub/darulfunun

İslam Tetkikleri Dergisi

İlahiyat

https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuislamtd

Milel ve Nihal

Dinler Tarihi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/milel

http://www.milelvenihal.org

Okuyucu Hizmetleri

Kütüphanemiz açık raf sistemi ile hizmet sunulmaktadır. Kütüphanedeki eserlerden yararlanmak için gelen okuyucu aradığı eserin kütüphanede olup olmadığını, internet ortamında katalog taraması yaparak tespit eder. Eserin varsa yeri tespit edildikten ilgili raftan çalışmayı alıp faydalanabilir. Aldığı eserleri tekrar kitap rafına koymamalı, çalışma masasında bırakmalıdır. Okuyucu kütüphanede mevcut kitap ve dergilerden olan eserlerden 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde yararlandırılır.

Ödünç verme hizmetleri

Kütüphane dışı hizmet sadece Fakülte akademik personeline 15 gün süreyle, en fazla 5 eser olmak üzere ödünç verilebilir. Öğrenciler ve diğer okuyucular ödünç kitap alamazlar. Eserlerden mesai saatleri içinde yararlanabilirler.

Oryantasyon

Fakültemize yeni katılan öğrencileri kütüphane hizmetleri, kuralları ve olanakları hakkında bilgilendirilir. Ayrıca çeşitli eğitim kurumlarından Kütüphanemizi tanımak amacıyla gelen tur talepleri de değerlendirilmektedir. 

Kütüphane kaynaklarından etkin biçimde yararlanılmasını sağlamak amacı ile lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki öğrenci gruplarına kullanıcı eğitimleri verilmektedir.

İnternet

Kütüphanemizde öğrencilerimizin kullanımı için kesintisiz Wireless bağlantısı mevcut olup öğrencilerimiz kendi kullanıcı adreslerini ve şifrelerini alarak faydalanabilirler. Ayrıca öğrencilerimiz kendi bilgisayarlarında  kablosuz internetten de yararlanabilirler.

Eser Bağışı

Kütüphaneye bağışlanan materyaller (kitap, dergi, CD-ROM vb.) koleksiyon geliştirme politikası kapsamında değerlendirilerek kabul edilmektedir. Kütüphane'nin koleksiyon geliştirme politikası Fakülte'nin eğitim, öğretim, araştırma alanları ve kültürel ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmektedir.

Bağış yapılan materyallerin koleksiyon geliştirme ilkelerine uygunluğuna, Bağış ve Değişim Komisyonu tarafından, gerekli durumlarda ilgili uzmanlardan görüş alınarak karar verilmektedir. Kütüphane, bağış yapılan materyallerin koleksiyona eklenip eklenmeyeceği ve hangi bölümde yer alacağı konusunda karar verme sorumluluğu ve yetkisine sahiptir.

Kütüphane koleksiyonu için uygunluğuna karar verilen materyal teknik işlemleri yapıldıktan sonra koleksiyona eklenir, listesi tutulur ve bağış yapan kişiye ya da kuruma Fakültemiz adına teşekkür mektubu gönderilir.

Çalışma Saatleri

•    Eğitim ve öğretim döneminde saat: 08:30-20:00, Diğer dönemde saat: 08:30-17:00 arasında.
•    Danışma hizmeti Eğitim ve öğretim döneminde saat 08:30-20:00 Diğer dönemde saat: 08:30-17:00 arasında.
•    Kütüphanemizde öğrencilerimizin kullanımı için kablosuz internet bağlantısı mevcuttur.
•    Öğrencilerimiz kendi kullanıcı adresleri ve şifreleri ile ağa bağlanabilirler.


Milli Kütüphane'nin erişime açtığı elektronik kaynaklar hizmetidir. Bu hizmeti alabilmek için elektronik imzanız varsa e-devlet üzerinden e-üyelik yapabilir ve sisteme girebilirsiniz. Elektronik imzası olmayan araştırmacılar ise "Online Önkayıt" kısmından üyelik oluşturabilir ve daha sonra şifre edinebilirler.

http://www.millikutuphane.gov.tr/electronicresource1. İSAM İlahiyat Makaleler Veri Tabanı: http://ktp.isam.org.tr/?url=makaleilh/findrecords.php

2. İSAM Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleler Veri Tabanı: http://ktp.isam.org.tr/?url=makaleilh/findrecords.php

3. İSAM Osmanlıca Makaleler Veri Tabanı: http://ktp.isam.org.tr/?url=makaleosm/findrecords.php

4. DergiPark: https://dergipark.org.tr/tr/

5. Türkiye Akademik Arşivi: https://arsiv.ulakbim.gov.tr/index

6. Türkiye Makaleler Bibliyografyası: https://makaleler.mkutup.gov.tr/

7. Sobiad: http://atif.sobiad.com/

8. Tr Dizin: https://trdizin.gov.tr/

9. TDK Süreli Yayınlar Veri Tabanı: http://www.tdk.gov.tr/sureli-yayinlar-veri-tabani/

10. IRCICA Farabi Dijital Kütüphanesi: https://library.ircica.org/

11. İdealonline Süreli Yayın Veritabanı: http://www.idealonline.com.tr/

12. Osmanlı Kitabeleri Projesi: http://info.ottomaninscriptions.com/

13. SALT Online: http://saltresearch.org/primo_library/libweb/action/search.do?vid=salt

14. Sinan’a Saygı Projesi: https://sinanasaygi.org/

15. Osmanlı Devleti Brüksel Elçiliği Arşivi: http://dighum.uantwerpen.be/ottomandiplomats/

16. İslamcı Dergiler Projesi: http://katalog.idp.org.tr/

17. Hadislerle İslam Ansiklopedisi: https://hadislerleislam.diyanet.gov.tr/index.php

18. Türk Psikiyatri Dizini: http://psikiyatridizini.net/

19. Gazeteden Tarihe Bakış Projesi: http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/GAZETE/index.php

20. Ulusal Toplu Katolog: http://www.toplukatalog.gov.tr/index.php?cwid=2

21. CB Millet Kütüphanesi: https://mk.gov.tr/

22. Koç Üniversitesi Dijital Koleksiyonu: https://librarydigitalcollections.ku.edu.tr/

23. Vakıflar Genel Müdürlüğü Dergi Arşivi: https://www.vgm.gov.tr/yayinlar/dergi-arsivi?Page=1

24. Devlet Arşivleri: http://www.devletarsivleri.gov.tr/

Muhtelif Alanlarda Kaynak Siteleri

 •  http://wqf.me/ : Siteye girildiği zaman sağ tarafında yazılan kütüphanelerin ekserisinin pdfsinin bulunduğu bu site yıllardan beri kapanmadan kendisinden istifade edilen bir kaynaktır. Bu sitenin ayrıca el yazma eser arama veri tabanı şu linktir: http://k-tb.com/manuscrits
 • https://www.al-mostafa.com/ : İçerisinden yurt dışında bulunan kütüphanelerden on binlerce yazma eserin bulunduğu bu site de uzun zamandan beri kapanmadan kendisinden istifade edilen dijital bir platformdur.
 •  https://www.al-furqan.com/manuscripts : Merkezi Londra’da bulunan Müessetü’l-furkan’a ait olan bu sitede yazma eserlerin pdfsi pek bulunmamaktadır. Lakin bu müessesenin yaptırmış olduğu dünyanın farklı bölgelerinde bulunan yüzlerce kütüphanenin kataloğu arasında arama yapma imkânı vermektedir. Aradığımız yazmanın yurt dışında başka kütüphanelerin birinde bulunup bulunmadığı hakkında araştırma yaparken bu siteye bakılması gerekmektedir.


Eserlerin Tamamen Dijital Nüshalarının Bulunduğu Siteler

 • https://www.noor-book.com/ : Yaklaşık 120.000’in üzerinde Arapça eseri barındıran bir çevrimiçi kütüphanedir. İçerisinde İslam dünyasının klasik eserlerinin yanı sıra modern dönem İslâmî ilimlerin hemen her alanından birçok eseri içerisinde barındırmakta ve bu eserler çevrimiçi olarak hem okunup hem de indirilebilmektedir. Hatta bazı eserin yazmalarına bile ulaşmak mümkündür.
 • https://archive.org/ : Hemen her alandan birçok eserin okunup, indirilebildiği bir sitedir.
 • https://waqfeya.com : Eserler içerisinde çevrimiçi ve uygulama programı aracılığıyla arama “shamela” (https://shamela.ws) programının içerisinde yer alan Hadis, Tefsir, Fıkıh, Kelam, İslam Tarihi, İslam Mezhepleri Tarihi vd. alanlardaki eserlerin indirildiği internet sitesidir.

Şiî Kaynak Siteleri


 • http://ar.lib.eshia.ir/ - Mektebetü Medreseti’l-Fakâha: Özellikle Şiî-İmâmiyye’nin klasiklerinin hemen hepsinin bulunduğu ve eserlerin içerisinde kelime ve cümle bazlı arama yapılabilen, basılı nüshadaki sayfa numaraları ile uyumlu dijital kaynak sitesidir. Bu site eserleri indirmek için değil, okuma ve arama yapmaya uygundur.
 • http://fazellankarani.com/persian/ - Ayetullah Muhammed Cevâd Fâzıl Lenkerânî’nin İnternet Sitesi: Şîa’nın klasik ve modern dönem birçok eserinin dijital nüshalarının bulunduğu bir sitedir.
 • http://shiaonlinelibrary.com/ - Şiî eserlerinin çevrimiçi okunup indirilebileceği bir sitedir.
 • http://alfeker.net/ : Şîa’nın İslamî ilimlerin hemen her alanında yazılmış klasik birçok eserin indirilebildiği bir sitedir.
 • http://shiabooks.net: hadis, fıkıh, tefsir, akaid, siyer, lügat, edebiyat vd. klasik ve modern dönem bir Şîi eserin indirilebildiği bir sitedir.
 • http://librarsaduq.blogspot.com : Şîa’ya ait klasik dönem birçok dinî eserin indirilebildiği internet sitesidir.
 • http://alshia-school.blogspot.com/ : Şîa’ya ait klasik dönem birçok dinî eserin indirilebildiği internet sitesidir.

Bazı Türkçe Siteler 

 • https://kurandanhayatayansimalar.tr.gg : Türkçe veya Türkçeye tercüme edilmiş hadis, tefsir, kelam, fıkıh, siyer, İslam tarihi, mezhepler tarihi, dinler tarihi, edebiyat, çocuk kitapları vd. birçok alanda eserin dijital nüshalarının indirilebildiği internet sitesidir.
 • http://mezheplertarihi.blogspot.com : İslam mezhepleri tarihi alanındaki klasik ve güncel bir çok eserin mezheplere göre tasnifinin yapıldığı, varsa dijitalinin yer aldığı, mezhepler tarihi alanında güncel eserlerin hem mezhebe hem de hocaya göre takibinin yapılabildiği bir sitedir.
 • Tarih ve Medeniyet Dergisi E-Kaynakları: https://tarihvemedeniyet.org/e-kutuphane/osmanlica-basma-eserler


ProQuest Central (Son Erişim: 17 Aralık 2020)

Erişim Adresi:
 https://search.proquest.com/central/index?accountid=11637

Sona Eriş Tarihi: 17 Aralık 2020

ProQuest Central

ProQuest Central, 175’ten fazla çeşitli konu içeriği sunan çok geniş multidisipliner tam metin veritabanıdır. Deneme erişimi ProQuest’in en çok kullanılan 47 veritabanını içermektedir. ProQuest Central binlerce bilimsel dergiden milyonlarca tam metin makaleye erişimi sağlamasının yanı sıra diğer bütünleşik kaynaklarda yer almayan bilgilere de erişimi sağlamaktadır:

• İşletme, Psikoloji, Fizik, Sağlık ve Eğitim daha birçok alanda 100.000’den fazla tam metin belgesine erişim,
• NBER ve OECD gibi sağlayıcılardan 450.000’nin üzerinde working papers erişimi,
• Milyonlarca güncel endüstri ve Pazar raporu ve ülke profilleri,
• Lancet, Nature, Science, New England Journals of Medicine, and Journal of International Business Studies gibi birçok popüler derginin son sayılarına tam metin erişimi sağlamaktadır.
• Cambridge University Press, Springer, and Emerald gibi dünyaca ünlü yayıncıların yayınlarına erişimi sağlamaktadır.
•1.000’nin üzerinde uluslararası gazeteye erişim sağlamaktadır.Wall Street Journal*, The Guardian, El Mundo, Financial Times, The Times of India, The New York Times, Die Welt, and Le Monde, vd.

-------------------------------------------------

DataTurkey Veritabanı Deneme Erişimi (Son Erişim Tarihi-5 Aralık 2020)

Türkiye’deki çok sayıda resmi kurum ve özel kuruluşun ürettiği ekonomik, sosyal, sektörel ve bölgesel verileri fonksiyonel şekilde bir araya getiren DataTurkey, 20 Kasım 2020 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.

Erişim Adresi : https://datatr.net/login

DataTurkey:
Türkiye’nin ekonomik, sosyal, sektörel ve bölgesel verilerini birleştirerek kullanıcılarına sunan bir veritabanı uygulamasıdır. Ulusal istatistik ve gösterge sistemimizdeki kurumsal dağınıklık ve veriye sınırlı erişim gibi araştırmacıların hayatını zorlaştıran problemlere bir çözüm olarak tasarlanmıştır. Düzenli bir şekilde güncellenen DataTurkey uygulaması sayesinde, birçok kurum ve kuruluşun seçilmiş verilerine tek platformdan ulaşmak, verileri rahatlıkla yönetmek, statik ve dinamik raporlama yapmak, zaman serisi veya panel veri tabloları üretmek, göstergeleri grafiklere yansıtmak, tanımlanan tablo ve grafikleri çeşitli formatlarda indirmek ve kullanmak, meta veri dosyalarını incelemek mümkün olmaktadır.

DataTurkey web sayfası: https://dataturkey.com.tr

Kullanım Kılavuzu: Türkçe - İngilizce

-------------------------------------------------

Deneme Veritabanı: Building Types Online (Sona Eriş Tarihi-30 Kasım 2020)

Mimarlık ve ilgili alanları içeren Building Types Online veritabanı deneme erişimine açılmıştır.
Erisim Linki: https://db.degruyter.com/databasecontent?dbid=bdt&dbsource=%2Fdb%2Fbdt

Sona Eriş Tarihi: 30 Kasım 2020

Building Types Online okul, kütüphane, müze, hastane, konut, ofis ve endustriyel binalar gibi farklı yapı çeşitlerini inceleyen ve içerisinde 6000 mimari çizim, 2500 fotograf, 1200’den fazla örnek vaka çalısması ve 160’dan fazla konu bazlı makale içeren bir kaynaktır.

Kapsadığı konulardan bazıları: Bina Tiplerine Temel Bakış Açıları: Aydınlatma, Akustik, Kentsel Etkenler, Erişim Tipleri ve Planlama Süreçleri gibi.

Eğitim Videosu: https://www.youtube.com/watch?v=4mhesnCZfQQ

-------------------------------------------------- 

Cambridge University Press Kaynakları Deneme Erişimi (Sona Eriş Tarihi - 15 Aralık 2020)


Cambridge University Press platformundan 430’dan fazla hakemli bilimsel dergi ve 37,000’den fazla akademik kitaba çevrimiçi erişim sağlanabilmektedir. İçerikteki bilimsel yayınlar tüm disiplinlere hitap eder: TIP, Mühendislik, Fizik, Sosyal Bilimler, Matematik, Psikoloji ve daha bir çok konu başlığı.

Erişim Adresi: https://www.cambridge.org/core/

Sona Eriş Tarihi: 15 Aralık 2020

İçerikle ilgili detaylı bilgi kütüphane web sayfamızdadır.

----------------------------------------------

Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi (AYEUM) Deneme Erişimi

Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi (AYEUM), sosyal, fen, sağlık ve eğitim bilimlerinde kullanılan nitel, nicel ve karma yöntemler hakkında; yüksek lisans, doktora öğrencilerine, doktora sonrası araştırmacılara, akademisyenlere, kamu kurum ve kuruluşlarındaki uzmanlara bilimsel araştırma yöntemlerini ve bilimsel araştırma sürecinde kullanılan bilgisayar yazılımlarını ayrıntılı bir şekilde öğretmeyi amaçlayan akademik bir eğitim platformudur.

Erişim adresi: www.ayeum.com

Sona Eriş Tarihi: 12 Kasım.2020

Erişim IP tanımlı değildir. Akademisyenler ve öğrencilerin sisteme üye ol kısmından kurumsal e-posta (uzantısı istanbul.edu.tr ve ogr.iu.edu.tr) adresleriyle kayıt olması gereklidir. Üye olduktan sonra e-posta adresinize gelen doğrulama kodunu onayladıktan sonra sisteme giriş yapabilirsiniz.

Bu üyelikle, interaktif sınav modülü ile bilgilerinizi ölçerek ve adınıza düzenlenmiş katılım belgesini indirebilirsiniz. Ayrıca eğitmene soru sor kısmından eğitimcilere soru sorabilirsiniz.

----------------------------------------

Acland’s Video Atlas of Human Anatomy erişime açılmıştır.

Anatomi Profesorü Dr. Robert Acland - Louisville Tıp Fakültesi, Cerrahi Emeritus Profesörü - vücudun her bölgesinde kemikler, kaslar, tendonlar, organlar ve daha fazlasını kapsayan anatomik hareketi gösteren ve açıklayan Acland’s Anatomy – Gerçek Taze Kadavra Örnekleri ile Hazırlanmış 3D Rotasyonel Gross Anatomi Videoları veritabanı erişimine açılmıştır.

Erişim adresi: https://aclandanatomy.com/

İnternet aracılığı ile erişilebilen bu atlas, tıp, hemşirelik, doktor asistanı, fizik / mesleki terapi, konuşma / dil ve dişçilik programları dahilindeki herhangi bir kurumun çalışanları, fakülte ve öğrencileri için önemli bir kaynaktır. Acland’ın İnsan Anatomisi Video Atlası, sınıfta ve pratikte aldıkları eğitim ve öğretimi desteklemek için temel bilgiler sağlar.

acland-user-guide.pdf

----------------------------------------------

Gale Reference Complete veritabanı erişime açıldı

Erişim Adresi: https://link.gale.com/apps/menu/grc?u=tciu

Sona Eriş Tarihi: 31 Aralık 2020

Gale Reference Complete 4 ana koleksiyon altında bir araya getirilmiş koleksiyonlar topluluğudur.

1.Archives Unbound,

2. Academic OneFile + General OneFile + InfoTrac Newsstand,

3. Gale Virtual Reference Library e-book,

4. Gale Literary Sources.

Birincil ve ikincil kaynaklardan oluşturulmuş olan Gale Reference Complete tıp, mühendislik, tarih, politika, sosyoloji, felsefe, ekonomi, din ve benzeri birçok bilim dalına yönelik makaleleri, kitapları, arşiv malzemelerini ve haber kaynaklarını bir arada bulabileceğiniz eşsiz bir koleksiyondur. Kullanımı kolay özellikler ve keşfe olanak sağlayan arama araçları ile dünyanın önde gelen dergilerini, referans kaynaklarını, arşiv belgelerini, ansiklopedileri ve edebi kaynakları içerir.

4 Ana Koleksiyon içeriği ve ayrıntılı bilgi için tıklayınız.


------------------------------------------------------------------


Thieme Clinical Collections E-kitapları Deneme Erişimi

Thieme Yayınevinin “Thieme Clinical Collections” temel klinik e-kitap koleksiyonu Üniversitemiz deneme erişimine açılmıştır. Klinik e-kitap koleksiyonu, öğrencilere, araştırmacılara ve klinisyenlere, tüm önemli tıbbi alanları kapsayan bir koleksiyon sunmak için seçilmiş e-kitapları içermektedir.

Erişim adresi: https://www.thieme-connect.com/products/all/home.html

Son Erişim Tarihi : 30 Kasım 2020

İçerikle ilgili bilgiler için tıklayınız.


------------------------------------------------------------------


Bentham Science eBooks Deneme Erişimi (Son Erişim Tarihi: 31 Aralık 2020)

Bentham Science Yayınevine ait kitap koleksiyonu deneme erişimine açılmıştır.

Erişim adresi: https://eurekaselect.net/bybook

Sona Eriş Tarihi: 31 Aralık 2020

Bentham Books, bilim, teknoloji, tıp, işletme ve matematik dahil olmak üzere multidisipliner alanlarda bilgi edinmek isteyen okuyucular için çok çeşitli el kitapları, monografiler, referans kitapları ve ders kitapları yayınlamaktadır.


-----------------------------------------------


Legal Online Veritabanı 6 Aralık 2020 tarihine kadar deneme erişimine açıldı

Legal Yayıncılık tarafından hukuk alanında oluşturulan “Legal Online Veritabanı" deneme erişimine açılmıştır. Legal Online Veritabanı “Online Kütüphane” ve “Legalbank” adı ile iki yapıdan oluşmaktadır.

Online Kütüphane (Kitap ve Dergiler): www.legal.com.tr

Legalbank İçtihat ve Mevzuat Programı: www.legalbank.net

Son Erişim Tarihi : 06 Aralık 2020

Legal Online Kütüphaneden telif hakları Legal Yayıncılığa ait basılı hukuk kitapları (470 +) ve 12 farklı başlıktaki hukuk dergilerinin (680 +) tüm sayılarının basılı ile birebir aynı görünümlü dijital hallerine online olarak ulaşılabilmektedir.

Legalbank’tan içtihata (2.000.000 +) (Yargıtay, Danıştay, BAM, BİM vb.) mevzuata (43.000+) (Kanun, KHK, CBK, Yönetmelik, Tebliğ vb) akademik ve uygulamaya yönelik makalelere (34.500 +) , dilekçe ve belgelere (2.500 +) gerekçelere (400 +) online olarak erişilebilmektedir.


-------------------------------------------


Deneme Veritabanı: DeGruyter e-Dergi Koleksiyonu (Sona Eriş Tarihi - 30 Kasım 2020 )

Sosyal ve Beseri Bilimler Dergi Paketi’ne abone olarak eriştiğimiz, De Gruyter Yayınevinin Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Tip konularını kapsayan Fen Bilimleri Dergi Paketi Üniversitemiz deneme erişimine açılmıştır. DeGruyter e-dergi koleksiyonlarında; ekonomi ve hukuktan dil bilimlerine, matematik ve kimyadan mühendisliğe farklı alanları kapsayan ve 342 hakemli akademik dergi yer almaktadır. 

Veritabanına erişim için tıklayınız.

Sona Eriş Tarihi: 30 Kasım 2020


-------------------------------------------


Pharmacy Library Deneme Erişimi

American Pharmacists Association -APhA Yayınevinin PHARMACY LIBRARY adlı Eczacılık veritabanı deneme erişimine açılmıştır. 

Erişim Adresi: https://pharmacylibrary.com/

Son Erişim Tarihi: 15 Kasım 2020

PHARMACY LIBRARY Amerikan Eczacılar Derneği (American Pharmacists Association -APhA) tarafından oluşturulmuş, hem akademik hem de sahadaki uygulamaları güncel olarak kullanıcılara sunan Eczacılık veritabanıdır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

-------------------------------------------

LexiQamus Deneme Erişimi

El yazması Osmanlıca belgelerdeki okunması zor kelimelerin çözülmesi noktasında araştırmacılara yardımcı olmayı hedefleyen LexiQamus veritabanı deneme erişimine açılmıştır.

Erişim Adresi: www.lexiqamus.com

Son Erişim Tarihi: 1 Kasım 2020

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.