Editörlüğünü Doç. Dr. Ahmet Temel'in Yaptığı "Güncel Uygulamalarıyla İslam Aile Hukuku" Kitabı Yayımlandı

Ahmet Temel (ed.), Güncel Uygulamalarıyla İslam Aile Hukuku (İstanbul: Kayıhan Yayınları, 2020), 256 sayfa.

Ahmet Temel’in editörlüğünü yaptığı bu yeni çalışma, İslam aile hukukuna dair günümüz uygulamalarını merkeze alan bir çalışmadır. Türkiye gibi aile hukuku da dahil olmak üzere İslam hukukunu uygulamayan birkaç ülke hariç, Müslüman çoğunluğa sahip ülkelerin büyük kısmı İslam aile hukukunu belli kodifikasyonlar çerçevesinde sistematize ederek uygulamaya devam etmektedir. İlk olarak 1917 yılında Osmanlı coğrafyasında Hukuk-ı Aile Kararnamesi ile kodifiye edilen İslam aile hukuku, diğer Müslüman ülkeler için bağımsızlık sonrası dönemlerinde oluşturacakları kanunlara-uygulamalara bir örneklik teşkil etmiştir.

Türkiye’de İslam aile hukukuna dair yapılan akademik çalışmalarda diğer İslam ülkeleri tarafından devam ettirilen bu uygulamaların ihmal edilmesi konunun, belirli meseleler etrafında yoğunlaşılarak dar bir çerçevede ele alınmasına sebep olmuştur. Ayrıca bu ihmal, İslam aile hukuku alanındaki devamlılığın akademik olarak gözden kaçırılmasına da sebep olmaktadır. Bu eser, mezkur boşluğu doldurmaya katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda Ürdün, Irak, İran, Fas, Pakistan ve Tunus’taki İslam aile hukuku uygulamaları, kanun metinleri ve yer yer mahkeme kararları ışığında incelenmiştir. Bu uygulamaların formel ve informel olarak Türkiye için örneklik olma potansiyeli de gündeme getirilmektedir.