Din Okuryazarlığının Doğuşu: Güvenlik Toplumu Dindarlık Kipliğinin Soybilimine GirişModern olanın ne olduğuna dair sorgulamaya özcü bir cevap vermek yerine onun anlamını tarihteki kırılmaların izini sürerek cevap vermek şüphesiz birbirinden başka insan tasarımlarına ulaştıracaktır. Böyle bir çalışma kavrama değil imgeye, fikriyata değil nazariyata dolayımlanacaktır. Dindarlık da böyle bir çalışmanın konusu yapıldığında, modern dindarlığın geleneksel olandan başka tarihsel koşullarca inşa edildiği görülmektedir. 1850’li yıllardan, tarihi boydan boya ayıran bir kırılma, bilginin ve iktidarın yeni düzeninde yeni bir insan imgesini yansıtmıştır. Bu imge biyopolitik, bireysel, hümanist, hermenötik, vicdani ve rasyoneldir. Onun dindarlığı ise, din okuryazarlığıdır