Genç Yetişkinlerde Allah İnancı - Ahlak İlişkisi (İstanbul Örneği)


Allah inancı ile ahlak arasındaki ilişkiyi günümüzdeki tezahürleri yönüyle konu edinen çalışma, temelde genç yetişkinlerin ahlaki ilke ve önermelerin kaynağı olarak hangi unsurları dikkate aldıklarına odaklanmaktadır. Araştırmada ahlak tasavvurları, Allah’a bağlanma biçimlerinin farklılıklarının ahlaka etkisi, ibadetle ahlak arasındaki bağ, ahlaki müeyyide, bilgi-eylem ilişkisi, öte dünya düşüncesinin ahlakla irtibatı ve din eğitiminin ahlaka etkisi gibi meseleler tartışılmakta ve mevcut teoriler bağlamında yorumlanmaktadır.