II. Hadis Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen “Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu” 19 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirildi. Pandemi şartları dolayısıyla çevrimiçi olarak yapılan sempozyumun açılış konuşmaları İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Muslu ve İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ertürk tarafından yapıldı.
Türkiye’deki İlahiyat Fakülteleri Hadis Anabilim Dalları arasında ilk defa 22-23 Kasım 2019 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde “Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu” gerçekleştirilmişti. Bu sempozyumda Türkiye’nin farklı üniversitelerinde öğrenimlerini sürdüren 22 lisansüstü öğrencisi tebliğ sunmuş ve tebliğler hadis alanı uzmanları tarafından müzakere edilmişti. Sempozyumda sunulan ve müzakerecilerin eleştiri ve görüşleri çerçevesinde tashih edilen metinler yayınlanma sürecindedir. Sempozyumun kapanış oturumunda dile getirilen görüş ve temenniler çerçevesinde, gelecek senelerde de serinin devam ettirilmesi gerektiği neticesine ulaşılmıştı. Bu minvalde ikincisi 19 Kasım 2020 tarihinde düzenlenen ve gün boyu devam eden sempozyuma, Türkiye’nin çeşitli fakültelerinden öğrenciler katıldı. Toplam dört oturumun gerçekleştirildiği sempozyumda on tebliğ sunuldu ve her tebliğin müzakeresi yapıldı.
Sempozyum, hadis alanında araştırma yapan yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin çalışmalarını diğer araştırmacılarla paylaşmasını, fikir alışverişinde bulunarak olgunlaştırmasını ve hadis alanındaki araştırmacıları bir araya getirerek onların birbirleriyle etkileşimde bulunmasını sağladı.