"Medeniyyet Tasavvuru" - Prof. Dr. Saadettin Ökten


Fakültemiz Akademik Faaliyetler Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen Darülfünun Konuşmaları’nın ilkinde “Medeniyyet Tasavvuru” isimli konuşmasıyla Prof. Dr. Saadettin Ökten’i misafir ediyoruz.

Konferans tarihi ve saati: 

24 Kasım 2020 - 16.00

Konferans katılım bağlantısı: 

https://istanbul-edu-tr.zoom.us/j/93700936111?pwd=VzIyWDF6SFgyUmNhclNobko3M0R0Zz09

Prof. Dr. Saadettin Ökten kimdir?
1942 yılında İstanbul’da doğdu. 1959’da Vefa Lisesini bitirdi. 1964’te İTÜ İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl İTÜ Mimarlık Fakültesi’ne asistan olarak kabul edildi. 1971–73 yıllarında ABD’de misafir doktora öğrencisi olarak bulundu. 1977’de doktor unvanını aldı. 1979–80 akademik yılında Belçika’da bilimsel araştırmalar yaptı. 1982 yılında doçentliğe yükseltildi. 1985’te Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’ne geçti. 1989’da profesörlüğe yükseltildi. 2004 yılında kendi isteği ile emekliye ayrıldı. 2009’da üç ay süre ile Viyana’da VONDER bünyesinde dersler verdi. 2010 – 2014 yılları arasında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi mütevelli heyetinde görev yaptı. 2015’ten itibaren ise Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde ders vermeye devam etmektedir. Ökten, 2020 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında kültür tarihi alanında ödüle layık görülmüştür.
Sadettin Ökten bilimsel araştırmalarının yanı sıra kültür ve sanat alanına dair yazılarıyla tanınmaktadır. Halen İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde şehir ve medeniyetle ilgili dersler vermektedir.
Yahya Kemal’in İstanbul’u ve Devamı, Örselenmiş Osmanlı'dan Medeniyet Umuduna, Fincanımda Cola Var, Yahya Kemal'in Rüzgarıyla Düşünceler ve Duyuşlar, Hayatımdan Portreler, Gelenek Sanat ve Medeniyet, Aslında Bir Sanat Var - Sanat Birey ve Toplum Üzerine-, Aşk ile Anı Seyretmek: Gönül Sadasından Akisler, Mesken ve Mesken Mimarimiz isimli kitaplar Saadettin Ökten’in çalışmalarından bazılarıdır.