Prof. Dr. Bekir Kuzudişli'nin Yeni Kitabı Yayımlandı

Bekir Kuzudişli, Hadis Rivayetinde Bağlam: Sebebü îrâdi’l-hadîs (İstanbul: Klasik Yayınları, 2020), 316 sayfa.

Fakültemiz Hadis Ana Bilim Dalı hocalarından ve Temel İslam Bilimleri Bölüm başkanı Prof. Dr. Bekir Kuzudişli yeni yayınlanan bu eserinde, I./VII. asırda hadis rivayetinin nasıl gerçekleştiğini, bizzat hadislerin kendilerini merkeze alarak ele almaktadır. Hadisler, daha önce bu döneme dair çalışmalarda temel bir kaynak olarak çok kullanılmamakla birlikte, ihtiva ettikleri yan bilgilerle rivayet edildikleri ve günümüze oldukça az eserin intikal ettiği bu döneme ilk elden ışık tutma imkânı sağlamaktadır.

Kuzudişli, daha önce Hadis Tarihi adlı kitabında, “yarı sistemli” ve “ihtiyaca binaen” şeklinde ikiye ayırdığı tedvin öncesi rivayet tarzlarına ve sahâbîleri bu tarz rivayetlere iten sebeplere değinmişti. Yeni kitabında ise bu konuyu detaylı bir şekilde ele almış ve ayrıca “sebebü îrâdi’l-hadîs” çerçevesinde hicrî ilk asırla ilgili tartışmaları yeniden değerlendirmiştir. Böylece kitap, naklî ilimlerin en önemli kaynaklarından biri olan hadislerin, İslâmî ilimlerin teşekkülüne zemin hazırlayan hicrî I. yüzyıldaki serencamını daha iyi anlamaya imkân vermektedir. Bu açıdan eser, yalnız hadis ilmi ile meşgul olanlara değil İslâmî ilimlerle ilgilenen bütün araştırmacılara hitap etmektedir.