Prof. Dr. Mustafa Tekin'in Yeni Kitabı Yayınlandı

Mustafa Tekin, İslam Düşüncesinin Çağdaş İnşası (İstanbul: Mana Yayınları, 2020).

Prof. Dr. Mustafa Tekin’in İslam Düşüncesinin Çağdaş İnşası isimli yeni çalışması yayınlandı. Tekin, bu çalışmada günümüz dünyasındaki sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel krizler karşısında İslam düşüncesinin bu rolü üstlenecek şekilde yeniden inşası üzerine odaklanmaktadır. Çalışmada bir düşüncenin sistematik inşasında nasıl bir zihni perspektif gerektiği ile ilgili ana sorunlara dikkat çekilmekte, sistematik düşünce inşasının bir adım öncesinde yapılması gerekenler tartışılmaktadır. 

Tekin, çalışmasında günümüz dünyasının çok boyutlu bir kriz içinde olduğuna dikkat çekerek, bir yandan modernliğin totaliter doğası, evrensellik iddiaları ve aydınlanmacı temellerinin anlam problemini beslediğini, diğer yandan devreye giren postmodernliğin hakikati parçalayıp bu krizi daha da derinleştirdiğini ifade etmektedir. Bu krizin temeldeki düşünsel nedeni, bütün bilgi üretimi ve birikimine rağmen aşkınla sağlıklı bir ilişki kurulamamasından kaynaklanan anlam problemi ve aşkınlıktan kopuştur. Bu bağlamda mevcut krizleri aşma kapasitesine sahip bir paradigmaya ihtiyaç bulunmaktadır. Çalışma, mevcut krizleri aşma kapasitesine sahip olan paradigmanın İslam olduğu varsayımından hareketle İslam düşüncesinin paradigmal inşasına odaklanmakta; sistematik bir inşa iddiasında olmayıp konu hakkındaki temel meseleleri tartışmaktadır. Çalışmada müslüman toplumların zihni bilinçaltlarında işleyen pratik sorunlara dikkat çekilmekte ve İslam düşüncesinin paradigmal açıdan hangi bileşenler üzerinde kendini kuracağına yönelik çözümlemelerde bulunulmaktadır.